Solenergi och solceller i Sverige – statistik och nuläge 2023

På vintern glömmer man lätt bort att solen finns. Först ser man den inte på flera dagar. Och när den till slut behagar titta fram hinner den nästan gå ner igen innan man ens fått på barnen overallerna. Kan solceller i Sverige verkligen fungera?

Att solceller inte skulle vara lönsamma i Sverige på grund av för lite sol är en vanlig missuppfattning. Men faktum är att vi har lika mycket sol som norra Tyskland. Och i Tyskland står solenergin för ca av 10 % av landets elproduktion.

I Sverige kommer mindre än 1 % av den totala elproduktionen från solenergi. Vi ligger långt efter flera av våra grannländer med liknande förutsättningar att utvinna solkraft.

Statistik över installerad solcellseffekt per capita i olika länder
Installerad effekt per invånare i några olika länder år 2021.

Utvecklingen av solceller i Sverige

Vi må vara sena på solcellsbollen i Sverige, men vi är snabba!

Tillväxttakten för solcellsanläggningar har de senaste åren legat på mellan 40-80 % varje år.

I början på 2022 fanns det drygt 92 000 solcellsanläggningar i drift i Sverige.

Statistik över antal solcellsanläggningar i Sverige
Antalet installerade solcellsanläggningar i Sverige.

Det finns flera anledningar till att solceller har ökat kraftigt i popularitet:

 1. Det stigande elpriset: I september 2022 slogs nytt rekord över antalet föranmälningar av solcellsaninstallationer. Branschorganisationen Svensk Solenergi beräknade att drygt 13 000 föranmälningar gjordes under denna månad. Ovanligt höga elpriser i södra och mellersta Sverige bidrar till solcells-boomen. Ett högre elpris gör solceller mer attraktiva därför att:

  • Det ökar din anläggnings avkastning. Om den kWh som du sparar med hjälp av dina solceller är värd 180 öre så är det lättare att räkna hem investeringen än om den skulle vara värd 125 öre.

  • Din elräkning blir en större del av dina hushållskostnader och därmed viktigare att göra något åt. Och att skaffa solceller känns ju både roligare och rimligare än att sluta duscha och laga mat.
 • Positivt grupptryck: Vi människor är flockdjur. Jag var först på min gata med att skaffa solceller. Redan första veckan hade jag fyra nyfikna grannar som kom förbi och frågade om min installation. Sen dess har tre av dem skaffat sina egna anläggningar och jag vet några fler på gatan som är i planeringsstadiet.
 • Ett förenklat och förmånligt bidragssystem: 1:a januari 2021 lanserades ett nytt avdrag för solceller, det Gröna ROT-avdraget. Det fungerar på samma sätt som ett vanligt ROT-avdrag och sköts av firman som installerar din anläggning. 1:a januari 2023 gjordes avdraget ännu mer förmånligt, då det höjdes från 15 till 20 %.
 • Sjunkande priser på solceller: Priserna på solpaneler har sjunkit kraftigt över tid. Den utvecklingen har dock stannat upp och det senaste året har priserna på solceller till och med stigit, till följd av bland annat brist på råvaror.
Diagram över solpanelers prisutveckling mellan 2005 och 2019
Prisutvecklingen på solceller sedan 2005. Källa: International Energy Agency

Fyra elhandelsområden

Sverige är indelat i 4 elhandelsområden. I elhandelsområde 1 och 2, det vill säga norr om Dalälven, finns det ett överskott på el. Bland annat tack vare utbyggd vattenkraft och färre invånare.

I elhandelsområde 3 och 4 däremot, ungefär från Gävle ner till Skåne, råder det brist på el. Detta på grund av en större population och nedlagda kärnkraftsreaktorer. El transporteras därför från norr till söder, men elnätets kapacitet räcker inte alltid till.

Därför måste södra Sverige även importera el från andra länder, vilket gör att elpriserna skjuter i höjden. Då Europas elmarknad är sammanbunden påverkar exempelvis Tysklands och Polens elpriser även vad en svensk villaägare behöver betala för sin el.

Karta över Sveriges fyra elhandelsområden

Inte så konstigt att många svenskar väljer att skaffa solceller nu! Det är ett bra läge att bli mer självförsörjande och mindre beroende av den nyckfulla elprismarknaden.

