Underhåll av solcellsanläggningar

Som allting annat kräver solcellsanläggningar lite underhåll ibland. Det är dock enklare med underhåll av solcellsanläggningar än det mesta annat på din fastighet. Till exempel är det inte nödvändigt eller ens rekommenderat att rengöra solpanelerna.

Så vad är det för underhåll som behövs då? Och hur gör jag om jag vill rengöra panelerna? Vad händer om det hamnar för mycket snö på dem, och vad ska man göra med trasiga solpaneler? Dessa frågor kommer vi att besvara i denna artikel.

Hur man underhåller solceller

Enligt elsäkerhetsverket är du som ägare av en solcellsinstallation skyldig att kontrollera säkerheten på din anläggning. Om du dessutom har en annan person som ser över anläggningen måste du tillhandahålla all information om anläggningen och hur man sköter den.

Detta betyder i praktiken att om ett utomstående företag har anlitas för installationen, måste de ge dig anvisningar för hur installationen gått till och hur man tar hand om den. Dock finns det en del generella tips på vad du kan göra för att kontrollera anläggningen själv.

Kontrollera installationen

Till att börja med behöver man se över själva installationen regelbundet. Man ska allra helst titta efter skador efter vintern som kan ha orsakats av snölaster eller storm, till exempel lösa fästen. Man bör dessutom titta efter tecken på att komponenter kan vara vattenskadade. Dessa vattenskador kan man upptäcka genom rostfläckar. Vatten som droppar från hål kan vara ett dåligt tecken.

Man kan upptäcka många fel genom att kontrollera larmindikatorn på växelriktaren. Om något lyser betyder det i regel att något inte står rätt till.

Motionering av lastfrånskiljare och jordfelsbrytare

Vad menas med motionering i detta sammanhang? Kortfattat betyder det att man utför ett förprogrammerat test som bryter strömmen. Om elen inte kommer tillbaka när du återställer komponenten behöver den bytas ut av en elektriker.

På jordfelsbrytare kan man exempelvis göra detta genom att trycka på TEST-knappen. När du gör det bryts strömmen och en vippa fälls ned. Om strömmen inte kommer tillbaka efter att du fäller tillbaka vippan ett fåtal gånger, betyder det att du måste kontakta elektrikern.

Vissa tillverkare specificerar även att man behöver motionera lastfrånskiljare. Notera att detta inte gäller alla lastfrånskiljare.

Titta efter skador på kablar och solcellspaneler

I övrigt bör du kolla på alla delar av anläggningen fysiskt. Kontrollera att alla synliga kablar är hela, eftersom kablar kan spricka med åldern eller bli utsatta för gnagare. Kontrollera även att det inte finns fysiska skador på solpanelerna.

Följa elproduktionen i en app

Ett smidigt sätt att övervaka solcellsanläggningen är genom att följa statistiken. Kanske märker du att panelerna plötsligt genererar mindre ström? Genom att kunna läsa av effekt och spänning kan man få insikt i vad som behöver felsökas. Man kan också jämföra solelproduktionen mot maxeffekt på anläggningen.

Det finns idag många olika appar man kan ladda ner och koppla upp mot solcellsanläggningen för att kunna följa elproduktionen. Dessa appar visar strömdata i realtid.

Utbyte av växelriktare

Växelriktaren är en viktig komponent som omvandlar likströmmen från solcellerna till 220 volts växelström. Växelriktare brukar hålla i runt 15 år, så det är rimligt att anta att man behöver byta växelriktaren en gång under en anläggnings livstid.

5 anledningar till varför du helst inte ska rengöra dina solceller

Detta kan i och för sig verka märkligt. Är det inte vanligt att solcellspaneler samlar på sig smuts och damm från omgivningen? Genererar inte solcellerna mindre energi på grund av eventuell smuts som blockerar solstrålningen?

Det finns flera anledningar till varför det inte är nödvändigt eller ens fördelaktigt att rengöra panelerna.

1. I Sverige behövs det inte

Sverige är ett land där solceller mer eller mindre rengörs av vädret. I Sverige såväl som övriga Norden har vi mycket regn och blåst. Därför är det ofta låg ekonomisk vinning i att ta bort eventuellt smuts eftersom det försvinner med regn och vind.

