Installatörernas val av växelriktare 2024 – unik undersökning

Vilken är den bästa växelriktaren på marknaden enligt de svenska solcellsinstallatörerna?

Vi har pratat med mer än 15 installatörer, som tillsammans utgör mer än 60 % av den svenska solcellsmarknaden.

Vi har frågat dem vilka märken på växelriktare de erbjuder. Och varför de valt att arbeta med just dessa märken.

Vill du veta hur du ska tänka när du väljer växelriktare? Missa inte vår artikel om att välja rätt växelriktare.

Så väljer installatörerna växelriktare

Bland de större installatörerna vi pratar med jobbar de flesta med i genomsnitt 3 utvalda märken på växelriktare. Detta då de hanterar stora volymer och det förenklar att bli experter på några få märken samt att kunna ha växelriktare på lager, plus att de får bättre priser från tillverkarna när de beställer många enheter.

Bland de lite mindre installatörerna är det vanligare att man bestämmer och beställer växelriktare utifrån kundens specifika önskemål och behov.

Detta eftersom de inte har lika många kunder och därmed både kan och behöver erbjuda mer flexibla lösningar.

Har du som fastighetsägare väldigt specifika önskemål om varumärke på växelriktaren är det därmed lämpligt att vända dig till någon av de lite mindre installatörerna.

Vi frågade installatörerna vad som gör att de väljer att arbeta med specifika märken. I diagrammet nedan ser du vilka olika faktorer installatörerna tittar på när de väljer tillverkare.

Under 2022 när det rådde brist på komponenter till växelriktare var det också flera som valde att arbeta med de märken som kunde leverera snabbast och sedan har fortsatt erbjuda dessa.

Även kompabilitet med CheckWatt (för frekvensreglering) har ökat populariteten hos vissa märken.

Dessa märken väljer installatörerna

Efter att ha intervjuat över 15 seriösa installatörsföretag på den svenska solcellsmarknaden har vi fått en bra bild av vilka märken på växelriktare som är mest populära.

Utifrån våra intervjuer, installatörernas storlek samt annan intern statistik har vi gjort en uppskattning av marknadsandelarna i Sverige för respektive tillverkare av växelriktare. Du kan se datan i diagrammet nedan.

Eftersom vi inte kan få säljdata från alla tillverkare (tydligen något om affärshemligheter och att en okänd kille från Sverige inte kan få tillgång till dem oavsett hur trevlig han är…) så kan vi endast uppskatta marknadsandelarna.

Det är alltså inte en perfekt sanning på något sätt, men kan ge dig en fingervisning om hur utbredda de olika märkena är i Sverige.

Sungrow mest populära märket bland installatörer

Bland de installatörer vi intervjuat har cirka 60 % med märket Sungrow på sin lista över växelriktare. Det gör Sungrow till det vanligast förekommande märket bland installatörerna.

När vi frågar varför de valt just Sungrow får vi följande svar:

  • Stor och marknadsledande tillverkare
  • Enkel att installera och underhålla
  • Krånglar sällan
  • Prisvärd för kunden
  • 10 års garanti och bra svensk support
  • Inbyggd backup-box som möjliggör ödrift
  • Egna batterier
  • Kompatibel med CheckWatt
  • Användarvänlig app

En av de större leverantörerna uttryckte det så här: ”Vi fokuserar på Sungrow framför allt för enkelheten i drift och underhåll. Vi har haft väldigt lite problem med dem, och har en bra relation med den svenska supporten.”

En annan leverantör menar att en av de största vinsterna med Sungrow är möjligheten att felsöka och serva växelriktare på distans. Detta är dels väldigt uppskattat av kunderna då de får snabbare service, men det sparar även en del kostnader för installatören då de slipper köra ut för att lösa problem. 

Growatt – bästa priset

Både Sungrow, Huawei och Growatt är kinesiska tillverkare som ligger i topp när det gäller marknadsandelar på växelriktarmarknaden. Flest installatörer i Sverige verkar använda just Sungrow, men flera av dem installerar även växelriktare från Huawei och/eller Growatt.

Av de installatörer som har Growatt som förstahandsval nämns priset som den främsta anledningen. En hybridväxelriktare från Growatt ligger cirka 10 000 kr lägre i pris än en likvärdig växelriktare från konkurrenterna, vilket gör Growatt till ett prisvärt alternativ. Growatt är dessutom liksom Sungrow kompatibelt med CheckWatt.

