Spotpris el: så funkar spotpriset och så kan du spara pengar

”Vad kostar elen idag?”. Var den vanligaste ”Vad”-googlingen i Sverige under 2022. Fler svenskar ville veta dagens spotpris på el än ”Vad ska jag rösta på?” eller ”Vad är NATO?”.

Och det är inte så konstigt. Vi är många som oroar oss över elprisets utveckling och skenande elräkningar.

I den här artikeln går vi därför igenom allt du behöver veta om spotpris på el. Varför det är så högt, hur framtiden ser ut och hur du som villaägare kan komma billigare undan.

Vad är elspotpris?

Spotpriset är det pris ditt elbolag köper in elen för. Och därmed grunden i det pris du betalar för din el. Spotpriset varierar från timme till timme och beror på beräknad tillgång och efterfrågan på el den aktuella timmen.

Spotpriset sätts genom ett auktionsförfarande på elbörsen Nord Pool. Där lämnar säljare (elproducenter) och köpare (framförallt elbolag) varje dag bud på hur mycket el de vill köpa/sälja varje enskild timme under morgondagen, samt till vilket pris.

Utifrån dessa bud bestäms sedan spotpriset för varje timme. Eftersom det inte går att lagra el i någon större skala och behoven över dagen kan variera mycket, blir vissa auktioner mer intensiva än andra vilket leder till tvära kast i spotpriset. Om det finns ett större utbud på el än efterfrågan används producenterna med de lägsta buden i första hand, för att spotpriset ska bli så lågt som möjligt för elbolagen och deras kunder.

Spotpris på el i SE4 under 2022, diagram
Spotprisets svängningar under 2022.

Vad påverkar spotpriset?

Spotpriset avgörs alltså av tillgång och efterfrågan och dessa påverkas av en mängd olika faktorer.

Faktorer som påverkar tillgången på el:

 • Vädret: Tillgången på vind-, vatten- och solkraft är helt beroende av väder. Därför kan spotpriset t.ex. gå upp en vindstilla dag. Eller gå ner när snön smälter och hjälper till att fylla upp vattenmagasinen vid vattenkraftverken.
 • Världsläget: Eftersom Sveriges elbolag handlar el på samma marknad som flera andra europeiska länder påverkas vårt spotpris av vad som händer i omvärlden. T.ex. när andra länder inte längre har samma tillgång till rysk gas och kol. Eller när strejker i Frankrike gör att deras kärnkraftsproduktion gått ner.
 • Politiska beslut: Politiska beslut, som t.ex. att stänga ner kärnkraftverk eller bygga ny vindkraft, påverkar spotpriset över tid.
 • Tillfälliga avbrott: Ibland händer det att produktionsanläggningar måste stänga ner för underhåll. Om en hel kärnkraftsreaktor är stängd under en månad kommer det märkas på spotpriset.

Faktorer som påverkar efterfrågan på el:

 • Årstid: Efterfrågan på el ökar under vinterhalvåret när alla bostäder och kommersiella byggnader behöver värmas upp.
 • Tid på dygnet: Dagtid är efterfrågan på el som högst eftersom det är framförallt då som människor är vakna samt industrier producerar. Efterfrågan brukar gå upp lite extra på morgnar och kvällar när alla svenskar ska duscha, laga mat och köra den där akut-tvätten när man upptäcker att man inte har några rena underkläder kvar…
 • Världsläget: Efterfrågan på annan typ av energi har stigit när tillgången på rysk gas sjunkit. Världsmarknadspriser på olja, gas och kol påverkar också efterfrågan på svensk, förnybar energi.

Förutom tillgång och efterfrågan påverkas spotpriset även av EU:s pris på utsläppsrätter. Utsläppsrätter är rättigheter att släppa ut en viss mängd växthusgaser och köps av t.ex. stora elproducenter och industrier. Den totala mängden tillgängliga utsläppsrätter sänks successivt, för att EU ska nå sina klimatmål.

Hur kommer spotpriset utvecklas framöver?

Om jag kunde ge dig ett säkert svar på den frågan skulle jag inte behöva någon solcellsanläggning – då skulle jag sitta tillbakalutad i en solstol på min alldeles egna strand i Karibiska havet.