Förnybar energi och solenergi i Sverige

Solkraft eller solenergi kallas den energi som alstras av solens strålar och som vi med hjälp av solceller kan omvandla till el. Om man kunde ta tillvara på all solenergi som når jorden skulle hela planetens årsbehov av el vara täckt på en timme. En hisnande tanke…

Många strålar som hade kunnat bli värdefull el går alltså förlorade. Om vi satte solceller på alla lämpliga tak i Sverige skulle de kunna producera en tredjedel av hela landets årsförbrukning. Också imponerande siffror.

Solen är en förnybar energikälla – den tar aldrig slut, hur mycket vi än använder. Vattenkraft och vindkraft är två andra förnybara energikällor. År 2022 stod de tillsammans för cirka 60 % av Sveriges elproduktion, medan solenergin stod för drygt 1 %.  

År 2040 har politiken som mål att vi ska ha gått över till 100 % förnybar elproduktion. Vid det laget bör 5-10 % av Sveriges totala elanvändning kunna komma från solenergi, enligt Energimyndigheten. 

Hur mycket solenergi produceras i Sverige idag?

Idag har alla svenska kommuner minst en solcellsanläggning ansluten till elnätet. I början av 2022 låg den totala installerade effekten i Sverige på nästan 1,6 GW.  

Installerad effekt för solcellsanläggningar i Sverige
Total installerad effekt (MW) i Sverige.

1 gigawatt är 1 miljon kilowatt. I genomsnitt ger varje installerad kW i Sverige cirka 1000 kilowattimmar (kWh) el om året. Alla Sveriges solceller producerade under 2021 alltså över 1 miljard kilowattimmar tillsammans.

Göteborg är den kommun som har störst installerad effekt av alla, på 58,4 MW. Detta utgör nästan 3,7 % av den totala installerade effekten i landet. En förklaring till detta kan vara att de var bland de första på bollen – solceller sprider sig som sagt snabbt där de fått fäste!

Soltimmar i Sverige

Hur väl lämpar sig vårt svenska klimat egentligen för solceller då? Från mörka, kalla vintrar med mycket snö i norr till gråa, slaskiga vintrar i söder. Det låter ju inte som att solceller skulle stormtrivas hos oss?

Vinter i Sverige

I diskussioner om solceller pratas det ofta om hur många soltimmar Sverige har. Soltimmar säger dock ytterst lite om hur effektiv en solcellsanläggning blir, då det inte framgår vilken effekt solen lyser med under dessa timmar.

(Vill du trots detta snöa in på soltimmar finns bra statistik på SMHI:s hemsida.)

När vi pratar om solceller är solinstrålning ett mycket bättre mått.

Solinstrålning i Sverige

Solinstrålning är ett mått på hur mycket solenergi som träffar en viss yta under en viss tid. Oftast mäts det i kWh/m2. Under 2019 låg den genomsnittliga årliga solinstrålningen i Sverige på 1 060 kWh/m2, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. SMHI har kartor som visar solinstrålningen runt landet.

I norra Sverige ligger solinstrålningen normalt lite under snittet och i södra Sverige ligger den lite över. Allra mest solinstrålning är det längs kusten samt på Öland och Gotland.

Det är dock så pass små skillnader, att placeringen på ditt hus och dina solceller (väderstreck och skuggning) är mer avgörande än var i landet du bor.

På sommaren har vi allra högst solinstrålning, men den svenska vintern kan också vara gynnsam för produktionen. Snö reflekterar nämligen solljuset och ökar instrålningen. Dessutom presterar solpaneler bättre i låg temperatur än i höga temperaturer.

I de norra delarna av Mellansverige producerar vissa anläggningar t.o.m. bättre i mars-april än på sommaren. Så tidigt på våren har produktionen från vattenkraften inte kommit igång ordentligt. Solenergin blir därför ett välkommet komplement, då elbehovet fortfarande är stort på grund av kylan.

Solkarta Sverige

Genom att titta på en solkarta kan du se hur mycket solinstrålning som träffar just ditt hus i olika väderstreck. Solkartor finns för en del kommuner, men inte alla.

Här kan du söka på din kommun för att hitta en länk till solkartan om den finns. Finns det ingen solkarta, ta kontakt med din kommun och fråga efter en!