En installatör som installerar solceller över hela Sverige och använder sig av nästan enbart Growatt, säger:”Vi valde Growatt för att de är typ en av världens största installatörer, samtidigt som du kan få en hybridväxelritkare för nästan samma summa som en vanlig strängväxelriktare.

Installatören menar att det i Sverige kommer bli allt vanligare att lägga till ett batteri på existerande solcellsanläggningar. Genom att installera hybridväxelriktare även hos de kunder som inte är redo att skaffa batteri just nu så är anläggningen förberedd för batteri – och med Growatt blir det alltså inte så mycket dyrare än att installera en vanlig växelriktare.

Huawei ett prisvärt och flexibelt val

Bland fördelarna med Huawei nämns den 10-åriga garantin, bra priser, bra support samt att de har många olika modeller vilket gör det lätt att hitta precis rätt till varje enskild kund.

Huawei har dock tappat marknadsandelar på den svenska marknaden de senaste åren p.g.a. att de inte varit kompatibla med CheckWatt, det ledande företaget inom frekvensreglering idag (i skrivande stund har de dock blivit godkända av CheckWatt).

I stället har framför allt Sungrow och Growatt tagit fler marknadsandelar i Sverige, då de är bra växelriktare för dig som vill skaffa batteri och ansluta dig t.ex. CheckWatt för att tjäna pengar på stödtjänster.

Solaredge ett högkvalitativt märke som passar unika installationer

Solaredge är ett annat (israeliskt) märke som väldigt många av installatörerna prisar. Alla verkar vara överens om att Solaredge håller riktigt hög kvalitet och ligger i topp när det gäller t.ex. AI-teknik. Dessutom anses de enkla att arbeta med.  

Andra fördelar som nämns med Solaredge är att det är ett extra säkert system med både en funktion för temperaturövervakning och en funktion som minskar spänningen i panelerna till 1 V vid nedstängning av växelriktaren (exempelvis vid brand).

De flesta installatörer väljer Solaredge framför allt när installationen kräver det eftersom tekniken är relativt dyr. Det vill säga i de fall där kunden vill ha eller behöver optimerare av någon anledning.

Det finns även installatörer som inte alls vill installera system med optimerare men gärna hade använt Solaredge om de haft vanliga strängväxelriktare.  Eller som en installatör uttryckte det: ”De kinesiska bolagen jagar Solaredge. Solaredge gör fortfarande de bästa växelriktarna. Hade de bara erbjudit strängväxelriktare hade vi förmodligen jobbat uteslutande med dem i stället.”

Så är det Kina och Israel för hela slanten?

De europeiska märkena används inte i samma utsträckning bland de installatörer vi pratat med.

Så vad betyder det? Att kinesiskt är överlägset europeiskt?

Nej, absolut inte. Europeiska märken håller generellt en väldigt hög standard och det finns flera anledningar till varför vissa kunder väljer europeiskt framför kinesiskt.

En anledning är datasäkerheten. I en orolig omvärld tycker en del att det känns tryggare med elektronik som inte kontrolleras av en stat med helt andra politiska värderingar än Sverige.

Miljöskäl är en annan orsak att vissa väljer växelriktare från europeisk tillverkning, som styrs av strängare miljökrav än produktionen i Kina.

Däremot ligger de europeiska tillverkarna högre i pris, vilket gör att det blir svårare för installatörerna att sälja in dem till villaägare.

Det är flera installatörer beklagade sig över att villaägare inte verkar förstå eller uppskatta vikten av att betala mer för en högkvalitativ växelriktare. Som en relativt stor installatör uttryckte det, ”De förstår inte skillnaden, och hur det påverkar avkastningen över tid. Man tittar för mycket på vad det kostar idag och för lite på vad det kostar över anläggningens livstid.”

Det är dock ett par av installatörerna vi pratat med som uttalat valt att arbeta med just europeiska märken av hög standard. Vilket innebär att de också vänder sig framför allt till kunder som värderar europeisk kvalitet och trygghet högre än pris.

De europeiska märken som installatörerna erbjuder är SMA, Fronius och Steca.

SMA – en Mercedes bland Toyotas

SMA är det europeiska märke som flest installatörer i vår undersökning valt att arbeta med.

Just på grund av den europeiska tillverkningen och den höga kvaliteten. En av installatörerna beskriver SMA i relation till de kinesiska märkena som ”att jämföra en Mercedes med en Toyota”.

Med andra ord, det är dyrare att välja SMA – men du får också vad du betalar för.

