Solcellsbatteri 2024: är det värt investeringen?

Bör man skaffa ett solcellsbatteri eller inte? Det är en fråga som delar solcells-Sverige.

Vissa tycker det är en självklarhet. Andra menar att det är pengar i sjön.

I den här artikeln förklarar vi för- och nackdelarna med ett solcellsbatteri.

Så fungerar ett solcellsbatteri

Ett solcellsbatteri kopplas vanligtvis till växelriktaren och laddas så fort dina solceller producerar mer än vad du just då förbrukar.

Elen som lagras i batteriet kan du använda senare, när dina solceller inte producerar lika mycket. Överskottet kan matas ut på elnätet och säljas.

Det vanliga är att solcellerna laddar batteriet under dagen och att elen sedan används/säljs under kvällen. Men det är också möjligt att ladda batteriet med billig el från elnätet under natten, som du sedan kan använda under morgontimmarna.  

Dagens hembatterier har en begränsad kapacitet och som villaägare brukar du kunna lagra 5-15 kWh i ett batteri. Det brukar räcka för att slippa köpa el under de dyra kvällstimmarna. Och ibland till att koka morgonkaffet nästa dag också.

Att lagra el i större skala, t.ex. från sommaren till vintern, är däremot i praktiken omöjligt. Dels tappar batterier el över tid och du förlorar därför pengar ju längre du lagrar din el.

Dels skulle det kräva en hel flyghangar med batterier och en mångmiljoninvestering från din sida för att kunna lagra så mycket el att den räcker hela vintern. Elpriserna må vara opålitliga, men hittills har nog ingen råkat ut för sex nollor på sin elräkning…

Nej, solcellsbatterier i dag är till för att lagra el på kort sikt och användas ofta.

Solcellsbatterier
Så här skulle en modern batterilösning kunna se ut.

Fördelar med solcellsbatteri

Trots att solcellsbatterier kan lagra en ganska blygsam mängd el, finns det flera sätt som ett batteri kan komplettera och förbättra din solcellsinvestering:

1. Ett batteri ökar din egenanvändning

Solelen som du själv använder ger dig högst avkastning på dina solceller. När du undviker att köpa en kWh sparar du nämligen in mer än bara själva spotpriset.

Du undviker även att betala energiskatt, elbolagets olika påslag, överföringsavgift och så momsen på hela kalaset.

När du säljer en kWh får du endast betalt för själva spotpriset, nätnytta från ditt elnätsföretag, plus 60 öre i skatteavdrag. 60-öringen är dock sällan tillräcklig för att göra det värt att sälja en kWh i stället för att använda den (bara energiskatten du slipper när du använder en kWh ligger i dagsläget på 53,5 öre inkl. moms).

Därför är egenanvänd el i stort sett alltid mer värd än såld el.

Med ett batteri kan du öka din egenförbrukning och spara pengar genom att använda elen från batteriet när det är som dyrast att köpa el från nätet.

2. Du kan effektivisera din förbrukning och försäljning

Med ett batteri och någon av dagens smarta AI-lösningar för växelriktare kan du automatisera och effektivisera din förbrukning, lagring och försäljning så att du tjänar så mycket pengar som möjligt på dina solceller. Och betalar så lite som möjligt för el från elnätet.

3. Du kan kapa effekttoppar – och skydda dig från effekttariffer

Med ett batteri kan du dessutom kapa dina effekttoppar – du minskar helt enkelt den maximala effekten du tar ut från nätet samtidigt genom att använda lagrad el när din förbrukning är som störst. 

Med andra ord:

När du kommer hem på kvällen och måste ladda elbilen, laga mat och tvätta 3-åringens nedkissade lakan på samma gång – då har du troligtvis en av dina effekttoppar. Du använder mycket energi på en och samma gång, vilket belastar elnätet mer än om du först lagade maten, sen körde tvätten och slutligen laddade elbilen under natten.

Genom att spara el i ditt solcellsbatteri och använda när förbrukar som mest el, behöver du inte ta ut lika mycket effekt från elnätet på en och samma gång.

