Solcellsbatteri: är det värt investeringen?

Bör man skaffa ett solcellsbatteri eller inte? Det är en fråga som delar solcells-Sverige.

Vissa tycker det är en självklarhet. Andra menar att det är pengar i sjön.

I den här artikeln förklarar vi för- och nackdelarna med ett solcellsbatteri.

För att lyckas med ditt solcellsprojekt, läs även vår guide om de 5 kritiska misstagen du måste undvika när du skaffar solceller.

Så fungerar ett solcellsbatteri

Ett solcellsbatteri kopplas vanligtvis till växelriktaren och laddas så fort dina solceller producerar mer än vad du just då förbrukar.

Elen som lagras i batteriet kan du använda senare, när dina solceller inte producerar lika mycket. Överskottet kan matas ut på elnätet och säljas.

Det vanliga är att solcellerna laddar batteriet under dagen och att elen sedan används/säljs under kvällen. Men det är också möjligt att ladda batteriet med billig el från elnätet under natten, som du sedan kan använda under morgontimmarna.  

Dagens hembatterier har en begränsad kapacitet och som villaägare brukar du kunna lagra 5-15 kWh i ett batteri. Det brukar räcka för att slippa köpa el under de dyra kvällstimmarna. Och ibland till att koka morgonkaffet nästa dag också.

Att lagra el i större skala, t.ex. från sommaren till vintern, är däremot i praktiken omöjligt. Dels tappar batterier el över tid och du förlorar därför pengar ju längre du lagrar din el.

Dels skulle det kräva en hel flyghangar med batterier och en mångmiljoninvestering från din sida för att kunna lagra så mycket el att den räcker hela vintern. Elpriserna må vara historiskt höga, men hittills har nog ingen råkat ut för sex nollor på sin elräkning…

Nej, solcellsbatterier i dag är till för att lagra el på kort sikt och användas ofta.

Solcellsbatterier
Så här skulle en modern batterilösning kunna se ut.

Fördelar med solcellsbatteri

Trots att solcellsbatterier kan lagra en ganska blygsam mängd el, finns det flera sätt som ett batteri kan komplettera och förbättra din solcellsinvestering:

1. Ett batteri ökar din egenanvändning

Solelen som du själv använder ger dig högst avkastning på dina solceller. När du slipper köpa el sparar du nämligen in mer än bara själva spotpriset. Du slipper även betala energiskatt, elbolagets olika påslag och så momsen på hela kalaset. Därför är egenanvänd el mer värd än såld el.

Med ett batteri kan du öka din egenförbrukning och göra stora besparingar, genom att använda elen från batteriet när det är som dyrast att köpa el från nätet.

Tidigare, när elpriserna var mer stabila (och generellt lägre), var det oftast inte lönsamt med solcellsbatteri. 60-öringen du får per såld kWh gjorde att skillnaden mellan köpt och såld el inte var särskilt stor. Det lönade sig mer att sälja sin överskottsel än att lagra den.

Men efter att elpriset exploderade under 2022 ser situationen lite annorlunda ut. Höga elpriser, och framförallt de kraftigt varierande elpriser vi sett det senaste året, ökar värdet på batterilagring. Du får visserligen fortfarande 60 öre per såld kWh. Men när spotpriset är 600 öre per kWh och du måste betala moms, nätöverföringsavgift, elskatt med mera på det priset, så blir det väsentligt mer attraktivt att spara kWh och minska mängden el du köper i stället.

2. Du kan effektivisera din förbrukning och försäljning

Med ett batteri och någon av dagens smarta AI-lösningar kan du automatisera och effektivisera din förbrukning, lagring och försäljning så att du tjänar så mycket pengar som möjligt på dina solceller. Och betalar så lite som möjligt för el från elnätet.

Med ett batteri kan du dessutom kapa dina effekttoppar – du minskar helt enkelt den maximala effekten du tar ut från nätet samtidigt genom att använda lagrad el när din förbrukning är som störst. 

Med andra ord:

När du kommer hem på kvällen och måste ladda elbilen, laga mat och tvätta 3-åringens nedkissade lakan på samma gång – då har du troligtvis en av dina effekttoppar. Du använder mycket energi på en och samma gång, vilket belastar elnätet mer än om du först lagade maten, sen körde tvätten och slutligen laddade elbilen under natten.

Genom att spara el i ditt solcellsbatteri och använda när förbrukar som mest el, behöver du inte ta ut lika mycket effekt från elnätet på en och samma gång.

Och vad spelar det för roll då?

Jo, i framtiden kommer du förmodligen att få betala för dina effekttoppar såväl som mängden kWh du använder.

Det svenska elnätet är inte tillräckligt väl utbyggt för att kunna klara av för höga effekttoppar. Som ett incitament för vanligt folk att anpassa sin förbrukning planeras därför effekttariffer som innebär att du får betala mer ju högre effekt du använder när du förbrukar som mest.

Genom att kapa dina effekttoppar med ett solcellsbatteri drabbas du mindre hårt av framtida effekttariffer.

