Solceller eller aktier – vilket är den bästa investeringen?

Solceller eller aktier – vilket är egentligen mest lönsamt?

Vissa kastar en enda blick på avkastningsprofilen och tycker svaret är givet.

Och med jämna mellanrum får jag frågan varför man ska investera i solceller när man ”lika gärna” kan investera i aktier.

I den här artikeln får du svaret på vilken investering som är den bästa.

Jag kommer visa dig ett sätt att ha kvar kakan.

Äta den.

Och sedan se den bli till fler kakor…

Men först en liten varning. Är du inte intresserad av siffror kan du sluta läsa nu (eller ladda upp med en kanna brutalt starkt kaffe). För i den här artikeln räknar jag skiten ur solceller och aktier…

Och så en disclaimer på det: Vi ger inte några finansiella råd! Vi visar bara hur du kan räkna och resonera. Sedan får du dra dina egna slutsatser utifrån din situation och fatta beslut därefter.

En kalkyl för din solcellsinvestering

För att räkna på din solcellsinvestering behöver du utgå från ett antal olika värden. Såsom kostnaden för anläggningen, beräknad årlig produktion, din förbrukning och ett genomsnittligt spotpris.

För att du (och vi) ska slippa sitta och knappa på miniräknaren långt in på natten har vi konstruerat en smidig kalkylator.

Utifrån den kan du få fram vilken årlig avkastning din anläggning kan få utifrån de olika värden du väljer.

Varför har vi valt att göra en egen kalkylator när solcellsleverantörerna redan räknar ut avkastningen åt dig i samband med offert?

Jo, för att du inte kan lita på säljarnas uträkning.

Det är inte det att de nödvändigtvis ljuger…

De bara bortser från det mest rimliga scenariot.

Bland annat räknar de inte med:

  • Att din växelriktare behöver bytas en gång under solcellernas livstid.
  • Att du någonsin lämnar hemmet. De flesta leverantörer räknar med en alldeles för hög andel egenförbrukning.
  • Att politikerna kan bestämma sig för att slopa skattereduktionen på 60 öre någon gång de närmsta 30 åren…

Vinsten från solceller

När vi har gjort vår beräkning för att avgöra om solceller eller aktier är den bästa investeringen har vi använt vår kalkylator och räknat på en genomsnittlig anläggning.

Vi har utgått från siffror som vi bedömer som rimliga – om än något konservativa – utifrån aktuella offerter vi tittat på.

Vi har alltså räknat lågt för att inte göra samma misstag som säljarna. Det vill säga vara överdrivet optimistiska…

I vårt scenario utgår vi från följande siffror:

Själva anläggningen
Investeringskostnad: 206 000 kr
Beräknad årlig produktion (kWh): 13 415

Besparingen från el som du själv förbrukar
Spotpris: 65 öre
Total besparing per kWh (inkl. energiskatt, elöverföringsavgift och moms): 144,5 öre.

Här har vi räknat på en låg elöverföringsavgift på drygt 11 öre för att vara på den säkra sidan.

För de flesta blir besparingen ännu större – samtliga av Sveriges 3 största nätbolag har en avgift på mer än 20 öre.

Vinsten från elen du säljer
Spotpris: 65 öre
Nätnytta: 5 öre
Skattereduktion: 60 öre
Total vinst per kWh: 130 öre

Övriga värden
Andel egenförbrukning: 45 %
Årlig degradering: 0,5 %
Årlig underhållskostnad (bl.a. ny växelriktare): 0,4 %
Årlig ökning av elpriset: 2,5 %
Antal år med skattereduktion: 20

Resultatet

Låt oss säga att du skaffar solceller enligt dessa värden – du gör ingen annan investering.

Du betalar dem med pengar från ditt bankkonto.

Efter 30 år har du fått intäkter på 669 252 kronor.

Om vi räknar bort din investering på 206 000 så är din totala vinst 463 252 kr.

Vilket innebär en årlig avkastning på 7,5 %. Inte så pjåkigt ändå väl?

Framförallt med tanke på att solceller är en investering med väldigt låg risk – ungefär samma risk som en räntefond.

Visa mig en räntefond som ger mig 7,5 % årligen i 30 år och jag hugger alla dagar i veckan!

Utöver den vinsten ökar värdet på ditt hus när du skaffar solceller.

I de flesta fall lika mycket som eller mer än vad solcellerna kostade dig.

Dessutom räknas solceller som en grundförbättring vilket gör att du får dra av hela investeringskostnaden den dagen du säljer ditt hus.

Då sparar du alltså ytterligare 22 % av kostnaden för din anläggning genom den skatt du inte behöver betala.

Vinsten från aktier

I vår jämförelse kommer vi att räkna med en årlig avkastning för börsen om 8,79 %.

Det är den genomsnittliga avkastningen från storbolagsindex OMS30 sedan 1984 på den svenska börsen.

Hade du investerat i börsen för 30 år sedan hade din portfölj varit värd 2 579 506 kr idag.

Drar vi bort din investering på 206 000 så har du kvar en total vinst om 2 373 506 kr.

