Villkor

Hitta-Solceller.se tillhandahåller en tjänst vars syfte är att tillhandahålla information och marknadsföring om solceller, solcellsanläggningar och relaterade produkter samt förmedla kontakt till leverantörer av solcellsanläggningar. Tjänsten tillhandahålls av Omtago AB. Tjänsten är kostnadsfri för dig att använda. Där möjligt kommer vi endast att pressentera leverantörer som du inte tidigare haft kontakt med.

Tjänsten har ingen del i relationen mellan dig och en eventuell leverantör, förutom den inledande kontakten. Alla uppgörelser, köp eller avtal om installation av solceller är mellan dig och en leverantör. Vi har ingen insyn eller kontroll över vad du och en eventuell installatör kommer överens om och det är leverantören som är ensamt ansvarig.

Genom att använda tjänsten ger du oss tillåtelse att spara och bearbeta de personuppgifter som du lämnar till oss, med syfta att hitta leverantörer av solcellsanläggningar åt dig samt att förmedla dina kontaktuppgifter till dessa leverantörer. Du kan läsa mer om hur dina personuppgifter hanteras i vår integritetspolicy.

De personuppgifter du lämnar till oss genom att använda tjänsten är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-mejl
 • IP-adress

Personuppgifterna behandlas i enlighet med följande ändamål:

 • Skicka dig information och marknadsföring om solceller, solcellsinstallatörer och relaterade produkter.
 • Dela dina kontaktuppgifter med en solcellsinstallatör då du begär offerter
 • Möjliggöra god kundservice
 • Genomföra analyser och marknadsundersökningar
 • Skicka information relaterat till de tjänster som du har uttryckt intresse för
 • Skicka riktad marknadsföring till dig
 • Undvika spam, bedrägeri och överbelastningar attacker, skydda våra it-resurser

Du måste vara minst 18 år för att få använda tjänsten.

Du kan när som helst avsluta tjänsten genom att kontakta oss. Vi kan när som helst avsluta tjänsten. Om någon part avslutar tjänsten tar vi bort alla personuppgifter du har gett till oss. Personuppgifter som du genom att använda tjänsten har delat med leverantör kan vi ej påverka, likaså påverkas inte din relation med någon leverantör av att du avslutar denna tjänst.


Integritetspolicy

Integritetspolicyn beskriver hur vi hanterar de personuppgifter du lämnar till oss.

Vilka personuppgifter sparas

Vi sparar personuppgifter vi tror är relevanta för att kunna erbjuda dig intressanta offertmöjligheter samt relevant inforamtion solcellsanläggninar.

Förvaring

Personuppgifter ska förvaras på ett tryggt sätt, det är strikt begränsat vilka personer som har tillgång till uppgifterna.

Transport och översändning

Vid transport och översändning av data ska personuppgifter i möjligaste mån vara krypterade.

Hur länge sparas personuppgifter

Om tjänsten avslutas tas dina personuppgifter bort. Om vi bedömer att du inte längre är intresserad av en installaion av solcellsanläggning eller yttligare information om solceller eller relaterade produkter rensar vi bort dina personuppgifter. Om du har begärt en offert genom tjänsten kommer vi att spara personuppgifter om denna offert i 3 år.

Åldersgräns

Denna tjänst får inte användas av personer under 18 år.

Rättning av uppgifter och rätten att bli bortglömd

Du har rätt att ta del av de personuppgifter vi har sparat om dig. Om du skulle hitta fel kan vi rätta det. Du kan välja att bli bortglömd, det vill säga att vi tar bort alla din personuppgifter, genom att avsluta tjänsten.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Vi överför inte dina personuppgifter till någon ansluten leverantör utan ditt samtycke. Du ger ditt samtycke genom att begära offerter genom tjänsten.

Vi gör användaranalyser, marknadasanalyser samt använder riktad marknadsföring på Internet (som en del av detta kan du få personliga annonser på andra hemsidor du besöker). Detta gör vi genom att bearbeta och dela vissa personuppgifter med Google. Genom att använda tjänsten ger du oss samtycke till detta. Detta är viktigt för oss för att kunna driva tjänsten på ett effektivt sätt. Detta är dock inte ett villkor för att använda tjänsten och alla användare har möjlighet att ta tillbaka detta samtycke. Du kan mejla oss på hej@hitta-solceller.se för mer information.

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till olika tjänsteleverantörer, till exempel för att skicka e-post till dig. Tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt instruktioner från oss.

Vi kan överföra personuppgifter vi samlat in till tredje part i fall av omorganisation av verksamheten, fusion av bolaget eller överlåtelse av verksamheten.