Utomlands, där man har mindre regn och mer sol, kan det vara mer aktuellt med rengöring. Där rengör man dock inte ens panelerna själv. Ofta anlitar man istället firmor som är specialiserade på att rengöra solceller.

2. Låg ekonomisk vinst

Detta hör ihop med att vi har mycket regn och blåst i Sverige. Solcellerna hinner inte samla speciellt mycket smuts innan det regnar eller blåser igen. Därmed förlorar man inte så mycket produktion som man kanske kan tro.

3. Risk för skada på panelerna

Om du försöker rengöra panelerna själv kan det leda till materiella skador. Bland annat har vissa paneler redan smutsavvisande ytbeläggning. Om du använder rengöringsmedel eller borstar på sådana paneler finns det risk att ytbeläggningen skadas. Om du dessutom använder kallt vatten på panelerna när de är varma riskerar temperaturskillnaden att orsaka sprickor i glaset.

4. Fallrisk

Att gå upp på taket för att rengöra solcellerna innebär alltid en fallrisk. Ett fall från villataket kan resultera i brutna ben eller till och med kosta dig livet.

5. Avlagringar

Du kanske tror det är säkert att bara skölja panelerna med vanligt kranvatten? Tänk om. Kranvatten innehåller olika mineraler som kalk eller koppar, som kan komma från grundvattnet eller rörsystemet. När vattnet avdunstar kan det lämna avlagringar på panelerna, och det kan så småningom försämra panelens förmåga att generera ström.

Om du insisterar på att rengöra ändå

Vi rekommenderar dig inte att rengöra panelerna. Om du insisterar på att göra det ändå, gör helst så här:

Använd inget vatten eller rengöringsmedel på panelerna. Helst ska du inte röra panelerna alls utan använda tryckluft eller lövblåsen för att blåsa bort eventuellt damm och smuts från panelerna. Genom att undvika att röra panelerna minskar du risken för skador samtidigt som de blir åtminstone grovt rengjorda. Använd absolut inga hårda borstar.

Du bör även försäkra dig om att du inte kan falla från taket. Det gör man exempelvis genom att använda ett fallskydd.

Ska man ta bort snö från panelerna?

Det finns flera risker med snöskottning på tak med solceller

Det är ganska lätt att förstå varför rengöring av solceller inte är en bra ide, men hur är det med snöskottning? Förlorar man inte ganska mycket el på vintern om det ligger en massa snö på panelerna som blockerar solljuset?

Sanningen är att även om solcellerna inte har snö som blockerar ljuset, produceras bara runt 10% av den totala solenergin under vinterhalvåret. Det finns med andra ord inte mycket el att hämta på snöskottning.

Som med rengöring av solceller innebär snöskottning vissa risker. Utöver fallrisken finns det även risk att personer under taket kan få snö och is över sig.

Vi skulle därför inte rekommendera snöskottning av solceller. Det finns dock vissa undantag. Om du befinner dig på ett ställe med mycket snö, som exempelvis i Norrland, kan snömassorna vara för mycket för solcellerna eller taket att hantera. I ett sådant läge bör man göra grov snöskottning, alltså att man tar bort det värsta men inte skottar hela vägen ner till panelen.

Till och med då skulle vi rekommendera att du skaffar solcellspaneler som kan klara snömassorna. En offert från en seriös installatör ska innehålla en snö- och vindlastberäkning. Du ska med andra ord kunna se hur mycket snö och vind solpanelerna klarar av.

Trasiga paneler

Hur ska man göra när solpaneler går sönder? Som regel täcks detta upp av garantin, men du behöver kolla upp vilken garanti återförsäljaren har satt för dina solceller. I vissa fall går det att reparera solceller eller andra delar av installationen.

Vanligare är dock att solceller fortfarande fungerar, men har tappat en viss procent av sin effektivitet. Man kan då återbruka solcellspanelerna till andra projekt. Du kan läsa mer om detta i vår artikel om återvinning av solceller.

Undvik andra misstag när du skaffar solceller

Nu vet du att en solcellsanläggning inte kräver särskilt mycket underhåll av dig. Solceller är dock en stor investering och för att du ska undvika onödiga misstag har vi skrivit en guide om hur du går tillväga: