Frekvensreglering – tjänsten som gör ditt batteri mer lönsamt

Många är solcellsleverantörerna som vill sälja in ett batteri till sina kunder just nu. Och många är villaägarna som står handfallna och tvekar: blir det lönsamt eller inte?

När du räknar på lönsamheten i ett batteri är det viktigt att du känner till en möjlighet som är relativt ny på den svenska marknaden:

Frekvensreglering.

I den här artikeln förklarar vi vad frekvensreglering går ut på och hur du med ett solcellsbatteri kan tjäna pengar på det.

Batteri som fylls med pengar
Genom att ansluta dig till en frekvensregleringstjänst kan du öka lönsamheten i ditt solcellsbatteri.

Vad innebär frekvensreglering?

Låt oss börja med det stora perspektivet.

För att sedan koka ner det till vad det innebär för dig och din ekonomi.

I det nordiska elsystemet har vi en spänning i ledningarna som ska ligga på en konstant frekvens kring 50 hertz.

Det innebär att elektronerna (strömmen) byter riktning från minus till plus och tillbaka 50 gånger per sekund.  

För att frekvensen ska ligga kvar där krävs en balans mellan produktion och efterfrågan i elsystemet.

Det måste alltså matas in och matas ut lika mycket el på elnätet för att frekvensen ska kunna hålla balansen.

Skulle ett kärnkraftverk plötsligt få driftstopp sker ett kraftigt produktionsbortfall som gör att frekvensen sjunker.

Och om alla svenskar plötsligt skulle lämna landet för en oplanerad semester? Ja, då sjunker efterfrågan på el drastiskt. Och frekvensen i elnätet stiger, på grund av ett elöverskott som inte har någonstans att ta vägen.

Så regleras frekvensen i elnätet

Så vad händer om vi skulle få för lite eller för mycket el i vårt elsystem?

Det vill säga när frekvensen i nätet plötsligt stiger eller sjunker?

Jo, det blir svart. Hela eller stora delar av Sverige släcks ner. Elsystemet kraschar och ligger nere minst ett dygn.

Kostnaden för samhället skulle bli enorm.

Funderar du på varför du inte kan komma ihåg ett sådant gigantiskt strömavbrott?

Det är för att det var decennier sedan det hände senast.

Vi har nämligen en myndighet som noga övervakar elsystemet. Och ser till att olika balanseringsmekanismer aktiveras om det blir ett under- eller överskott på el i elnätet.  

Myndigheten är Svenska Kraftnät. Och en av mekanismerna som används är frekvensreglering med så kallade stödtjänster.

Blir det ett överskott på produktion regleras frekvensen genom att t.ex. en flexibel produktionsanläggning trappar ner eller att batterilager börjar ladda hem el.

Blir det ett underskott på produktion regleras frekvensen genom att flexibel produktion kopplas på eller batterilager börjar mata ut el på elnätet.

Men Svenska Kraftnät äger inte merparten av de här resurserna själva.

Därför handlar de upp stödtjänster från andra företag. Och det är där du kommer in i bilden…

Hur kan du som privatperson tjäna pengar på frekvensreglering?

För att reda ut begreppen har vi tagit hjälp av Dan-Eric Archer, VD på CheckWatt.

CheckWatt tillhandahåller IT-lösningar i energisektorn och är det företag som idag är ledande på marknaden när det gäller stödtjänster för dig som privatperson med ett solcellsbatteri. De hanterar även en betydande andel av de större batterier som har installerats i Sverige.

Dan-Eric beskriver CheckWatt som en ”oberoende aggregator”:

”CheckWatt aggregerar ihop (sammankopplar) många små enheter för att de tillsammans ska fungera bättre. Vi kör ända ner till små villasystem men även solkraftparker, vindkraftparker och stora containerbatterier.”

Många olika resurser sammankopplas alltså i ett större system, som sedan kan användas för att hjälpa Svenska Kraftnät reglera frekvensen i elnätet.

Dan-Eric Archer, VD på CheckWatt.

När många flexibla resurser styrs tillsammans för att skapa nyttor i elsystemet så brukar man kalla det för ett virtuellt kraftverk. CheckWatts virtuella kraftverk kallas för Currently och till det kan alltså du som villaägare ansluta ditt batteri.

Batteriet används sedan i systemet för frekvensreglering, i stället för att lagra elen från dina solceller.

När det finns ett produktionsöverskott i elnätet kan en signal skickas till batteriet att ladda upp sig.

Och när det uppstår en effektbrist kan en signal skickas till batteriet att börja mata ut el på nätet.

Currently styr batteriet så att det hela tiden är redo för att ladda eller ladda ur. Det vill säga på en laddnivå nära 50 %, förklarar Dan-Eric Archer på CheckWatt.

”När det behövs effekt är det under väldigt kort tid, ofta några sekunder eller någon minut. En sådan liten aktivering sker kanske några gånger per dag. Större aktiveringar sker en handfull gånger per år.

Att inte batteriet fulladdas för att sedan laddas ur gång på gång är även positivt för livslängden, då batterier mår bättre av att ligga på en lagom laddnivå.

När du ansluter dig till Currently kopplas ditt batteri upp till ett så kallat virtuellt kraftverk.