Och vad spelar det för roll då?

Jo, senast 2027 ska alla elnätsföretag ha infört effekttariffer som en del av sin avgiftsmodell.

Förutom att betala en överföringsavgift för antalet kWh du använder kommer du då även att få betala en avgift baserad på de timmar då du använt som mest el (högst effekt) från elnätet.

Med ett batteri kan du kapa dina toppar, genom att använda el från batteriet under de timmar då du förbrukar som mest. Och därmed hålla nere dina kostnader.

4. Hantera minuspriser på elen

Sommartid kan vi numer ibland råka ut för att elen säljs till minuspriser (du betalar dock fortfarande avgifter och skatt så i slutändan får du ändå betala till elbolaget). Det kan framför allt inträffa mitt på dagen under soliga och blåsiga helgdagar, när efterfrågan är låg samtidigt som sol- och vindkraft producerar för fullt.

För dig som solcellsägare innebär det att det inte blir så lönsamt att sälja elen just då. Du får förvisso 60-öringen och går därför oftast plus ändå, men inte med så stora marginaler. Några timmar med negativa elpriser här och där gör inte din solcellsanläggning olönsam på något sätt. Skulle minuspriser däremot bli ett mer återkommande fenomen vill du hantera det på något sätt.

Och då är batteri det smidigaste sättet. Med ett batteri kan du lagra elen i stället för att sälja den till underpris. Och sedan sälja den, eller själv använda den, på kvällen när priserna gått upp igen.

5. Du har möjlighet att tjäna pengar på frekvensreglering

Ett annat sätt att tjäna pengar på ditt solcellsbatteri är frekvensreglering.

Frekvensreglering är något Svenska Kraftnät gör varje minut, varje timme, varje dag. Det innebär att de i realtid balanserar produktion och förbrukning i det svenska elnätet, så att frekvensen ligger där den ska – på 50 hertz.

Genom att ansluta dig till en tjänst för frekvensreglering, t.ex. Checkwatt, kan du med ditt batteri bidra till att upprätthålla den balansen. I stället för att lagra din egenproducerade el i batteriet.

När frekvensen i elnätet blir för låg (förbrukningen överstiger produktionen) behöver Svenska Kraftverk tillföra mer el till nätet. Är du ansluten till en frekvensregleringstjänst kommer då en signal till ditt batteri att börja mata ut ström på elnätet.

När frekvensen blir för hög (produktionen överstiger förbrukningen) kan en signal komma till ditt batteri att börja hämta hem el från nätet och ladda upp sig.

För att du hjälper till att balansera det svenska elnätet får du en ersättning. Det kräver dock att du har en växelriktare och ett batteri som är kompatibla med systemet för frekvensreglering, samt att ditt elbolag är anslutet till tjänsten.

Frekvensreglering och det gröna ROT-avdraget

Planerar du att använda ditt batteri till frekvensreglering kan du inte få det gröna ROT-avdraget på 50 % vid köp av batteriet. På denna punkt är Skatteverket tydliga:

”Om batteriet helt eller delvis används för andra ändamål än att lagra den egenproducerade elen, är kraven för rätt till skattereduktion inte uppfyllda.”

Exakt hur reglerna ska tolkas är dock inte solklart. Hur lång tid efter att du köpt ditt batteri är du till exempel förpliktigad att enbart använda det till att lagra el?

Det har vi i nuläget inget svar på (och inte Skatteverket heller, vad det verkar…).

OBS! Även utan det gröna ROT-avdraget kan frekvensreglering fortfarande vara ett lönsamt sätt att använda ditt batteri på. Hur länge frekvensreglering kommer att vara lönsamt är dock oklart – ju fler som ansluter sig desto fler som ska dela på ersättningen från Svenska Kraftnät.

Elnätet, elledningar
Det svenska elnätet behöver större stabilitet. Där kan du både hjälpa till och tjäna pengar med hjälp av ett solcellsbatteri.

