Solceller på marken – då passar det och så fungerar det

Solceller på marken – inte bara för solcellsparken. I den här artikeln går vi igenom när det kan vara aktuellt för dig som fastighetsägare att placera en solcellsanläggning på marken i stället för på taket.

Solcellspark
De flesta som hör solceller på marken tänker genast på en gigantisk solcellspark. Men även privatpersoner kan välja en markanläggning.

När ska du sätta solceller på marken i stället för på taket?

För de flesta är det mest kostnadseffektiva att sätta solpaneler på taket. Men det finns några fall där det passar bättre att placera dina solceller på marken:

 • Ditt tak lämpar sig inte för solceller av någon anledning. Kanske har du ett litet tak, ett gammalt tak, ett skuggat tak eller ett tak med försvårande vinklar och vrår.
 • Du bor i ett kulturhistoriskt viktigt hus/område och får inte bygglov för solceller på taket.
 • Du vill bygga en större anläggning än vad som får plats på taket. (OBS! Har du själv ingen stor elförbrukning bör du inte bygga en jättestor anläggning. Bäst lönsamhet får du alltid genom att bygga en anläggning vars produktion motsvarar din årliga förbrukning – så som du tror att den ser ut de närmsta 10 åren.)

Fördelar och nackdelar med solceller på marken

Fördelen med att sätta solceller på marken är att du själv kan välja både riktning och lutning eftersom du inte har något tak att förhålla dig till. Du kan alltså optimera och maximera solinstrålningen och därmed avkastningen.

Solcellernas effektivitet vid olika lutningar och väderstreck. Detta är dock ett genomsnitt och den optimala lutningen kan dock variera på var i landet du bor.

Det låter ju kalas! Varför väljer inte alla ett markmontage om det är så bra?

Den mest uppenbara anledningen är att det är fler som har tillgång till ett lämpligt tak än som har tillgång till lämplig mark… De flesta villaägare har en trädgård med begränsat utrymme – som redan används till odling, fotbollsplan och grillkvällar. Och de flesta lantbrukare har ekonomibyggnader med stora tak som lämpar sig väl för solceller.

Att välja solceller på marken innebär dessutom att utsätta anläggningen för högre stöldrisk.

Det ska till en desperat tjuv för att klättra upp på ditt tak och börja montera ner solpaneler där. Solpaneler som sitter på en markställning utom synhåll från fastigheten är däremot ett lättare byte…

Väljer du att montera solpaneler på marken, och dessutom bor så att de är synliga för förbipasserande, bör du diskutera eventuella säkerhetslösningar (t.ex. ett larmsystem) med din installatör.

Slutligen blir kostnaden högre för ett marksystem än om du sätter solceller på taket. Den främsta anledningen till det är att själva markställningen kostar extra. I de allra flesta fall behöver du också längre kabeldragningar. Extra kostnader kan också tillkomma ifall din mark är besvärlig att förankra ställningen i. Exempelvis kan det kräva mer arbete att fästa en ställning i väldigt stenig mark.

Sist men inte minst bör du alltid satsa på högkvalitativa (och därmed dyrare) paneler när du gör ett markmontage. Detta eftersom markanläggningar utsätts för större påfrestningar i form av vind och nederbörd från alla håll.

Detta kan du göra för att få ner kostnaden

Ett markmontage blir som sagt i de flesta fall mer kostsamt än ett takmontage. Men det finns några saker som kan påverka priset i positiv riktning:

 1. Ju större system du bygger, desto lägre blir kostnaden per kW. Har du en hög förbrukning och vill bygga en stor anläggning kan du alltså komma ner i pris/kW. Det beror på att vissa fasta kostnader, som t.ex. transporter, förblir desamma även vid fler solpaneler.

 2. Du kan välja att själv gräva diket där kablarna till anläggningen ska dras och på så vis spara lite pengar – själva kabeldragningen behöver dock en certifierad elektriker göra.

 3. Om du är riktigt händig kan du välja att bygga själva ställningen till solcellerna på egen hand, i stället för att köpa en fabriksproducerad. Observera att du dock inte får något grönt ROT-avdrag för ställningsbygget om du gör det själv.

