Optimerare till dina solceller – nödvändigt eller onödigt?

Har du märkt att många ”solcellsexperter” är antingen helt för eller emot optimerare?

Det betyder inte att några av dem har rätt och de andra har fel.

Det betyder helt enkelt att vissa företag säljer anläggningar med optimerare och därför vill övertyga dig om deras förträfflighet.

Medan andra inte säljer optimerare och därför vill övertyga dig om hur onödiga de är.

Säljare va… alltid så opartiska. 

Sanningen är att optimerare varken är guds gåva till solcellsägare eller ett onödigt påhitt för att mjölka dig på mer pengar. I den här artikeln förklarar vi i vilka lägen optimerare kan vara bra att ha. Och när du definitivt kan skippa dem.

Vad är optimerare?

De enskilda solcellerna i en solpanel genererar väldigt lite spänning. Man kopplar därför samman dem i en slinga för att öka spänningen. Eftersom de är sammankopplade räcker det med att en solcell skuggas för att produktionen i hela panelen ska minskas.

Optimerare är en elektrisk komponent som sätts på varje enskild solpanel och gör panelernas produktion oberoende av varandra. De minskar alltså effektförlusten hos solcellsanläggningar som är delvis skuggade.

Men i takt med att allt fler paneler som säljs är ”half-cut” och/eller har ”bypassdioder” har problemet med effektförlust på grund av skuggning minskat. 

Bypassdioder leder strömmen förbi skuggade delar av en panel så att inte strömmen från hela panelen går förlorad på grund av skugga.

”Half-cut” innebär (väldigt) förenklat att solcellerna delas på två. En panel som normalt skulle ha 72 solceller får istället 144 halva solceller. Den mindre storleken på cellerna gör att elektronerna har kortare väg att färdas, vilket minskar effektförluster och gör panelen mer effektiv. 

Fördelar med optimerare

Så om effektförlust på grund av skuggning inte är ett lika stort problem längre, vad finns det för mening med optimerare?

Vi har sammanställt de 4 fördelar vi kan se med optimerare:

Flexibel placering av paneler

Optimerare möjliggör för dig att sätta paneler på flera olika riktningar/tak. Om du har paneler åt två håll kan du oftast klara dig med den inbyggda strängoptimeringen i din växelriktare. Om du istället har paneler åt tre olika håll behöver du optimerare (eller två växelriktare). 

Automatisk detektering av ljusbågar

Ljusbågar kan uppstå när plus- och minuskablar skadats och kommer för nära varandra. Vanligtvis beror sådana skador på en bristfällig installation, där man slarvat med kabelskydd eller dragit kablarna över en vass kant.

Ljusbågarna är mycket varma och kan i värsta fall leda till brand. Med optimerare upptäcks ljusbågar direkt när de uppstår.   

Detaljerad övervakning av panelerna

Du kan följa produktionen från varje enskild modul. Detta möjliggör enklare felsökning om någon modul skulle gå sönder. (Det kan även vara ett roligt tidsfördriv för dem som uppskattar data och vill ha detaljerad koll på sina paneler).

Minskad risk för elolycka

Optimerare gör att solcellspanelen endast levererar 1V om strömmen bryts eller växelriktaren stängs av. Det gör solcellsanläggningen säkrare att hantera vid t.ex. underhåll. Utan optimerare levererar solcellerna full spänning till växelriktaren även om den/strömmen i huset är avstängd. 

Solceller på två takytor
Med solceller på två takytor räcker oftast optimeringen i en växelriktare, men solceller på fler ytor kan kräva optimerare för bästa effekt.

Och så nackdelarna med optimerare…

Den största nackdelen med optimerare är den extra kostnaden. Uppskattningsvis ökar optimerare totalkostnaden för en solcellsanläggning med mellan 5 och 10 %.

Det ska till särskilda förutsättningar – till exempel paneler i olika väderstreck eller skugga på flera delar av anläggningen – för att optimerare ska bli värt den extra kostnaden.

En annan nackdel med optimerare är att de blir ytterligare en felkälla. Till skillnad från solpanelerna, som är mekaniska, är optimerarna elektriska komponenter. Som ska utstå väder och vind under anläggningens hela livslängd…

Optimerare har oftast 25 års produktgaranti, men tänk på att säkerställa att garantin också täcker arbetskostnaden för ett byte, då den ofta är högre än kostnaden för själva optimeraren. 

Slutligen finns det rapporter om att optimerare har orsakat störningar i radiotrafik under vissa förhållanden. Försvarsmakten och Elsäkerhetsverket har tillsammans tagit fram en rapport kring störningar pga. av solceller och optimerare. 

Så bör du betala extra för en anläggning med optimerare? 

Det beror helt på dina förutsättningar. Vill du placera solceller åt många håll eller kunna detaljstyra din anläggning? Då kan det vara värt att skaffa solpaneler med optimerare.

Oroar du dig för ljusbågar? Då är ditt säkraste kort att anlita en leverantör som inte slarvar med kabeldragningar och vet hur man sätter upp en säker anläggning…