6. Du kan undvika frekventa strömavbrott

Med ett solcellsbatteri och en växelriktare med så kallad ö-driftsfunktion kan du få ström även när elnätet ligger nere. Detta kan vara värdefullt för dig som bor i ett område med många och långa strömavbrott.

Det är dock sällan en lönsam investering då du förutom batteriet även måste bekosta andra komponenter som krävs för att din anläggning ska fungera och vara säker vid strömavbrott.

Köpa solcellsbatteri nu eller vänta?

Fördelarna med solcellsbatterier är många. Den största nackdelen:

Fördelarna med solcellsbatterier är många. Den största nackdelen:

De kostar skjortan.

Till en vanlig villa behöver du ett batteri i storleksklassen 5-15 kWh, beroende på storleken på din solcellsanläggning. Ett sådant batteri kostar mellan 40 000 och 100 000 före det gröna ROT-avdraget.

De närmaste åren kan vi räkna med att solcellsbatterier blir både bättre och billigare. Medan solpaneler har genomgått en kraftig utveckling under många år, som nu mattats av, är batterier bara i början av sin utvecklingskurva. Allt eftersom tekniken går framåt kommer företagen kunna erbjuda större och större lagringskapacitet, till ett allt lägre pris.

Om 5-10 år tror vi att nästan alla villaägare kommer välja att lägga till ett batteri till sin solcellsanläggning. 

I nuläget gör de höga batteripriserna samt skattereduktionen på 60 öre per såld kWh att det är svårare att räkna hem batteriet. Eftersom det i dagsläget är relativt lönsamt att sälja el.

Skulle skattereduktionen slopas i framtiden blir det betydligt bättre ekonomi i solcellsbatterier. I dag finns dock inga indikationer på att skattereduktionen kommer att försvinna inom en överskådlig framtid.

Så vad talar för att köpa ett batteri redan nu?

Vi ser framförallt två fördelar med att köpa ett solcellsbatteri redan idag:

 • Generöst avdrag för köp av batteri
  Köper du ett batteri till din solcellsanläggning får du i dag hela 50 % i grönt ROT-avdrag. Grönt ROT fungerar som ett incitament att investera i grön teknik.

  När det blir mer regel än undantag att köpa batteri kommer avdraget med stor sannolikhet gå samma öde till mötes som klimatbonusen för att köpa elbil… det vill säga skrotas.

  OBS! Kom ihåg att det gröna avdraget inte gäller om ditt batteri kopplas upp till en frekvensregleringstjänst i stället för att lagra din egen el.

 • Billigare paketpris
  Att köpa ett batteri samtidigt som du köper solceller är billigare än att köpa ett batteri separat. När du köper ett batteri till får du nämligen 50 % ROT-avdrag även på växelriktaren och en del av installationsarbetet.

  Många företag erbjuder även rabatt på batteriet när du redan köper solceller från dem. Därför kan det löna sig att köpa solceller och batteri som ett paket, i stället för att vänta och köpa batteri om några år.

En kompromiss skulle kunna vara att köpa ett mindre batteri i dag, för att få det större avdraget på växelriktare och elarbeten. För att sedan komplettera med ett större batteri om några år när priserna gått ner.

Blir batteri lönsamt för dig?

Vi har tagit fram en enkel kalkyl som du kan använda för att uppskatta om batteri kommer bli en lönsam affär för just dig. Du behöver då veta värden på följande delar:

Batterikostnad: Be om två offerter, en utan batteri och en med batteri, för att se vad kostnaden kommer bli för just dig. 
Antal laddcykler: Hur många gånger du kan ladda på och ladda ur batteriet innan du måste ersätta det. Ett schablonvärde du kan använda i de flesta fall är 4000 laddcykler. 

Storlek på batteriet: Hur stort batteriet är, det vill säga hur många kWh du kan ladda det med. Rekommendationen är att endast ladda batteriet till 80 % av dess maxkapacitet, för att det ska hålla så länge som möjligt.