En annan mellanstor installatör, som har installerat över 1500 växelriktare från SMA genom åren, utrycker sig så här kring varför de fokuserar på just SMA:

”Vi har lång erfarenhet av deras produkter och SMA är ett europeiskt bolag med delvis produkttillverkning i Europa, vilket gynnsamt går i symbios med vårt övriga produktsortiment som i grunden definieras av kvalitet samt så mycket som möjligt från europeiska bolag/tillverkade i Europa.

SMA har dessutom en del dimensioneringsfördelar med så kallad ’polystring configuration’ som möjliggör stor valfrihet vid placering av solcellerna på taket. Även antalet MPPT:er (antalet individuella ingångar för moduler i olika eller samma förutsättningar) är generöst tilltaget på SMA vilket avsevärt underlättar dimensioneringen. Enkel och driftsäker produkt.”

3 uppstickare på den svenska marknaden för växelriktare

Utöver de stora märkena som nämnts är det några installatörer som även erbjuder växelriktare från nyare tillverkare på marknaden.

Några av installatörerna vi pratat med nämner att de nyligen börjat, eller är på gång att börja, arbeta med den danska uppstickaren Emaldo (OBS! Själva tillverkningen sker i Kina).

Emaldo: avancerad batteristyrning

Emaldo har nyligen lanserat en hybridväxelriktare som är mer tekniskt avancerad än de flesta andra märken. Bland annat har Emaldos växelriktare 3 MPPT:er, inbyggd elbilsladdare och AI-teknik som möjliggör avancerad batteristyrning.

Det som gjort Emaldo extra intressant för installatörer och kunder är att deras växelriktare har en unik funktion som gör att du kan använda ditt batteri för egenlagring samtidigt som du hjälper till att balansera elnätet och får en månatlig ersättning för frekvensreglering.

Enligt Emaldo skulle denna funktion innebära att du kunde ta del av det gröna ROT-avdraget trots att du delvis använde batteriet till frekvensreglering. Ett väldigt lönsamt kryphål… Och ett kryphål som gjort att Emaldo lyckats knyta till sig många installatörer på den svenska marknaden på kort tid.

Denna information har dock Skatteverket nyligen slagit tillbaka mot och meddelat att nej, så kan man inte tolka deras riktlinjer.

Med det blir startsträckan för Emaldo längre, då det fortfarande är ett nytt och relativt obeprövat märke.

Även om möjligheten att kunna kombinera Grönt ROT-avdrag och frekvensreglering varit det som främst drivit efterfrågan så pratar de installatörer som jobbar med Emaldo även om att de ”erbjuder en komplicerad styrning av batteriet”, och vissa installatörer menar på att deras AI-styrning är bättre än de andra växelriktarnas.

Nackdelen med att ligga i framkant är dock att vissa delar av tekniken är mer obeprövad jämfört med mer etablerade varumärken. Som en installatör sa: ”Vi gillar tekniken och har gjort mycket tester av produkten. Det är dock ny teknik och då är det alltid en del motgångar. Vi har bara sålt 10 stycken hittills.”

Sigenergy: i framkant när det gäller AI

En annan ny växelriktare med avancerad AI-teknik kommer från den kinesiska tillverkaren Sigenergy.

En av installatörerna i vår undersökning har valt att använda Sigenergy just för att de (likt Emaldo) ligger i framkant när det gäller AI, vilket möjliggör inlärning av husets elförbrukning och automatisk styrning av batteriets laddning utifrån det. Till skillnad från Emaldo så finns det ingen begränsning på batterikapaciteten.

Installatören nämner även att Sigenergy har ett stort utbud av storlekar på hybridväxelriktare vilket gör att de har något som passar för de flesta slags installationer.

Ferroamp – ett svenskt alternativ med fasbalansering

I nuläget finns det på marknaden en enda svensk tillverkare av växelriktare, nämligen Ferroamp.

Ferroamp har ett lite annorlunda system än andra tillverkare, och är i nuläget en relativt dyr speciallösning för villaägare som vill ha en väldigt teknisk växelriktare som kan optimera elanvändningen i hemmet.

Genom så kallad fasbalansering kan Ferroamps växelriktare styra om lasten på en fas till en annan, så att du kan använda en större mängd total ström på en lägre huvudsäkring. Givet att det kan kosta ett antal tusenlappar årligen att gå upp från en huvudsäkring om 16 Ampere till 20 Ampere finns det en onekligen en del pengar att spara för dig som har hög belastning på en eller flera faser.

Av tillverkarna vi pratat med är det ingen som i nuläget använder Ferroamp som ett av sina standardmärken – däremot är det en lösning flera kan erbjuda om kunden efterfrågar det.