Negativa elpriser – så hanterar du med solceller minuspriser

Med sommarens intåg i Sverige har vi börjat se ett fenomen som fått en del solcellsägare att rynka på pannan. Nämligen negativa elpriser.

När det plötsligt är minuspriser på elen uppstår flera frågor: Hur påverkar det lönsamheten för mina solceller? Måste jag alltså betala för att sälja el? Finns det något sätt att komma undan detta?

I denna artikel förklarar vi fenomenet negativa elpriser och svarar på alla dina frågor kring minuspriser i kombination med solceller.

Varför uppstår negativa elpriser?

Negativa elpriser uppstår när tillgången på el överstiger efterfrågan. Det vill säga när det produceras mer el än vi har behov av. Historiskt har vi i Sverige kunnat se minuspriser ibland på natten när efterfrågan varit låg, men nu har det även börjat inträffa dagtid.

Anledningen till detta är att andelen förnybar och oplanerbar elproduktion växer i både Sverige och Europa. Vind- och solkraften byggs ut och en dag som både är solig och blåsig kan alltså leda till ett överskott av el.

Tidigare användes kärnkraften i stor utsträckning för att reglera elproduktionen, då den enkelt kan trappas upp och ner. Idag är kärnkraften inte en lika stor del av energimixen och reglering blir därmed svårare.

Och det är inte bara vädret i Sverige som påverkar elpriserna. Eftersom vårt elnät är sammanlänkat med våra europeiska grannars, leder hög solelproduktion i Tyskland även till lägre elpriser i Sverige.

Det är framför allt mitt på dagen som vi nu sett negativa elpriser, det vill säga när solen står som högst och solkraften producerar som mest – och när de flesta är på jobbet och därmed inte använder särskilt mycket el i hemmet.

”The duck curve” – ankkurvan

I andra länder, där solen nästan alltid skiner och det sitter solceller på vartannat hus, innebär fenomenet med sjunkande efterfrågan mitt på dagen en utmaning på samhällsnivå. Elsystemet blir svårare att balansera när efterfrågan varierar så kraftigt.

I t.ex. Kalifornien och Hawaii kallas fenomenet för ”the duck curve” – ankkurvan. The duck curve är en graf över efterfrågan på el i länder med mycket installerad solkraft. Den grafen får nämligen formen av en anka. 

På morgonen, innan solen går upp, ligger efterfrågan på en normal nivå (ankans stjärt). Mitt på dagen, när solen skiner, sjunker efterfrågan rejält (ankans rygg). För att sedan skjuta i höjden när solen går ner (ankans hals/huvud). 

Ungefär så här kan det se ut:

I Sverige ser vår kurva inte lika dramatisk ut under största delen av året. Men vissa sommardagar när både sol- och vindkraft producerar för fullt (och efterfrågan är väldigt låg) har även vår kurva börjat bli mer anklik.

Hur påverkar de negativa elpriserna lönsamheten från dina solceller?

När det uppstår minuspriser på elen betyder det att du behöver betala ditt elbolag för att sälja din till dem. Det låter knasigt, men är ju inte så konstigt egentligen. Du har el du behöver göra dig av med. Elbolaget har ingen användning för din el. Alltså får du betala för att de ska ta emot den ändå.

Betyder det att solcellerna inte blir lönsamma just den timmen? Nja, inte direkt. Så länge elpriset inte ligger lägre än minus 60 öre tjänar du fortfarande på försäljningen, eftersom du får skattereduktionen på 60 öre per såld kWh.

Och lönsamheten på lång sikt behöver inte påverkas så mycket av negativa elpriser. Dina solceller producerar ju bra under 8 av årets 12 månader. Och ska ge dig el i minst 30 år. Några timmar med negativa elpriser under sommarmånaderna gör inte dina solceller till en dålig investering.

Hur ska du som solcellsägare hantera negativa elpriser?

Det finns några saker du själv kan göra för att lönsamheten från din solcellsanläggning ska drabbas så lite som möjligt av negativa elpriser.

1. Planera anläggningen korrekt från början

Det bästa du kan göra för att få en lönsam solcellsanläggning är att planera den utifrån din egen förbrukning. Eftersom du tjänar mer på att använda din egenproducerade el än på att sälja den.

Med andra ord: bygg en anläggning som motsvarar ditt eget behov av el. Inte en anläggning som producerar så mycket el som möjligt med syfte att sälja. Ju större del av din produktion du förbrukar själv, desto mindre påverkas din lönsamhet av minuspriser på elen.

Hur mycket du påverkas av minuspriser beror även på vilket väderstreck dina solceller sitter i. Har du alla dina paneler i direkt söderläge kommer du att sälja mer el till lägre priser än om du har paneler mot öst eller väst.

Har du möjlighet kan det alltså vara klokt att placera solceller i flera väderstreck för att sprida ut din produktion över dagen.

2. Få inte minusprispanik och stäng av dina solceller…

Glöm inte bort att du dels får skattereduktionen på 60 öre per såld kWh och dels en liten ersättning för nätnytta från ditt elnätsföretag. Det skulle alltså krävas minuspriser på minst 60 öre för att du ska ”gå back” på solcellerna den timmen.

Och det skulle förutsätta att du inte använde någon el själv överhuvudtaget. Förbrukar du en del av elen själv krävs det ännu lägre minuspriser för att det ska bli olönsamt att ha igång solcellerna. För stänger du av dem måste du ju börja köpa el i stället. Och även om spotpriset ligger på minus måste du ändå betala elbolagets påslag, energiskatt, överföringsavgift och moms…

Du tjänar som sagt alltid mer på att minska mängden el du köper, än på att sälja din egenproducerade el.

3. Använd så mycket av din egen el som möjligt

Ett bättre alternativ till att sälja din el till minuspris är såklart att använda elen själv i stället.

Jaha, så ni menar att jag ska stanna hemma och tvätta i stället för att åka och bada på min semester?

Nej, vi menar såklart inom rimlighetens gränser. Men har du möjlighet att tajma sådant som drar mycket el med timmarna då det råder minuspriser, gör det! T.ex. ladda bilen, värma poolen, köra tvättmaraton…

Det finns dock ett annat, enklare sätt att öka din egenförbrukning, som innebär att du inte behöver försaka en enda stranddag…

4. Investera i ett batteri

Om du kan lagra din el under dagen och sedan använda/sälja den på kvällen när priserna går upp igen, undviker du problemet med negativa elpriser. 

I Kalifornien, där det ständigt är negativa elpriser mitt på dagen, är det ingen som skaffar solceller utan batteri längre.

Med ett batteri kan du även kapa dina effekttoppar, vilket kommer vara positivt för dina elräkningar när ditt elnätsföretag inför effekttariffer senast 2027 (länk artikel om effekttariffer).

Idag finns det dessutom smarta växelriktare som kan automatisera laddning och urladdning av batteriet efter t.ex. elpris och din elförbrukning.

Så är det lika bra att investera i ett batteri direkt? 

Det finns både fördelar- och nackdelar med att skaffa ett batteri direkt, vilket du kan läsa mer om i vår artikel om solcellsbatterier

Men med minuspriser mitt på dagen och effekttariffer på intågande blir batteri ett mer och mer intressant alternativ.