Även om ingen i hela världen vet säkert hur spotpriserna kommer utvecklas, kan man göra vissa antaganden (och om någon säger att de har något säkrare än antaganden att erbjuda dig – vänd på klacken för då har de fått storhetsvansinne):

 • Efterfrågan kommer fortsätta öka. Befolkningen ökar. Industrier och fordon elektrifieras för att bli mer klimatsmarta. Våra liv och arbeten blir allt mer IT-beroende vilket kräver enorma serverhallar (vissa datahallar slukar lika mycket el som produktionen från ett halvt kärnkraftverk). Man behöver inte vara synsk för att kunna konstatera att efterfrågan på el går spikrakt uppåt.
 • Världsläget är fortsatt osäkert. Ingen kan säga hur länge kriget i Ukraina kommer att pågå. Men vi kan vara säkra på att det inte är den sista krisen vi kommer se under vår livstid. Hur framtida kriser kommer påverka elpriset vet vi inte, men jag tror det är klokt att förbereda sig på en fortsatt instabil elmarknad.
 • Det kommer ta tid innan ny elproduktion ger lägre priser. Större produktionsanläggningar, såsom kärnkraftverk men även vindkraftsparker, kan ta många år att bygga. Vi kan alltså inte hoppas på att politiska beslut kommer påverka spotpriset på ett bra tag framöver.
Serverhall som drar mycket el
Elektrifiering och digitalisering av hela samhället ställer nya krav på elproduktion.

Detta betalar du utöver spotpriset på el

Om du är uppmärksam har du säkert märkt att du betalar mer per kWh än själva spotpriset när elräkningen väl kommer.

Det beror dels på att ditt elbolag tar ut avgifter för att kunna täcka sina kostnader. Och dels att de även gör extra påslag för att kunna gå med vinst.

Ja, och sen betalar du ju skatt till staten också (energiskatt och moms). Som blir högre ju högre spotpriset ligger, eftersom momsen är 25 % oavsett om vi har ett spotpris på 5 öre eller 5 kronor. Det är dessutom moms på energiskatten också – du betalar alltså skatt på skatt…  

Varför olika spotpris på el i Skåne och Stockholm?

Bor du i Skåne betalar du nästan alltid ett högre spotpris på elen än om du bor i Stockholm eller Luleå.

I Sverige har vi sedan 2011 4 olika elhandelsområden där spotpriset sätts separat för respektive område. I norra Sverige (SE1 och SE2) finns en större produktion och mindre befolkning än i södra Sverige (SE3 och SE4). Därför blir elen billigare i SE1 och SE2.

I södra Sverige är man beroende av el från norra Sverige, men också av el från andra europeiska länder när den svenska elen (eller svenska elnätet) inte räcker till. Detta gör priserna högre. Samtidigt exporterar vi också en hel del el till våra grannländer, vilket också driver upp våra inhemska priser

Varför kan vi inte bara dela lika? Norrlands Guld kostar ju lika mycket i Skåne som i Luleå, fastän det produceras i Norrland?

Problemet är att vårt stamnät inte är tillräckligt väl utbyggt. Det finns inte kapacitet att överföra tillräckligt med el från norr till söder.

Uppdelningen i elhandelsområden fungerar dels som en markör för var stamnätet behöver förstärkas. Och dels som ett incitament för företag att bygga mer elproduktion i södra Sverige, där efterfrågan är som högst.

Karta över Sveriges fyra elhandelsområden
Sveriges fyra elhandelsområden

Så sparar du pengar på spotpriset

Om du inte är en högt uppsatt politiker eller Svenska Kraftnät-chef som kan beordra uppstart och nedstängning av kärnkraftverk, finns det tyvärr inte mycket du kan göra för att påverka själva spotpriset.

Däremot finns det 3 andra saker som du kan påverka för att sänka dina elräkningar: din elförbrukning, ditt elavtal och din elproduktion.

Vänta, va? Vaddå elproduktion?

Vi kommer strax till det… Men först:

Minska din elförbrukning

Det finns både stora och små saker du kan göra själv för att minska din elförbrukning. Jag gissar på att det inte finns en tidning i hela Europa som inte skrivit en artikel om det under 2022.