3. Du har möjlighet att tjäna pengar på frekvensreglering

Ett tredje sätt att tjäna pengar på ditt solcellsbatteri är frekvensreglering. Detta är relativt nytt för privatpersoner och i dagsläget det mest lönsamma sättet att använda ett batteri.

Frekvensreglering är något Svenska Kraftnät gör varje minut, varje timme, varje dag. Det innebär att de i realtid balanserar produktion och förbrukning i det svenska elnätet, så att frekvensen ligger där den ska – på 50 hertz.

Genom att ansluta dig till en tjänst för frekvensreglering, t.ex. Checkwatt, kan du med ditt batteri bidra till att upprätthålla den balansen.  I stället för att lagra din egenproducerade el i batteriet.

När frekvensen i elnätet blir för låg (förbrukningen överstiger produktionen) behöver Svenska Kraftverk tillföra mer el till nätet. Är du ansluten till en frekvensregleringstjänst kommer då en signal till ditt batteri att börja mata ut ström på elnätet.

När frekvensen blir för hög (produktionen överstiger förbrukningen) kan en signal komma till ditt batteri att börja hämta hem el från nätet och ladda upp sig.

För att du hjälper till att balansera det svenska elnätet får du en ersättning. Det kräver dock att du har en växelriktare och ett batteri som är kompatibla med systemet för frekvensreglering, samt att ditt elbolag är anslutna till tjänsten.

Frekvensreglering och det gröna ROT-avdraget

Hittills har Skatteverkets regler inte varit särskilt tydliga med huruvida du får lov att göra det gröna ROT-avdraget (50 %) för ditt solcellsbatteri om du sedan använder batteriet för frekvensreglering i stället för lagring av egen el.

Detta eftersom frekvensreglering är något som blivit vanligare bland privatpersoner först det senaste året.

Eftersom reglerna inte sagt något om att du inte får använda batteriet till annat, har de flesta solcellsleverantörer tolkat det som att det går bra att göra avdraget och sedan koppla upp sig till t.ex. CheckWatt.

I januari 2024 kom dock Skatteverket med ett förtydligande:

”Om batteriet helt eller delvis används för andra ändamål än att lagra den egenproducerade elen, är kraven för rätt till skattereduktion inte uppfyllda.”

Ett förtydligande som de flesta (inklusive vi på hitta-solceller) tolkar som att du inte kommer beviljas det gröna ROT-avdraget om du köper ett batteri som du sedan kopplar upp till en frekvensregleringstjänst.

Exakt hur reglerna ska tolkas är fortfarande inte solklart. Om man t.ex. använder batteriet till lagring det första året, men sedan går över till att använda det för frekvensreglering – kan man då bli återbetalningsskyldig? Hur lång tid efter att du köpt ditt batteri är du förpliktigad att enbart använda det till att lagra el?

Det har vi i nuläget inget svar på (och inte Skatteverket heller, vad det verkar…).

OBS! Även utan det gröna ROT-avdraget är frekvensreglering i nuläget dock väldigt lönsamt.  

Elnätet, elledningar
Det svenska elnätet behöver större stabilitet. Där kan du både hjälpa till och tjäna pengar med hjälp av ett solcellsbatteri.

4. Du kan undvika frekventa strömavbrott

Med ett solcellsbatteri och en anläggning med så kallad ö-driftsfunktionkan du få ström även när elnätet ligger nere. Detta kan vara värdefullt för dig som bor i ett område med många och långa strömavbrott.

Det är dock sällan en lönsam investering då du förutom batteriet även måste bekosta andra komponenter som krävs för att din anläggning ska fungera och vara säker vid strömavbrott.

Köpa solcellsbatteri nu eller vänta?

Fördelarna med solcellsbatterier är många. Den största nackdelen:

De kostar skjortan.

Till en vanlig villa behöver du ett batteri i storleksklassen 5-15 kWh, beroende på storleken på din solcellsanläggning. Ett sådant batteri kostar mellan 40 000 och 100 000 före det gröna ROT-avdraget.

De närmaste åren kan vi räkna med att solcellsbatterier blir både bättre och billigare. Medan solpaneler har genomgått en kraftig utveckling under många år, som nu mattats av, är batterier bara i början av sin utvecklingskurva. Allt eftersom tekniken går framåt kommer företagen kunna erbjuda större och större lagringskapacitet, till ett allt lägre pris.

Om 5 år tror vi att de flesta villaägare kommer välja att lägga till ett batteri till sin solcellsanläggning. 

I nuläget gör de höga batteripriserna samt skattereduktionen på 60 öre per såld kWh att det är svårare att räkna hem batteriet. Eftersom det i dagsläget är relativt lönsamt att sälja el.

Skulle skattereduktionen slopas i framtiden blir det betydligt bättre ekonomi i solcellsbatterier. I dag finns dock inga indikationer på att skattereduktionen kommer att försvinna inom en överskådlig framtid.

Så vad talar för att köpa ett batteri redan nu?

Vi ser framförallt två fördelar med att köpa ett solcellsbatteri redan idag:

  • Generöst avdrag för köp av batteri

Köper du ett batteri till din solcellsanläggning får du i dag hela 50 % i grönt ROT-avdrag. Grönt ROT fungerar som ett incitament att investera i grön teknik.