Vinsten från solceller börjar framstå som småpotatis…

Men nu måste vi vara lite torra och tråkiga och ta hänsyn till skatten också. Staten ska ju ha sitt!

Medan du med solceller får lov att tjäna upp till 40 000 kr per år utan att skatta för vinsten, måste du skatta för din aktievinst.

Antingen skattar du 30 % på hela vinsten när du säljer dina aktier. Eller, om du har pengarna på ett investeringsparkonto (ISK), skattar du 0,882 % varje år.  

Eftersom det är en exercis i omöjlighet att försöka räkna ut vad ISK-skatten kommer ligga på om 20 år har jag utgått från skattesatsen 2023.

I det här fallet blir det mer lönsamt att ha pengarna på ett ISK. Det ger oss en vinst efter skatt om 1 814 582 kr efter 30 år (en årlig avkastning på 7,9 % efter skatt).

Om vi hade betalt 30 % skatt när vi sålde aktierna hade den totala vinsten blivit 1 661 454 kr i stället.

Aktier eller solceller – rond 1

Nu till det roliga – låt oss gräva oss ner i siffrorna (ja, jag är medveten om att jag kan ha en något konstig definition av roligt =)

För att sammanställa det vi kommit fram till hittills:

Solceller eller aktier jämförelse av vinst


Som du ser gick det ungefär lika bra för solceller som för en amatörboxare som tvingades möta Mike Tyson i hans prime.

Det vill säga TKO. En total knock-out där aktier krossade solcellerna.

Nu anar jag att vissa läsare här slänger sig upp ur stolen och ropar, ”Ja! Jag visste väl att aktier är bättre än allt annat. Take that Gustav!”

Lite oklart varför jag ska vara slagpåse men jag bjuder på det =)

Men den mindre skadeglade och mer uppmärksamme läsaren reagerar på något helt annat.

”Om solcellerna hade en årlig avkastning efter skatt om 7,5 % och aktiernas årliga avkastning efter skatt var 7,91 %, hur kan det bli så stor skillnad på vinsten? Har Gustav sluntit med fingrarna på miniräknaren?”

Låt mig presentera ett koncept som Einstein ska ha kallat ”the 8th wonder of the world”. En grundsten i hur Warren Buffet blivit en av världens rikaste män.

Ränta-på-ränta-effekten.

Okej, det låter kanske inte fullt lika storslaget som Cheopspyramiden eller Babylons hängande trädgårdar. Men faktum är att effekten kan bli extremt lönsam.

Som Einstein ska ha uttryckt det: ”Han som förstår den, han tjänar på den… han som inte förstår den… han betalar den.”

Enkelt uttryckt innebär ränta-på-ränta-effekten att du får avkastning på ditt sparade belopp och avkastning på den intjänade räntan.

Detta gör att pengarna på sikt växer exponentiellt.

Notera uttrycket ”på sikt” – den här effekten märks inte till en början.

Men över tid exploderar den.

Ränta-på-ränta-effekten kallas ibland även för snöbollseffekten.

Och den går att applicera på fler områden än investeringar.

Den är bland annat en av förklaringarna bakom pandemin.

Först upplevde vi inte Covid-19 som något stort problem alls och ”inget hände” i flera månader.

En smittade kanske tre som smittade tre var och plötsligt var nio till smittade.

De i sin tur smittade några var och snart var över 50 smittade.

Och plötsligt exploderade det. Vi hade en pandemi.

På samma sätt fungerar det med avkastning på börsen. Du börjar med en summa, sedan får du avkastning på den.

Sedan får du avkastning på avkastningen också.

Och sen på avkastningens avkastning.

Summan du har investerat växer snabbare och snabbare.

Vi människor brukar ha svårt att förstå exponentiella skeenden.

I diagrammet här nedanför har jag tagit samma investering i börsen som i exemplet tidigare, det vill säga 206 000 kronor som får ligga i 30 år.

Men nu jämför jag med ett annat scenario (orange linje), där jag löpande tar ut avkastningen i stället för att återinvestera den.  

Skillnaden blir som natt och dag.

Aktier jämförelse av återinvestering och inte


Solceller eller aktier – rond 2

Så för att jämföra päron med päron och inte med äpplen måste vi alltså jämföra solcellernas avkastning med att investera i börsen utan att återinvestera vinsten.

Då blir sifforna, i samma scenario som innan, följande:

Solceller eller aktier jämförelse utan återinvestering


Aktier har fortfarande en högre avkastning än solcellerna. 488 714 kr vs. 463 252 kr.

Men det är i mina ögon rätt så dåligt betalt för den ökade risken som aktier ändå innebär jämfört med en investering i solceller.

Men låt oss ta det ett steg vidare.

Säg att vi inte bränner avkastningen vi får från vår solcellsanläggning på resor och lyxiga middagar.

Utan i stället återinvesterar dem på börsen…

Solceller eller aktier – rond 3

Nu är förutsättningarna alltså följande: I det ena scenariot investerar vi 206 000 kr på börsen. I det andra investerar vi samma summa i en solcellsanläggning.