Detta behöver du kontrollera innan du monterar solceller på marken

 • Att du har tillräckligt med plats
  Tänk på att du behöver avstånd mellan raderna med solpaneler, så att de inte skuggar varandra. Ju större lutning, desto mer avstånd behövs. Din solcellsleverantör hjälper dig att räkna på detta.

 • Om du behöver några tillstånd
  Bygglov behövs generellt inte när solceller ska monteras på marken. Det kan dock finnas undantag, så vi rekommenderar alltid att du kontaktar kommunens avdelning för bygglov.

  Du bör även kontakta Länsstyrelsen i din region, för att ta reda på om du behöver lämna in ett 12:6-samråd om väsentlig ändring av naturmiljön, vilket är vanligt vid solcellsanläggningar på mark.

  Särskilda prövningar kan behöva göras om du t.ex. bor i ett område med särskilda naturvärden eller kulturmiljövärden, om du planerar att placera din anläggning på jordbruksmark eller i närheten av en väg, eller om ditt hus ligger i ett område som är klassat som riksintresse för totalförsvaret.

  Därför bör du alltid samråda med Länsstyrelsen innan du monterar en solcellsanläggning på din mark.

 • Vad ditt försäkringsbolag säger
  Har ditt försäkringsbolag några särskilda riktlinjer eller krav när det gäller solceller på marken? Det kan t.ex. handla om stöldskydd eller skydd mot skador.
Stor solcellsanläggning på marken
Solceller på marken är ett bra alternativ för dig som saknar ett lämpligt tak.

Vilken markställning ska du välja?

När du placerar solceller på marken kan du välja på att sätta dem på en stålställning eller en träställning.

En stålställning kan du beställa färdig från fabrik (via din solcellsleverantör – beställ aldrig något på egen hand för då gäller inte det gröna ROT-avdraget för materialet). Stålställningen skruvas sedan i de flesta fall på plats med hjälp av markskruvar, eller fästs med stavar i marken. En annan lösning kan vara att använda vikter eller gjuta med betong för att hålla ställningen på plats.

Vill du av någon anledning inte använda en stålställning kan du som tidigare nämnt välja att bygga en egen ställning av trä. Tänk dock på att du själv då lär behöva stå för materialet och bygget – det är inget som de flesta solcellsfirmor vill eller kan göra och därmed inget du kan få grönt avdrag för.

Tänk även på att det är ditt ansvar att ställningen håller för vind- och snölaster och att panelerna kan monteras korrekt – har du inte en korrekt dimensionerad ställning är det inte ens säkert att du kan hitta en firma som vill montera solceller på den.

Solceller på marken och jordbruk

Att ta jordbruksmark ur bruk för att kunna montera solceller kräver ett särskilt tillstånd från Länsstyrelsen, som kan vara svårt att få.

Att däremot kombinera solceller och jordbruk på samma mark är lättare att få tillstånd för (fast Sveriges länsstyrelser tolkar ibland lagen olika och är därmed olika strikta) och ger dig en dubbel vinst – du kan fortsätta odla dina grödor/låta dina får beta på marken, samtidigt som du får en avkastning på din elproduktion.

Det finns även möjligheter att samarbeta med ett energiföretag kring en solpark, om du inte själv har behov av så mycket el. Då kan du få betalt för att de får använda din mark till elproduktion, samtidigt som du själv kan nyttja marken till dina djur/odlingar.

Studier från runtom i världen visar dessutom att solpaneler faktiskt kan förbättra skörden.

Solpanelerna kan nämligen förse grödorna med hälsosam skugga och därmed skydda dem från skadlig värme samt vattenförluster. Även kraftiga vindar gör mindre skada på grödor som planteras i skydd av solpaneler.

Kombinationen solceller/betesmark är också ett win-win-upplägg. Djuren får skugga och gräset runt solpanelerna hålls i schack.

Solceller som kombineras med lantbruk brukar kallas för ”agrivoltaiska system”. Forskning pågår kring de bästa förutsättningarna för dessa system, bland annat på Mälardalens Universitet. Ansvarig för forskningsprojektet är Bengt Stridh, som säger:

”Även om vi skulle använda mindre än en tiondel av vår jordbruksmark till agrivoltaiska system, skulle det förse oss med en hög andel solkraft i Sveriges elmix.”