Optimal lutning och placering av solceller i Sverige

Solinstrålningen är som högst mitt på dagen. Då är det lätt att dra slutsatsen att solceller i söderläge är det bästa alternativet. Och det stämmer, om ditt mål är största möjliga produktion.

Men hur ofta är du hemma mitt på dagen? Är det då du lagar mat, kör tvättmaskinen, duschar och dammsuger? Om ja, så är solceller åt söder absolut bäst, eftersom du då får störst produktion mitt på dagen.

Om du å andra sidan är som jag, som ofta är iväg på dagarna och använder mest hushållsel på morgonen och kvällen, kan det vara värt att tänka en gång till kring placering. Att om möjligt ha solceller åt både öster, väster och söder ger dig en jämnare produktion över dagen och ökar därmed din egenförbrukning.

Och du vill ju ha så hög egenförbrukning som möjligt. För det är nämligen elen du själv förbrukar som du tjänar mest pengar på. Överskottselen som du matar in på elnätet är mindre lönsam.

Lutningen då?

En brantare lutning på dina solceller ger dig en högre årsproduktion då mer solinstrålning träffar panelerna under tidig vår och sen höst när solen står lägre. En brantare lutning kan även vara fördelaktigt i snöiga delar av Sverige, då snön lättare glider av. Branta tak kan dock innebära svårare och därmed dyrare montering.

Optimal lutning för att få så hög produktion som möjligt är 30-50 grader. Men några grader mer eller mindre påverkar endast produktionen marginellt. Det allra bästa är oftast att följa takets lutning. Dels blir monteringen enklast så och dels är det mindre risk att det krävs bygglov.

Lutning och riktning för solceller
Lutning och riktning för solcellerna avgör effektiviteten

Är det lönsamt med solceller i Sverige?

Går du själv i solcellstankar? Funderar du över hur lönsamt det egentligen är?

En anläggning med normala förutsättningar i elhandelsområde 3 eller 4 har en årlig avkastning på 6-9 % under hela anläggningens livstid. Livstiden beräknas vara minst 30 år.

Några av faktorerna som bidrar till att solpaneler är lönsamma i Sverige:

 • Vi har en solinstrålning som är jämförbar med norra Tyskland.
 • Snö och lägre temperaturer ökar panelernas effektivitet.
 • Elpriserna i södra och mellersta Sverige stiger då vi måste importera el.

Dessutom…

Värdet på ditt hus ökar med solceller på taket

Detta gäller inte bara Sverige, men det gör det extra lönsamt att skaffa solceller. Studier visar nämligen att solceller ökar värdet på ett hus, eftersom att låga driftskostnader är attraktivt på bostadsmarknaden.

I många fall ökar värdet med lika mycket som din anläggning kostade, vilket innebär att den i teorin blir kostnadsfri. Slutsats: att skaffa solceller är en bra investering. Både för din egen plånbok, för miljön samt för Sveriges och Europas framtida elförsörjning.

Hur hittar jag rätt solcellsföretag?

Jag pratade nyligen med en kvinna som var i processen att skaffa solceller. Hon berättade att hon haft kontakt med en leverantör för några år sedan, men sedan hade privata omständigheter gjort att hon fått skjuta på sitt solcellsprojekt.

När hon nu skulle ta tag i det igen och kontaktade leverantören hade de gått upp i rök. Puts väck!

Det där händer tyvärr hela tiden på en lukrativ och växande marknad som solcellsmarknaden. Nya leverantörer poppar upp som svampar en regnig sommarmånad men försvinner lika snabbt igen.

Just den här kvinnan hade tur. Tänk om hon hade skaffat sina solceller och sedan hade något gått sönder?

Det finns flera seriösa och pålitliga solcellsleverantörer i Sverige. Men det finns också många oseriösa.

Vad menar jag med oseriösa? Tja, till exempel att de slarvar med mätningarna eller med säkerheten vid installationen. Att montörerna inte har rätt utbildning. Att de ger dig en glädjekalkyl som bara kommer leda till frustration och besvikelse.

Vill du veta hur du hittar och väljer rätt leverantör, så att du slipper obehagliga överraskningar längre fram? Läs vår guide om hur du undviker de 5 mest kritiska misstagen du kan göra när du skaffar solceller!