Så påverkas avkastningen från dina solceller av 60-öringen

Maximal lönsamhet. Det är väl vad alla solcellsägare är ute efter? Inte undra på då att vissa funderar över den så kallade 60-öringens vara eller icke vara.

Kommer skattereduktionen på 60 öre att tas bort? Och vad händer i så fall med lönsamheten för mina solceller?

Det är en farhåga vi ibland får höra från villaägare som går i solcellstankar.

I den här artikeln går vi därför igenom konkreta siffror på hur din lönsamhet påverkas om 60-öringen försvinner.

Samt hur du kan planera din solcellsanläggning för att maximera lönsamheten, oberoende av skattereduktionen.

Så fungerar 60-öringen

Skattereduktionen för förnybar el – eller ”60-öringen”, som den alltså heter i folkmun – har funnits sedan 2015.

Den innebär att en solcellsägare som producerar och matar ut el på elnätet får ett skatteavdrag på 60 öre per såld kWh. Med ett tak på 30 000 kWh per år (max 18 000 kr i avdrag). 

Syftet med 60-öringen är att göra det mer likvärdigt för dig med solceller att köpa och att sälja en kWh.

När du köper en kWh betalar du ju mycket mer än själva spotpriset. Du betalar även överföringsavgift, energiskatt och moms.

När du däremot säljer en kWh får du bara betalt för spotpriset (plus ersättning för nätnytta). Skatten som köparen av din el betalar ser du inte röken av. Den går ju fortfarande till staten.

Skattereduktionen jämnar till viss del ut det glappet. Och gör det mer ”rättvist” för mikroproducenter som bidrar till Sveriges elförsörjning.

Utan skattereduktionen skulle det alltså inte vara lika lönsamt att mata ut överskottsel på elnätet. 

Räkneexempel: lönsamheten om 60-öringen försvinner

Vi kommer ta en genomsnittlig solcellsanläggning och räkna på hur avkastningen påverkas av 3 olika scenarion:

  • Skattereduktionen finns kvar i 10 år
  • Skattereduktionen finns kvar i 20 år
  • Skattereduktionen finns kvar i 30 år

I vårt räkneexempel kommer vi att utgå från följande siffror:

Anläggningen du investerar i
Investeringskostnad: 206 000 kr
Beräknad årlig produktion (kWh): 13 415

Besparingen från el som du själv förbrukar
Spotpris: 65 öre
Total besparing per kWh (inkl. energiskatt, elöverföringsavgift och moms): 144,5 öre.

Vinsten från elen du säljer
Spotpris: 65 öre
Nätnytta: 5 öre
Skattereduktion: 60 öre

Total vinst per kWh: 130 öre

Övriga värden
Andel egenförbrukning: 45 %
Årlig degradering: 0,5 %
Årlig underhållskostnad (bl.a. ny växelriktare): 0,4 %
Årlig ökning av elpriset: 2,5 %

Så här blev resultatet:

3 scenarion med olika vinst beroende på hur länge 60-öringen finns kvar

Diagrammet visar hur stor nettovinsten blir efter 30 år ifall skattereduktionen tas bort efter 10 respektive 20 eller 30 år.

Som du ser sjunker den totala vinsten ju färre år som vi har tillgång till skattereduktionen.

Skillnaden i avkastning mellan att få skattereduktionen i 10 år respektive 30 år blir i vårt exempel 130 796 kr.

Avkastningen sjunker, men inte så mycket att det blir olönsamt med solceller. Drygt 400 000 kronor är fortfarande en bra vinst.

Lita inte på säljarnas glädjekalkyler

Frågar du en politiker hur länge du kan räkna med att skattereduktionen finns kvar, kommer du få svaret:

”Vi har i dagsläget inga planer på att ta bort skattereduktionen.”

Goddag yxskaft.

Frågar du en solcellssäljare samma sak kommer du få svaret att du kan räkna med skattereduktion i minst 30 år till.

Det vill säga under anläggningens hela livstid.

För så ser det ut i leverantörernas kalkyler. När de lämnar en offert till dig med beräknad avkastning eller återbetalningstid, räknar de alltid med att 60-öringen kommer finnas kvar så länge du har solceller på taket.

