Vanliga eller integrerade solceller – vilket ska du välja?

Ska du skaffa solceller till ditt tak eller ett tak gjort av solceller?

Häng med när vi går igenom skillnaderna mellan vanliga och integrerade solceller. Och när det är bäst att skaffa det ena eller andra.

Vad är integrerade solceller?

Integrerade solceller – även kallat soltak – innebär att solcellerna utgör själva takmaterialet. I stället för att solpaneler monteras på skenor ovanpå ditt befintliga tak, monteras solcellerna direkt på råsponten (det vill säga direkt på undertaket).

Integrerade solceller är en teknik som vuxit fram under det senaste decenniet, men som fortfarande är långt ifrån lika vanliga som klassiska solpaneler. Av den enkla anledningen att de är mycket dyrare.

Ett tak av klassiska solpaneler

Den simplaste formen av soltak är helt enkelt klassiska solpaneler som monteras direkt på råsponten, med ett särskilt montagesystem som säkerställer att de håller tätt.

Denna typ av soltak är den som är minst ”integrerad” då det fortfarande kommer synas att du har solpaneler på taket. Utseendet blir dock mycket mer enhetligt än om du skulle montera solpanelerna ovanpå befintligt takmaterial.

Det är också möjligt att endast använda en del av en takyta till integrerade solpaneler. En lösning som dock är relativt ovanlig, och ger ett mindre enhetligt utseende eftersom vanliga takpannor placeras runt solpanelerna.

Solceller utformade som klassiska takmaterial

En ännu nyare – och därmed även mindre beprövad – form av soltak är när solcellerna utformas som takpannor eller integreras i takplåt.

Du kan då få ett tak där man knappt ser att du har solceller. T.ex. kan du ha betongpannor på ena sidan (om du har en takyta som vetter mot norr) och nästan identiska solcellspannor på andra sidan.

Och väljer du ett falsat plåttak kan du få plåt med solceller fastlimmade på ytan – mot svart plåt är det svårt att urskilja dem om man inte vet om att de är där.

I båda dessa tekniker använder man sig oftast av tunnfilmssolceller. Detta innebär ett mer diskret utseende, men däremot en lägre verksamhetsgrad på 10-16 %.

En annan nackdel med denna typ av teknik är att den innebär fler mindre delar och mer elektronik, vilket ökar risken för att något går sönder.

Företag som säljer soltak:

Soltech
Soltech är en koncern med ett antal dotterbolag runtom i Sverige som installerar deras soltak. Det största dotterbolaget är Soldags. Alla dotterbolag är certifierade av Svensk Solenergi.

Soltech är börsnoterat sedan 2015. Koncernen har vuxit snabbt sedan dess genom att förvärva andra mindre tak- och solcellsbolag.

Teknik: Soltech använder större eller mindre solcellstakpannor som kombineras med svarta betongpannor. Du kan också välja att få klassiska solpaneler ”nedsänkta” i taket så att du får ett s.k. halvintegrerat soltak.

Midsummer
Midsummer är ett svenskt företag med fabrik i Järfälla. Bolaget tillverkar tunnfilmspaneler som enligt Midsummer själva har 90 % lägre koldioxidavtryck än traditionella solpaneler. Förutom att tillverka själva solcellerna tillverkar bolaget även maskiner för tillverkning av tunnfilmssolceller. 

Bolaget är noterat på den svenska börsen sedan 2018.

Teknik: Midsummer erbjuder tunnfilmssolceller av typen CIGS (koppar, indium, gallium, selen).

Sunroof
Sunroof är ett svenskt-polskt bolag som grundades för cirka 10 år sedan. Bolaget är fortfarande relativt litet, med en omsättning på cirka 83 miljoner i Sverige under 2022. Då de fortfarande är i uppstartsfasen investerar de hårt (och gör därmed en förlust) i syfte att kunna växa kraftigt.

Bolaget ökade sin omsättning från 24 till 83 miljoner från 2021 till 2022. Under början av 2023 gjorde bolaget en nyemssion och tog in ytterligare 156 miljoner kronor.

Teknik: Sunroofs soltak består av traditionella glas/glas-paneler som ersätter ett traditionellt tak. Man tar alltså bort hela taket, och lägger sedanglas/glas-paneler direkt på undertaket. För att taket ska bli exakt rätt storlek använder man även mindre bitar av vanligt takmaterial, och skapar på så sätt ett integrerat utseende. 

Lindab
Lindab utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom bygg- och ventilationssektorn. Bolaget har 5000 anställda och är aktiva i 20 länder. Lindab har sitt huvudkontor i nordvästra Skåne.

Teknik: Lindabs solceller är integrerade i takprofilen (alltså själva plåten som läggs som tak). Solcellerna är tillverkade i Europa. De fästs med ett tejpliknande material i plåtprofilen vilket gör att du inte behöver bryta tätskiktet. Lindab SolarRoof finns som förfalsad bandtäckningsprofil eller ett enkelt klick-tak som ska vara lätt att montera.