När det blir mer regel än undantag att köpa batteri kommer avdraget med stor sannolikhet gå samma öde till mötes som klimatbonusen för att köpa elbil… det vill säga skrotas.

OBS! Kom ihåg att det gröna avdraget inte gäller om ditt batteri kopplas upp till en frekvensregleringstjänst i stället för att lagra din egen el.

  • Billigare paketpris

Att köpa ett batteri samtidigt som du köper solceller är billigare än att köpa ett batteri separat. När du köper ett batteri till får du nämligen 50 % ROT-avdrag även på växelriktaren och en del av installationsarbetet.

Många företag erbjuder även rabatt på batteriet när du redan köper solceller från dem. Därför kan det löna sig att köpa solceller och batteri som ett paket, i stället för att vänta och köpa batteri om några år.

En kompromiss skulle kunna vara att köpa ett mindre batteri i dag, för att få det större avdraget på växelriktare och elarbeten. För att sedan komplettera med ett större batteri om några år när priserna gått ner.

Blir batteri lönsamt för dig?

Vi har tagit fram en enkel kalkyl som du kan använda för att uppskatta om batteri kommer bli en lönsam affär för just dig. Du behöver då veta värden på följande delar:

Batterikostnad: Be om två offerter, en utan batteri och en med batteri, för att se vad kostnaden kommer bli för just dig. 

Antal laddcykler: Hur många gånger du kan ladda på och ladda ur batteriet innan du måste ersätta det. Ett schablonvärde du kan använda i de flesta fall är 4000 laddcykler. 

Storlek på batteriet: Hur stort batteriet är, det vill säga hur många kWh du kan ladda det med. Rekommendationen är att endast ladda batteriet till 80 % av dess maxkapacitet, för att det ska hålla så länge som möjligt.

Vi kommer räkna med följande exempel:
Batterikostnad: 22 000 kr 
Antal laddcykler: 4000 
Batteristorlek: 5 kWh 

Med detta batteri skulle du kunna lagra totalt 16 000 kWh (4000 cykler x 5 kWh x 80 %) innan batteriet är uttjänt. Batteriet kostar dig alltså 1,375 kr per kWh jag kan lagra (22 000 kr / 16 000 kWh).  


För att du ska gå plus på just det här batteriet måste du således spara in i snitt 1,375 kr per kWh du lagrar. 

Vi har haft dagar där spotpriset har varit 5 öre på natten och på dagen har det i stället legat på 350 öre. Sådana dagar är det lätt att räkna hem batteriet, eftersom du kan ladda det billigt på natten och sälja elen dyrare på dagen. 

Även dagar där elpriset är väldigt högt dygnet runt är det lättare att räkna hem batteriet. Då kan du nämligen minska den totala mängden kWh du köper (genom att spara kWh i batteriet i stället för att sälja det). 

Fler faktorer som påverkar

Vi är alltså i ett läge just nu där ett batteri definitivt kan bli lönsamt, men lönsamheten är inte lika solklar som den är för solceller.

För att det ska löna sig att lagra din el i stället för att sälja den, behöver priserna på kvällen (när du säljer/använder den lagrade elen) över tid vara betydligt högre än priserna på dagen (när du lagrar elen).

Har du ett timprisavtal på din el och möjlighet att anpassa din förbrukning blir ett batteri mer intressant eftersom du kan optimera mer. 

En annan aspekt du behöver väga in är att det gröna ROT-avdraget uppgår till max 50 000 kronor per person och år. Är ni 2 som kan dela på solcellsanläggningen och batteriet lär det inte vara några problem. Men är du ensam ägare av huset och köper en solcellsanläggning för 200 000 kronor har du redan använt 40 000 kr av ditt gröna ROT-avdrag. Då bör du vänta med batteri.

Det kan såklart också finnas andra faktorer till att vilja skaffa batteri än de rent ekonomiska. Kanske känner du en stor tillfredställelse i att använda egen-genererad el när du kokar te på kvällen… 

Hur stort batteri ska du köpa?

Grundregeln är att kapaciteten på ditt batteri ska motsvara effekten på din solcellsanläggning. Har du en solcellsanläggning på 10 kW bör du alltså satsa på ett batteri som kan lagra 10 kWh.

Så är batteri nödvändigt för att solceller ska bli en bra investering? 

Absolut inte, men om du har rätt förutsättningar kan det vara ett intressant ”grädde på moset”. 

Om du inte vill ha ett batteri i nuläget, ska du då helt bortse från batterifrågan när du skaffar solceller? 

Nej, faktiskt inte. Även om du inte ska installera batteri nu är det viktigt att den växelriktare du väljer är förberedd för ett batteri, så att du kan lägga till det i framtiden om du skulle vilja. 

Du bör också välja en växelriktare som ger dig möjlighet att köpa ett batteri från valfritt varumärke längre fram. 

De flesta växelriktare är i dagsläget enbart kompatibla med batteri från samma tillverkare. Har du en sådan växelriktare blir du alltså tvingad att köpa batteri från samma leverantör, vilket kan betyda överpriser eftersom du inte har något annat val.