Effekttariffer – så fungerar de och så skyddar du dig

År 2027 ska alla elnätsföretag ha infört effekttariffer som en del av sin avgiftsmodell. En del elnätsföretag har redan gjort slag i saken, medan andra är på gång.

Men vad innebär effekttariffer egentligen för dig?

Och hur kan solceller hjälpa dig undvika högre elräkningar till följd av den nya debiteringsmodellen?

Det går vi igenom i den här artikeln.

Vad innebär effekttariffer?

Effekttariffer är ett nytt sätt för elnätsföretagen att ta betalt för din användning av elnätet. Tidigare har du, förutom din fasta månadsavgift, betalt en avgift per kWh du använt. Exempelvis 18 öre per kWh.

Och det kommer du att fortsätta betala för (du trodde väl inte du skulle slippa någon avgift? Ha! Det är ju nätbolagen vi snackar om… med andra ord kungarna av påslag, avgifter och skatter.).

Men utöver att mäta hur många kWh du använder under en månad, kommer elnätsföretaget även mäta hur hög effekt du tar ut från elnätet på en och samma gång. Det vill säga hur mycket el du använder timme för timme.

Och sedan kommer du att debiteras en avgift baserad på de timmar då du tagit ut som högst effekt från elnätet.

Hur elnätsföretagen räknar ut din avgift varierar mellan olika bolag. Några har valt att debitera sina kunder för deras enskilt högsta effektuttag under en viss tidsperiod, d.v.s. den timme då du använt som allra mest el. Andra har valt att ta ett medelvärde av t.ex. de tre högsta effekttopparna under en månad.

Effekttarifferna ska även vara tidsdifferentierade från 2027. Med andra ord så ska avgiften för effektuttag vara högre under perioder då elnätet är mer belastat, t.ex. på dagtid och vintertid.

Exempel:

Låt oss ta Mälarenergi som exempel då de redan har infört effekttariffer. Varje månad räknar de ut genomsnittet av dina tre högsta effekttoppar under lågpristid samt genomsnittet för dina tre högsta effekttoppar under högpristid.

Lågpristid: Under november till mars: vardagar kl. 20-07 + helger. Under april-oktober: dygnet runt alla dagar. Effektavgiften ligger på 37,5 kr per kWh för genomsnittet av dina effekttoppar.

Högpristid: November till mars: vardagar kl. 07-20. Effektavgiften ligger på 75 kr/kWh för genomsnittet av dina effekttoppar.

Säg att det är mars och dina 3 högsta toppar under högpristid snittar på 7 kW, medan dina 3 högsta toppar under lågpristid snittar på 8 kW. Då blir din effektavgift för mars 7 x 75 plus 8 x 37,5 = 825 kr

Varför införs effekttariffer?

Det svenska elnätet blir allt hårdare belastat, särskilt under vissa tider på dygnet. Det handlar i dagsläget framför allt om morgon och kväll. Ett väldigt belastat elnät kan leda till problem som effektbrist och omfattande strömavbrott.

Som ett incitament för människor att sprida ut sin användning av el, och därmed minska belastningen av elnätet, införs effekttariffer.

Syftet med effekttarifferna är inteatt öka elnätsföretagens intäkter (effekttariffer är ju ett direktiv från Energimarknadsinspektionen, inte nätbolagens eget påhitt).

Men med tanke på att det är nätbolagen som själva sköter prissättningen kan du räkna med att de smyger in marginaler som ändå leder till ökade intäkter för dem – och ökade utgifter för dig…

Hur påverkar effekttarifferna min elräkning?

Hur mycket effekttarifferna kommer att påverka just dig beror på hur mycket hur ditt förbrukningsmönster ser ut. Har du höga toppar kommer du bli drabbad i större utsträckning än om du redan har en utspridd förbrukning.

Har du teknik hemma som drar mycket el, t.ex. elburen uppvärmning eller en elbil, kommer dina elräkningar bli högre.

Kör du tvättmaskinen, lagar mat och värmer badtunnan på samma gång när du kommer hem på kvällen? Då kommer du också få betala mer.

Vad kan jag själv göra för att minska mina effekttoppar?