Vi kommer räkna med följande exempel:
Batterikostnad: 22 000 kr 
Antal laddcykler: 4000 
Batteristorlek: 5 kWh 

Med detta batteri skulle du kunna lagra totalt 16 000 kWh (4000 cykler x 5 kWh x 80 %) innan batteriet är uttjänt. Batteriet kostar dig alltså 1,375 kr per kWh jag kan lagra (22 000 kr / 16 000 kWh).  

För att du ska gå plus på just det här batteriet måste du således spara in i snitt 1,375 kr per kWh du lagrar. 

Då blir ett solcellsbatteri lönsamt

Vi har haft dagar där spotpriset har varit 5 öre på natten och på dagen har det i stället legat på 350 öre. Sådana dagar är det lätt att räkna hem batteriet, eftersom du kan ladda det billigt på natten och sälja elen dyrare på dagen. 

Även dagar där elpriset är väldigt högt dygnet runt är det lättare att räkna hem batteriet eftersom du kan minska den totala mängden kWh du köper (genom att spara kWh i batteriet i stället för att sälja det). 

Vi är alltså i ett läge just nu där ett batteri definitivt kan bli lönsamt, men lönsamheten är inte lika solklar som den är för solceller.

För att det ska löna sig att lagra din el i stället för att sälja den, behöver priserna på kvällen (när du säljer/använder den lagrade elen) över tid vara betydligt högre än priserna på dagen (när du lagrar elen).

Har du ett timprisavtal på din el och möjlighet att anpassa din förbrukning blir ett batteri mer intressant eftersom du kan optimera mer.  När ditt elnätsföretag inför effekttariffer blir ett batteri också mer intressant. Särskilt om du har höga effekttoppar (läs mer om hur du tar reda på din förbrukning timme för timme).

Obs! En aspekt du behöver väga in när du avgör om du ska köpa batteri nu eller vänta, är att det gröna ROT-avdraget uppgår till max 50 000 kronor per person och år. Är ni 2 som kan dela på solcellsanläggningen och batteriet lär det inte vara några problem. Men är du ensam ägare av huset och köper en solcellsanläggning för 200 000 kronor har du redan använt 40 000 kr av ditt gröna ROT-avdrag. Då bör du vänta med batteri.


Det kan såklart också finnas andra faktorer till att vilja skaffa batteri än de rent ekonomiska. Kanske känner du en stor tillfredställelse i att använda egen-genererad el när du kokar te på kvällen… 

Hur stort batteri ska du köpa?

Grundregeln är att kapaciteten på ditt batteri ska motsvara effekten på din solcellsanläggning. Har du en solcellsanläggning på 10 kW bör du alltså satsa på ett batteri som kan lagra 10 kWh.

Så är batteri nödvändigt för att solceller ska bli en bra investering? 

Absolut inte, men om du har rätt förutsättningar kan det vara ett intressant ”grädde på moset”. 

Och om du inte vill ha ett batteri i nuläget, ska du då helt bortse från batterifrågan när du skaffar solceller? 

Nej, faktiskt inte. Även om du inte ska installera batteri nu är det viktigt att den växelriktare du väljer är förberedd för ett batteri, så att du kan lägga till det i framtiden om du skulle vilja. 

Du bör även välja en växelriktare som ger dig möjlighet att köpa ett batteri från valfritt varumärke längre fram. 

Vissa märken på växelriktare är i dagsläget enbart kompatibla med batterier från samma tillverkare. Har du en sådan växelriktare blir du alltså tvingad att köpa batteri från samma leverantör, vilket kan betyda överpriser eftersom du inte har något annat val. Läs även vår artikel om att välja rätt växelriktare till dina solceller.

Har du fått lite större klarhet i batterifrågan?

Vi hoppas det! Men glöm inte:

Kan du inte fatta beslut om ett batteri just nu, betyder det inte att du ska vänta med solceller.

En korrekt dimensionerad solcellsanläggning är fortfarande en lönsam investering med väldigt låg risk. Oberoende om du har batteri eller inte.