Höjd nätavgift för solcellsägare: hur påverkar det dig?

Under våren 2023 kom ett besked från Energimarknadsinspektionen (EI) som skrämde många solcellsägare:

Alla som matar in el på elnätet måste själva stå för kostnaden som uppstår för den extra användningen av elnätet.

Den reducering av nätavgift som tidigare gällt småskaliga elproducenter strider nämligen mot EU-regler.

Media var som vanligt snabba med att späda på svenskarnas oro med sin rapportering:

”Chockbeskedet: Höjda nätavgifter för alla med solpaneler”

”Staten vill krossa drömmen om ett soldrivet Sverige”

Frågan som alla vettskrämda solcellsägare ställde sig:

”Hur kommer detta påverka mig?”

Svaret: förmodligen inte ett dugg.

I den här artikeln förklarar vi varför du som villaägare med en vanlig solcellsanläggning kan sitta lugnt i båten.

Varför en ny nätavgift?

Sedan 2010 säger den svenska ellagen att mikroproducenter (med en säkring på max 63 ampere och en inmatning av el med en effekt på max 43,5 kW) inte ska behöva betala någon avgift för inmatning av el på elnätet.

De allra flesta av dessa mikroproducenter är just villaägare med solceller.

Men sedan tog EU Sverige i örat.

Vi bröt nämligen mot EU-lagstiftning genom att reducera inmatningsavgiften för solcellsägare.

EU och EI förtydligade att kostnader som är knutna till inmatning av el på elnätet måste betalas av, just det – dem som matar in el på elnätet.

Kostnader knutna till inmatning kan t.ex. handla om elnätsföretagets kostnader för att mäta och rapportera in siffror rörande din elproduktion till Skatteverket.

Eller abonnemangsavgifter till överliggande elnät när elen måste transporteras vidare ifall den lokala efterfrågan inte är tillräckligt hög.

Om inte du som mikroproducent står för dessa kostnader kommer de rimligtvis att behöva betalas av någon annan.

Och eftersom elnätsföretagen inte är några välgörenhetsorganisationer är det troligare att kostnaden sprids ut på samtliga elanvändare, genom en något högre elnätsavgift.

Detta är inte förenligt med EU:s elmarknadsförordning och behövde därför ändras. EI bestämde att elbolagen måste ska ta ut en avgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el.

Med andra ord: Energimarknadsinspektionen gav order om en dubbelslopning – slopandet av inmatningsavgiften slopas…

Därför kommer de nya reglerna inte påverka dig

En villaägare med en normalstor solcellsanläggning har vanligtvis en och samma säkring för inmatning och utmatning av el.

På grund av detta bedömer flera av de stora nätbolagen att inmatning av el inte belastar elnätet mer än utmatningen (köpet) av el gör.

Därför landar den faktiska kostnaden för utmatning av el är så nära noll att det inte finns underlag för att ta ut någon avgift.

Effekten av de nya direktiven kommer alltså framförallt påverka solcellsägare med stora anläggningar med en produktionssäkring.

Produktionssäkring innebär att du har en separat, större säkring för inmatning av el på elnätet.

Och vilka anläggningar behöver en sådan?

Jo, anläggningar som är byggda för försäljning av el. Där ägaren vill sälja betydligt mycket mer el än hen själv förbrukar.  

Och där anläggningen därför kräver större nätkapacitet för att mata ut el på elnätet än vad som behövs för att ta ut el från elnätet.

Dessa sollcellsägare kommer troligtvis behöva betala för den ökade nätkapaciteten de använder.

Men för vanliga villaägare med en normalstor anläggning borde effekten av de nya direktiven bli begränsad, eftersom inmatningen inte kräver större nätkapacitet än uttaget.

Detta är i alla fall beskedet som både E.ON, Ellevio och Vattenfall lämnat.

De tre största elnätsföretagen i Sverige.

EI gör också samma bedömning av läget:

”För en mindre solcellsanläggning på villatak bedömer Ei att kostnadsökningen kan vara begränsad, så länge samma säkringsnivå används för inmatning och uttag.”

Så länge du dimensionerat din anläggning efter din egen förbrukning och inte efter att sälja så mycket el som möjligt, kan du alltså andas ut.

Skulle nätavgifter trots allt införas hos något elnätsföretag är kostnaderna så nära nollan att det knappast kommer påverka lönsamheten i din anläggning ändå.