För att minska dina effekttoppar måste du först ha koll på dina effekttoppar. Eftersom vi tidigare bara betalt per använd kWh har de flesta av oss ett hum om vår totala elanvändning, men ingen aning om hur mycket el vi använder samtidigt.

För att kolla upp hur mycket el du använder vid olika tider behöver du en elmätare som mäter elanvändningen timme för timme. Har du inte redan en sådan elmätare kommer du att få det inom kort, då alla elmätare i Sverige ska klara av så kallad kvartsmätning senast 1 januari 2025.

Du kan också kontakta ditt nätbolag och be dem byta elmätare redan nu. Om du begär det är de skyldiga att byta ut din elmätare inom 3 månader (att byta till en timmätare kan dock innebära att ditt elbolag börjar debitera dig timpris i stället för rörligt månadspris, så kolla upp det med ditt elbolag först).

Det finns även mätare du själv kan köpa och koppla till din elmätare för att se hur mycket du förbrukar per timme.

Kapa effekttopparna genom att sprida ut/flytta din elanvändning

När du har bättre koll på dina effekttoppar kan du vidta åtgärder för att sänka dem. Om du t.ex. ser att du alltid har höga toppar på kvällar mellan 18 och 19 kan du fundera på om det finns någon elkrävande aktivitet du skulle kunna utföra på en annan tid.

Har du elburen uppvärmning av ditt hus finns det ofta möjlighet att förlägga uppvärmningen till vissa tider på dygnet. Antingen genom inbyggd teknologi i t.ex. värmepumpen, eller genom att köpa till en tjänst/utrustning som möjliggör smart styrning. På så sätt kan du se till att inte din uppvärmning bidrar till höga effekttoppar under den dyraste tiden på dygnet.

Har du en elbil brukar möjligheten finnas att ställa in laddningen så att den inte drar för hög effekt på en och samma gång. Det vill säga att du laddar den med lika mycket ström men under en längre tid. För att minska effektuttaget per laddningstimme (dock behöver du ju ladda med så pass hög effekt att du hinner ladda färdigt, ifall du ska åka längre än till affären dagen efter…).

Kan solceller skydda mig mot effekttariffer?

Solceller minskar det antal kWh du tar ut från elnätet under en månad. Men minskar de ditt effektuttag?

Har du enbart solceller och inget batteri, så kan du använda solcellerna för att minska ditt effektuttag under de timmar de producerar. Sammanfaller din högsta effektanvändning med när din anläggning producerar, bidrar solcellerna alltså till att din avgift blir lägre.

Men skulle dina effekttoppar infalla senare på kvällen, efter att solcellerna slutat producera, eller tidigt på morgonen innan de kommit igång, så kommer inte solcellerna kunna skydda dig mot högre avgifter.

Lösningen kan vara att skaffa ett batteri…

Så kan ett batteri dämpa smällen

Med ett batteri kan du spara el från dina solceller och använda den senare på kvällen/natten/morgonen efter. På så sätt kan du kapa dina effekttoppar oavsett när de inträffar. Och därmed hålla nere din effektavgift.

Så betyder det att du behöver ha koll på hur mycket effekt du använder varje timme, varje dag? Och se till att tömma batteriet då?

Nej, idag kan batteristyrningen automatiseras av de flesta växelriktare. För många växelriktare finns redan programvara som gör att du kan ställa in batterianvändningen efter elpriserna.  

Allt eftersom elnätsföretagen inför effekttariffer lär det komma uppdateringar som gör att du även kan automatisera din batterianvändning för att just kapa effekttoppar.

Så borde du skaffa ett batteri omedelbar bums?

Det beror på lite hur din anläggning ser/kommer se ut, vilka tider du förbrukar mest el och när ditt elnätsföretag planerar att införa effekttariffer. Samt vad du får för pris på batteriet…

Men fler och fler solcellsägare lär skaffa batteri allt eftersom effekttariffer införs (och allt eftersom fler byter ut sin bensinbil mot en elbil).

Du kan läsa mer om fördelar och nackdelar med att skaffa batteri i vår artikel om solcellsbatterier.