Här är några exempel på energiminskande åtgärder du kan göra, i olika prisklasser:

 • En större kostnad: Isolera huset bättre genom att byta fönster, tak eller genom att tilläggsisolera.
 • En liten kostnad: Täta fönster och dörrar, investera i en energimätare som visar en produkts elförbrukning i realtid.
 • Gratis: Korta ner duscharna, sänk inomhustemperaturen en grad eller två (eller om du är frusen, bara på natten/när du inte är hemma), skippa torktumlaren och häng din tvätt som våra mormödrar gjorde 🙂  

Se över ditt elavtal

Det andra du kan göra för att minska dina elräkningar är att se över ditt elavtal och se till att du har det bästa avtalet.

Minns du att jag skrev att elbolagen gör påslag för att kunna gå med vinst? Olika elbolag gör olika stora påslag och gömmer dem under poster som ”balanskostnad” ”volymkostnad” och ”kostnad för elcertifikat”.

Det stämmer förvisso att elbolagen har alla dessa kostnader, men de är aldrig så stora som de uppges vara. Dessutom brukar flera av dem vara rörliga kostnader. Med andra ord, de ändras från månad till månad och ditt elpris kan bli mycket dyrare per kWh än du räknade med när du skrev på avtalet.

Därför råder jag dig att se över ditt elavtal regelbundet och jämföra med andra alternativ. Ett bra verktyg för att jämföra vanliga elavtal är Energimarknadsinspektionens Elpriskollen.

Har du solceller hemma kan du i stället jämföra elavtal i Elavtalskompassen och få förslag på de 3 elavtal som är mest förmånliga för dig, både vad gäller försäljning och inköp av el.

Vill du veta mer om elpriserna i Sverige och hur elbolagen gömmer vinstmarginal? Läs vår artikel om den svenska elmarknaden.

Rörligt avtal vs timprisavtal

Är du en av de som kan planera din elförbrukning till vissa tidpunkter på dygnet när spotpriset är lägre? I så fall kan du spara pengar på att skaffa ett så kallat timprisavtal.

Detta kräver dock att du hela tiden håller koll på spotpriset (i en app, eller genom att sälla dig till trenden och googla ”Vad kostar elen idag?”) och planerar ditt duschande, tvättande och matlagande utifrån det. En kul utmaning för vissa, ett recept på utmattning för andra…

Har du i stället ett vanligt, rörligt avtal betalar du ett månadsmedel på spotpriset för all din elförbrukning. Oavsett när på dygnet den sker…

Producera el med hjälp av solceller

Det tredje sättet du kan minska dina elräkningar på – och göra spotpriset till din vän i stället för din fiende – är att själv börja producera din egen el med hjälp av solceller.

Då både sparar du pengar (på elen du slipper köpa) och tjänar pengar (på elen du kan sälja vidare till ditt elbolag). Du behöver inte ens göra något för att sälja elen, utan all el du inte själv använder i hemmet matas automatiskt ut på elnätet.

Med solceller får du en årlig avkastning på 6-9 % i form av minskade elkostnader, under hela anläggningens livslängd (minst 25-30 år). Solcellerna betalar alltså för sig själva och mycket mer därtill.

Sist men inte minst finns det en extra bonusvinst med solceller – de gör nämligen att värdet på ditt hus ökar. Om du är nyfiken på hur mycket värdet på just ditt hus skulle öka, kan vårt unika verktyg räkna ut det åt dig (helt utan kostnad).

Solceller med hög solinstrålning
Med solceller kan spotpriset bli din bästa vän…

Jag har själv solceller sen ett par år tillbaka och kan intyga att det är en härlig känsla att vara delvis självförsörjande på el. Men också att kunna googla ”Vad kostar elen idag” och se vad jag kommer tjäna i stället för vad jag måste betala…

Spotpriset är inte lika skrämmande längre, trots att jag bor i SE4 🙂

Skaffa solceller på det enkla sättet

Det är alltså lätt som en plätt att producera din egen el med solceller. Enligt mig är det både det bästa och roligaste sättet att minska sina elräkningar. Dessutom känns det bra att göra något för klimatet.

Om du också är nyfiken på solceller – läs vår kostnadsfria guide för att undvika de mest klassiska misstagen många gör när de skaffar solceller.