Men den vinst som solcellerna ger återinvesteras löpande på börsen till samma avkastning som i vårt tidigare exempel, det vill säga 7,91 % efter skatt.

Efter 30 år har våra 206 000 kr som investerats på börsen gett oss en vinst efter skatt om 1 814 582 kr. Medan de 206 000 kr som investerats i solceller och sedan återinvesterats på börsen har gett oss en total vinst efter skatt om 2 280 578 kr!

Alltså nästan en halv miljon mer!  

Obs! Vi har alltså dragit av grundinvesteringen när vi räknat fram detta belopp. Den totala avkastningen om du återinvesterar solcellernas avkastning på börsen blir 2 486 578 kr. Vinsten = 2 486 578 – 206 000 = 2 280 578 kr.

Solceller eller aktier jämförelse när vinsten från solceller återinvesteras på börsen


Vad för typ av svart magi är då detta?

Magin är inget annat än ett större kapital som investeras i börsen.

Om du investerar i aktier direkt så blir det totala beloppet som investeras i börsen 206 000 kr.

Om du i stället investerar i solceller och använder vinsten från solceller till att köpa aktier så blir det totala investerade beloppet 669 252 kr.

D.v.s. drygt 450 00 kr mer än om du köper aktier direkt.

I detta scenario investerar du löpande på börsen under 30 år vilket även har en annan fördel – du sprider ut risken.

I stället för att kanske göra hela din investering när börsen står högt, gör du den över tid.

Nackdelen är att hela ditt belopp inte får lika lång tid att växa, men det kompenseras mer än väl av det faktum att beloppet du kan investera blir så pass mycket högre.

Vad finns det för felkällor?

Detta är endast ett scenario. Olika värden kommer att ge olika resultat. Varje antagande som vi ändrar kommer att påverka resultatet.

Om vi exempelvis antar att elpriset stiger med 5 % i stället för 2,5 % så blir självklart investeringen i solceller ännu mer attraktiv.

Om vi behåller alla övriga faktor samma som tidigare men antar att elpriset ökar med 5 % årligen skulle vinsten stiga till 3 054 246 kr.

Nästan dubbelt så mycket som att investera i aktier direkt.

Och även en årlig ökning på 5 % är väldigt lågt räknat om vi tittar bakåt i tiden – sedan 2012 (året efter att elprisområden infördes) har priserna i SE3 och SE4 ökat med 9,2 % respektive 10,4% årligen.

Om vi i stället skulle hålla fast vid den väldigt konservativa ökningen av elpriset på 2,5 % och justera värdet på såld och insparad el nedåt (t.ex. räkna med ett spotpris om 50 öre per kWh istället för 65 öre) påverkas självklart avkastningen från solcellerna negativt.

Men även om vi gör dessa antaganden (som i mina ögon tillsammans är orimligt försiktiga) så är det ändå (!) en bättre affär att skaffa solceller och sedan återinvestera avkastningen i börsen, jämfört med att direkt investera i börsen.

Solceller eller aktier, jämförelse med olika ingångsvärden


Och sannolikt så underskattar vår kalkyl hur väl en investering i solceller kommer att prestera eftersom det är en väldigt försiktigt gjort kalkyl med stort utrymme för felmarginal på uppsidan.

Solceller eller aktier – en oväntad knock-out…

I början av den här artikeln likställde vi en investering i solceller och en investering i aktier med en amatörboxare som skulle gå upp mot Mike Tyson i ringen.

Verkligheten visade sig vara en helt annan.

Det var nämligen aldrig boxning det handlade om.

Det var mixed martial arts.

Och ”amatören” visade sig vara Jon ”Bones” Jones, en legend inom MMA…

Innan Mike ens hinner reagera möts han av en flygande spark. Jones brottar ner honom och låser honom i en anaconda choke… Mike har inte en chans. Knock-out.

Efter 30 år har våra 206 000 kr som investerats på börsen gett oss en vinst efter skatt på 1 814 582 kr.

Medan de 206 000 kr som investerats i solceller och sedan återinvesterats på börsen har gett oss en total vinst efter skatt om 2 280 578 kr!

Detta trots väldigt försiktiga antaganden. Om vi i stället skulle utgå från den genomsnittliga ökningen av elpriset de senaste 10 åren så hade vinsten för solceller blivit väsentligt högre.

Utifrån våra uträkningar kan vi dra några slutsatser:

  • Oberoende om du väljer att investera i solceller eller aktier är det kritiskt att du återinvesterar avkastningen, om du vill maximera vinsten.
  • Du måste vara noga med vad du jämför när du utvärderar investeringar. Om vi hade nöjt oss med att jämföra vinsten från solceller utan återinvestering med aktier som återinvesteras, hade det varit väldigt lätt att fatta fel beslut.
  • Även om du har pengar på bankkontot för att investera på börsen får du en väsentligt bättre avkastning genom att investera i solceller först. Och sedan använda vinsten från solcellerna för att investera på börsen…