Solitek
Solitek är en lettisk tillverkare av glas/glas-paneler. Bolaget är en del av BOD Group. Under 2020 så exporterade Solitek över 400 000 paneler till de nordiska länderna.

Till skillnad från Sunroof så är Solitik enbart en tillverkare av paneler och du måste därför hitta en takläggare som kan hjälpa dig att lägga soltaket.

Teknik: Soliteks soltak består av traditionella glas/glas-paneler som ersätter ett traditionellt tak. Man tar alltså bort hela taket, och sedan så lägger man glas/glas-paneler direkt på undertaket.

Solarstone
Solarstone grundades 2015 och hade cirka 50 anställda i början av 2023. Likt Lindab så tillverkar Solarstone en taklösning men installerar inte själva, utan du behöver anlita en takläggare som jobbar med deras produkter.

Teknik: Soliteks soltak består av traditionella glas/glas-paneler som ersätter ett traditionellt tak, med en egenutvecklad montagelösning för att fästa panelerna. Man tar alltså bort hela taket, och sedan så lägger man glas/glas-paneler direkt på undertaket.

PLW Energihus
PLW Energihus, en del av den svenska elektrikerfirman PLW med cirka 250 anställda, erbjuder en egen lösning för soltak. Produkten går under benämningen Clickseam och har utvecklats av PLW Energihus tillsammans med Roofit.

PLW installerar soltak enbart i vissa delar av Sverige, framförallt de södra delarna, Östergötland samt Stockholmsregionen.

Teknik: I stället för traditionella paneler eller tunnfilmssolceller använder PLW en lösning med plåtpaneler med inkapslade solceller. Fördelarna med detta är att det du får en väsentligt högre produktion jämfört med tunnfilmssolceller samt att genom att kombinera solcellerna med vanliga plåtpaneler får du ett estetiskt tilltalande tak.

Nackdelar med integrerade solceller

Integrerade solceller är betydligt dyrare än klassiska, utanpåliggande solpaneler. Ibland så mycket som dubbelt så dyra. Dessutom har de i många fall en lägre verkningsgrad.

Vill du skaffa solceller för att spara så mycket pengar som möjligt är det således bättre att satsa på vanliga solpaneler.

Så varför skulle någon överhuvudtaget vilja skaffa integrerade solceller?

Vill inte alla göra en så bra affär som möjligt?

Fördelar med integrerade solceller

En uppenbar fördel med integrerade solceller är deras utseende. Estetiskt är de betydligt mer tilltalande än vanliga solpaneler.  

Minns du när du slängde ut din gamla tjock-TV och bytte till platt-TV? Samma känsla får man när man jämför takintegrerade solceller med utanpåliggande.

Är du estetiskt lagd och bryr dig om designen på ditt hus kan det alltså vara ett bra alternativ med soltak.

Och om det ändå ligger i din renoverings-pipeline att byta tak finns ännu en fördel med integrerade solceller:

Du slipper två entreprenörer.

Väljer du att först byta till ett vanligt tak för att sedan sätta upp vanliga solceller måste du handskas med två separata firmor – som kanske i sin tur använder sig av en underleverantör för delar av arbetet.

Jag vet inte hur du fungerar, men jag föredrar att inte att ha fler hantverkarfirmor än nödvändigt springande hemma hos mig…

Dessutom kommer du behöva hantera två separata garantier ifall något skulle gå snett.

Och går något snett lovar jag dig att de olika firmorna inte kommer att stå i kö för att ta på sig ansvaret. Risken finns i stället att de försöker skylla på varandra och att du och ditt tak hamnar i kläm…

Skaffar du integrerade solceller behöver du bara ha kontakt med en enda firma, som sköter allt från start till slut och tar hela ansvaret.

Dessutom blir den extra kostnaden för soltak inte lika blodig om du ändå ska byta ditt tak. Detta eftersom du sparar in den separata kostnaden att först lägga ett nytt tak.

Obs! Att byta tak till soltak innebär i regel en väsentlig förändring av takets material och/eller färg. Det betyder att du alltid bör kolla upp om du behöver söka bygglov för din renovering.

Då ska du välja integrerade solceller

Behöver ditt tak inte bytas inom de närmsta 10 åren gör du en för stor förlust om du skaffar integrerade solceller jämfört med om du skaffar vanliga paneler.

Kanske är du en sådan som hellre avstår solceller än skaffar vanliga, för att du tycker de är så förbannat fula? Då kan ett soltak ändå vara rätt för dig – du får ett snyggt och stilrent tak som samtidigt ger dig en avkastning (om än en mycket mindre avkastning än vanliga paneler).

Men det enda tillfället då det egentligen är ekonomiskt (och inte bara estetiskt) försvarbart att skaffa soltak är om du ändå behöver byta tak. Eller om du bygger ett helt nytt hus.