Med andra ord, ett ganska optimistiskt antagande…

Vill du ha realistiska siffror på din avkastning rekommenderar vi dig att räkna själv.

Vi har tagit fram en lönsamhetskalkylator som du kan använda för att göra beräkningar utifrån just dina förutsättningar.

Där kan du experimentera med olika värden för att se hur din avkastning påverkas av olika faktorer, så som skattereduktionens livslängd eller elprisets utveckling.

Kalkylatorn ingår som en del av vår kostnadsfria guide till att skaffa solceller.

Så när tror ni att skattereduktionen kommer tas bort?

Vi på hitta-solceller tror verkligen inte att den kommer tas bort i närtid.

Skatteavdrag har en tendens att hänga med längre än bidrag.

Och 60-öringen är ju inget bidrag utan har som syfte att göra det mer jämlikt för mikroproducenter att köpa och sälja el.  

Framtidsprognoser, exempelvis den långsiktiga marknadsanalysen som görs av Svenska Kraftnät, visar att vi kommer ha svårt att möta landets växande elbehov. 

Därför kommer troligen fler solcellsanläggningar att behövas, vilket gör det osannolikt att staten skulle dra in på 60-öringen i första taget. 

Så planerar du din anläggning för att maximera lönsamheten

Som tur är finns det sätt att förbereda sig så att du påverkas ännu mindre ifall skattereduktionen försvinner.

Det finns framförallt 2 saker du kan göra för att säkerställa så hög avkastning som möjligt i framtiden.

1. Anpassa storleken på din anläggning efter din förbrukning

Som vi skrev tidigare så har elen du själv använder nästan alltid ett högre värde än elen du säljer, 60-öringen till trots.

Detta eftersom du när du köper el även måste betala bland annat energiskatt och moms – en utgift som blir större ju högre elpriset ligger. 

Och elpriset ligger ju – som vi alla blivit smärtsamt medvetna om – ofta ganska högt nuförtiden.

Du kan dessutom bara få skattereduktionen för så många kWh som du själv köper in från elnätet under ett år.

Det innebär i praktiken att du får högst avkastning på din anläggning om du dimensionerar den så att du producerar ungefär lika mycket som du förbrukar under ett år. 

På det sättet maximerar du din egenförbrukning och därmed lönsamheten. Både nu och i en eventuell framtid utan skattereduktion.

För det faktum att elen du förbrukar är mer värd än elen du säljer kommer ju gälla i ännu högre grad om 60-öringen tas bort. 

Den enda lilla brasklappen vi vill kasta in är att du ska tänka lite längre än morgondagen när det gäller din elförbrukning. Planerar du att skaffa elbil eller något annat som drar mycket el? Dimensionera då för något högre förbrukning än du har idag.

2. Skaffa eller planera för batteri

Det andra sättet att maximera din framtida lönsamhet ifall 60-öringen skulle tas bort, är att antingen skaffa eller förbereda för ett batteri.

Om du inte längre får skattereduktionen kommer det som sagt bli mycket mindre lönsamt att sälja el.

Skillnaden i avkastning mellan en kWh du förbrukar och en kWh du säljer kommer vara betydligt större.

Därför kommer du vilja förbruka så mycket som möjligt och sälja så lite som möjligt av din produktion.

Och hur gör man det, om man inte kan anpassa sin elförbrukning efter när solen skiner?

Jo, genom ett solcellsbatteri.

Genom att lagra elen du inte förbrukar. Och själv använda den senare, i stället för att sälja den.

På så sätt kan du öka din egenförbrukning och därmed även dina solcellers lönsamhet.

Skaffa batteri nu eller i framtiden?

Det finns både för- och nackdelar med att skaffa batteri i samma veva som du skaffar din solcellsanläggning.

Vi går igenom dessa i vår artikel om solcellsbatterier.  

Väljer du att inte skaffa batteri nu rekommenderar vi dig ändå att förbereda för ett batteri.

Med andra ord, köp en växelriktare som är kompatibel med ett batteri så att du kan koppla på ett i framtiden.