Skatteregler för solceller – vad behöver jag ha koll på?

Energiskatt, moms, schablonavdrag och skattereduktioner – ibland kan det kanske verka som ett helt företag att ha solceller. Behöver man verkligen ha koll på allt det där?

Det korta svaret är nej, det behöver man inte. Så länge du skaffar solceller för eget bruk och inte med ambitionen att förse hela kvarteret med el. Inte kommer det kräva en massa administration heller – det mesta sköter faktiskt sig självt.

Men jag gissar på att du liksom jag är en person som tycker om att ha koll, och inte vill lämna något åt slumpen. Om inte annat är det ju faktiskt kul att ha koll på alla pengar man sparar. Därför tänkte jag reda ut begreppen, så att du aldrig mer behöver känna dig osäker på skattereglerna för solceller. Utan istället kan tänka på roligare saker – till exempel vad du ska göra med avkastningen.

Energiskatt på elen du använder?

Har du någon gång reflekterat över hur stor del av din elräkning som utgörs av annat än den faktiska elkostnaden? I runda slängar består 50 % av din räkning av olika skatter och avgifter. Den största posten är energiskatten, som är en skatt på den elen du förbrukar.

De senaste 10 åren har energiskatten ökat med cirka 26 %, och ligger sedan den 1:a januari 2022 på 36 öre per kWh. Frustrerande nog måste du även betala moms på skatten… skatt på skatten alltså… Vilket gör att energiskatten kostar dig totalt 45 öre per kWh.   

Energiskatten i Sverige
Energiskatt (exkl moms)

Hur blir det då med solceller på taket? Måste jag betala skatt på elen jag producerar själv?

Du kan vara lugn. Som ägare av solpaneler behöver du inte betala någon energiskatt för den el du själv använder – förutsatt att du inte har en anläggning med en toppeffekt på över 500 kW. Om du inte driver en storskalig industri på din bakgård har din anläggning en lägre toppeffekt än så.

Energiskatten behöver du alltså inte bekymra dig över.

Skatt på elen du säljer

Inkomsten för den el du inte själv använder utan matar ut på elnätet, det vill säga säljer till elbolaget, räknas som kapitalinkomst av bostad. Samma gäller ersättningen för nätnytta som elnätföretaget betalar till dig. Nätnyttan kommer av minskade energiförluster och transportkostnader då elen produceras lokalt av dig.

En bostad får lov att dra in upp till 40 000 kronor per år utan att du behöver skatta för den inkomsten (s.k. schablonavdrag). Om din solcellsanläggning planeras utifrån hur mycket el du själv förbrukar, och inte för att du ska sälja så mycket el som möjligt, är det osannolikt att du som villaägare kommer sälja el för mer än 40 000 på ett år.

Hyr du ut barnens gamla rum till studenter för att dryga ut pensionen, eller hyr ut hela huset när du ska på semester? Om ja kan det hända att din totala inkomst från bostaden blir mer än 40 000. I så fall behöver du skatta för det överstigande beloppet. Om nej behöver du bara notera i deklarationen (under ”övriga upplysningar”) hur mycket du sålt el för – du kommer inte behöva betala någon skatt.

Att betala skatt för elen du säljer behöver du alltså inte bekymra dig för, så länge du inte har andra inkomster från din bostad.

Har du solceller i din näringsverksamhet? Läs om vad som gäller för dig som är företagare.

Moms på solenergi

Hur är det med momsen då? Om du säljer varor och tjänster för mindre än 30 000 kr på ett år, behöver du inte registrera dig för moms.

Som privatperson blir du således sällan momsskyldig. Om du bygger en solcellsanläggning utifrån dina egna behov behöver du inte oroa dig för att du kommer sälja el för över 30 000 kr på ett år.

Se där! Om du inte har solceller som del av en näringsverksamhet behöver du alltså inte tänka på momsen heller.

Skattereduktion för såld el från dina solceller

Det var alla skatterna du inte behöver betala när du installerat solceller! Men du kan också få ytterligare skatteavdrag i deklarationen när du väljer solenergi.