Så mycket pengar kan du tjäna på frekvensreglering

För att du upplåter ditt batteri till frekvensreglering får du en ersättning. De senaste 2 åren har snittet för en villaägare med ett batteri på 10 kW legat på 30 000 kr per år, berättar Dan-Eric (2023).

”Det har varit en stigande trend så just nu är det till och med högre än så, men man vet inte vart det tar vägen.”

Ersättningen är proportionerlig till din batteristorlek. Dubbelt så många kW – dubbelt så stor ersättning. Ersättningen får du oavsett hur mycket ditt batteri faktiskt används till att reglera frekvensen i elnätet.

För den som skaffar ett batteri nu kan man alltså få bra betalt för att bidra till frekvensreglering. Men hur det ser ut om några år är mer osäkert, menar Dan-Eric:

”Just nu byggs det kopiöst många batterier i Sverige och världen.”

Och ju fler och större batterier som kopplas upp till aggregatorer som CheckWatt, desto mindre kommer lönsamheten bli för en enskild villaägare.

Men Dan-Eric menar att det kommer finnas andra sätt att tjäna pengar på sitt batteri om några år. Lokal flexibilitet är ett av dem.

Tjäna pengar på batteri i framtiden: lokala flexibilitetsmarknader

Sverige står inför en omfattande kapacitetsbrist i de lokala elnäten. Efterfrågan på el ökar stadigt och kommer bli ännu större när stora industrier elektrifieras och nya industrier etableras. Att bygga ut elnätet för att klara framtidens elförsörjning kan komma att kosta så mycket som 1000 miljarder kronor.

Men det finns andra sätt att minska belastningen på elnätet. Som kostar mindre.

Villaägare med batteri kommer exempelvis kunna få betalt för att avhjälpa lokala flaskhalsar i elnätet. Detta genom att batteriet laddas när det finns ett överskott på produktion och laddas ur när effektbrist uppstår i nätet.

Sådana så kallade lokala flexibilitetsmarknader, där elnätsbolagen kan köpa flexibilitet från batterilager och elproducenter, kommer bli vanliga om några år, tror Dan-Eric på CheckWatt.

”Frekvensreglering är bara en av flera möjliga värdeskapande tjänster för ett batteri. I dagsläget är det den tjänst som lönar sig bäst men under de kommande 5 åren kommer det nog ändras en del.”

CheckWatts tjänst för villaägare går inte bara ut på att använda batteriet till frekvensreglering, förtydligar Dan-Eric. Tjänsten går ut på att skapa bästa möjliga avkastning från resursen. Och i dagsläget är det frekvensreglering som ger dig absolut högst avkastning.

Skulle lagring av solel eller att kapa effekttoppar bli mer lönsamt i framtiden kommer Currently att styra ditt batteri till det driftläget i stället.

Men mest troligt är att just lokal flexibilitet kommer ta över som det mest lönsamma användningsområdet för batterier, menar Dan-Eric Archer.

Detta krävs för att tjäna pengar på frekvensreglering

För att du ska ha möjlighet att koppla upp ditt batteri till CheckWatts tjänst Currently och tjäna pengar på frekvensreglering, krävs följande:

För att din växelriktare ska kunna kommunicera med Currently krävs att en styrenhet ansluts. Det är en liten box som installeras av solcellsföretaget i samband med din batteriinstallation.

Är du intresserad av att använda ditt batteri till frekvensreglering kan du alltså fråga din solcellsleverantör. Har de inte styrenheter i lager kan de kontakta CheckWatt för att köpa in dem.

Så gör frekvensreglering det värt att skaffa batteri?

I skrivande stund – ja. Om intäkterna håller sig på samma nivå som de senaste två åren kan ditt batteri betala sig på bara några år.

Det är betydligt snabbare än om du i stället skulle lagra din solel för att använda/sälja vid senare tillfälle.

OBS! I januari 2024 kom ett förtydligande av Skatteverkets regler för det gröna ROT-avdraget vid köp av solcellsbatteri:

”Om batteriet helt eller delvis används för andra ändamål än att lagra den egenproducerade elen, är kraven för rätt till skattereduktion inte uppfyllda.”

Detta innebär att i nuläget kommer du inte kunna få avdraget på 50 % om du kopplar upp ditt batteri till en tjänst för frekvensreglering.

Detta påverkar såklart avkastningen på ditt batteri negativt. Trots det kan frekvensreglering fortfarande vara lönsamt.

Vi vet dock inte är hur snabbt den lönsamheten kommer att sjunka de närmsta åren.

Precis som vi inte vet exakt hur elmarknaden och elpriserna kommer att utvecklas.

Det går alltså inte att presentera några säkra siffror på batteriers avkastning.

Men väljer du att skaffa ett batteri så kommer du åtminstone inledningsvis få en högre avkastning om du använder det till frekvensreglering, än om du lagrar el från dina solceller i batteriet.

Och skulle du skulle ångra dig kan du närsomhelst sluta använda Currently. Det finns inte någon bindningstid för villaägare..

Sammanfattningsvis är frekvensreglering en tjänst som ökar lönsamheten för solcellsbatterier för dig som uppfyller kriterierna.

Men det är ingen garanti för att ditt batteri blir lönsamt.

Vill du bli bättre förberedd inför alla de andra val du måste göra när du skaffar solceller?

Läs vår solcellsguide och lär dig undvika 5 kritiska misstag på vägen.