Om du räknas som mikroproducent av Skatteverket kommer du få en skattereduktion med 60 öre per såld kWh. Mikroproducent är du om:

  • din anläggning har samma anslutningspunkt till och huvudsäkring som bostaden
  • huvudsäkringen inte överstiger 100 ampere.

Du kan få avdraget för max 30 000 kWh, och max för det antal kWh du själv har köpt in från elnätet. För att få reduktionen måste du ha betalat skatt under året, så att det finns något att göra avdraget ifrån.

Okej, men det här låter ju som något jag måste ha koll på – var i deklarationen ska jag redovisa de här siffrorna? Det behöver du inte! Din nätägare för över siffrorna till Skatteverket. De räknar sedan ut hur mycket du ska få i avdrag, vilket sedan hamnar förtryckt i din deklaration.

Alltså, skattereduktionen för såld el – inget du behöver hålla koll på eller rapportera.

(Obs! Om du driver ett företag som inte är en enskild firma, t.ex. ett aktiebolag, måste du själv begära skattereduktionen i din deklaration som en övrig upplysning – kontakta Skatteverket för mer information).

Om du vill fördjupa dig mer i skattereduktionen och varför den finns, har vi skrivit en särskild artikel om det som du kan läsa här.

Avdrag för din solcellsanläggning – Grön Teknik

Sedan 2021 finns ett nytt skatteavdrag för grön teknik riktat till privatpersoner. Avdraget får du för installation och material när du skaffar dina solceller. Installatören måste dock tillhandahålla materialet för att du ska få göra avdraget.

För själva anläggningen kan du få avdrag med 15 % och för ett batteri eller laddbox 50 %. Totalt kan du få avdrag med max 50 000 kr. En förutsättning även här är att du betalat tillräckligt med skatt under året för att ha något att göra avdrag från.

Avdraget för grön teknik funkar precis som RUT och ROT, dras alltså av direkt på fakturan utav leverantören. Med andra ord – inget du behöver hålla koll på.

Värdeökning och avdrag vid försäljning av bostad

En framtida flytt kan kanske göra att vissa tvekar kring att skaffa solceller. Varför betala en massa pengar för något som någon annan får skörda frukten av? Det ska jag berätta för dig.

Tänk om jag sa att du inte har något att förlora på att skaffa solceller – att du får pengarna tillbaka om du flyttar. Det är såklart ingen leverantör som vill ge någon sådan garanti, men flera studier visar att solceller ökar värdet på huset med minst lika mycket som anläggningen kostade. Inte så konstigt egentligen, med tanke på att driftskostnaderna för huset blir lägre än för ett motsvarande hus utan solceller.

Har du inga planer på att flytta? En ny värdering av huset efter att du installerat solceller kan ha en positiv inverkan både på din amortering och på din förhandlingsposition gentemot banken när det är dags att omförhandla räntan.

Är du nyfiken på hur mycket just ditt hus skulle öka i värde av att skaffa solceller? Använd vårt enkla verktyg och få svar inom 2 minuter!

Skulle du sälja ditt hus får du dessutom göra avdrag för kostnaden av din solcellsanläggning. Detta då solceller räknas som en grundförbättring av bostaden. Summa summarum, det enda avdrag du som villaägare egentligen behöver hålla koll på för att inte gå miste om det, är om du ska sälja. Och även då lär mäklaren påminna dig.

Känns solceller mindre som ett företag och mer som en fördelaktig investering? Gör dem till en ännu vassare investering genom att undvika dessa 5 kritiska misstag när du skaffar solceller!

För dig som har en näringsverksamhet

Om du har solceller i din näringsverksamhet, ska inkomsten från såld el skattas på som inkomst av näringsverksamhet. Moms ska också betalas för den el du säljer, om du i din näringsverksamhet har intäkter på över 30 000 kr per år. Precis som privatpersoner har du som företagare rätt till skattereduktionen för såld el om du uppfyller kraven för mikroproduktion. Tänk bara på att begära skattereduktionen i din deklaration nästkommande år!

Med vänliga hälsningar,
Gustav ”Din Machete i Solcellsdjung" Haag