Solceller på fasad och väggar

I denna artikel kommer vi gå igenom allt du behöver veta om solceller på fasad och väggar. Trots att de genererar mindre el per kvadrat än solceller på taket, är de inte ovanliga bland större byggnader. De förekommer bland annat på ladugårdar och större hyreshus.

Är det verkligen smart att sätta solceller vertikalt?

Generellt sett, om man ser till avkastning, är solceller på taket bättre. Du kan läsa mer om detta på vår artikel om tak, i grund och botten har detta med lutningen på taket att göra.

Trots detta finns det situationer där solceller på väggar i stället för eller i kombination med solceller på taket är ett bra val. Dels blir solpanelerna renare, men det är också säkrare att montera dem på väggarna. Dessutom producerar vertikala solceller mer ström under vintern. Du får även större yta att placera solceller på, något som kan hjälpa om man har stor förbrukning av el.

Extra yta

Om man behöver extra stor elproduktion är det inte säkert att solceller på tak är tillräckligt. Då kan det vara smart att sätta solpaneler både på taket och på väggarna.

Om du har ett tvåvåningshus så kan väggytan faktiskt vara betydligt större än en av taksidorna. Fastän du får mindre elproduktion per kvadratmeter vertikala solceller, kan den totala elproduktionen från väggpanelerna överstiga den från panelerna på taket.

Mer elektricitet under vintertid

I vanliga fall är solceller mest effektiva när de lutar 30-40 grader rakt söderut. I Sverige står dock solen väldigt lågt under vintertid, och vill man ha extra el just under vintern är det faktiskt mer lönsamt med vertikala solceller.

Solceller producerar oavsett placering och lutning betydligt mindre el under vintertid, eftersom dagarna blir kortare. Vi rekommenderar vanligtvis inte att du optimerar för elproduktion på vintertid. Om du däremot har en byggnad såsom växthus eller fritidshus där mest ström förbrukas under vinterhalvåret, kan det vara smart med solceller på väggarna.

Renare solpaneler

I Sverige behöver solceller oavsett montering inte rengöras. Regn, vind och snö tar oftast bort eventuell smuts som har samlats. Dock är denna effekt betydligt större för solceller på väggar och fasader. All smuts eller nederbörd som hamnar på väggarna faller ner på marken direkt.

Detta är också en bidragande faktor till varför solceller på väggar genererar mer ström på vintern. Det finns ingen snö som behöver skottas bort, eftersom den faller ner med en gång. Solceller på taket blir i princip obrukbara under vintertid eftersom snön blockerar solstrålarna under större delen av vinterhalvåret.

Säkrare montering

Montering av solceller på väggen kan vara säkrare än att montera dem på taket, i alla fall för fastigheter i ett plan eller som har tak med mycket brant lutning. Kan man arbeta från marken eller i enkel rullställning blir fallrisken uppenbarligen lägre.

Med detta sagt, innebär montering av solceller fortfarande en säkerhetsrisk för den som monterar dem. Vi rekommenderar därför alltid att monteringen sköts av en utbildad montör.

Nackdelar med solceller på fasad och vägg

Solceller på fasad och väggar med speciellt montage

Solceller på väggar kan ge sämre elproduktion på grund av dess lutning

Solceller på vägg och fasad kan ge högre avkastning under vissa förhållanden. Dock finns det generellt en del nackdelar med denna metod jämfört med montering på tak. Utöver försämrad avkastning överlag på grund av sämre lutning och skuggor blir det viktigare att skaffa solceller som inte försämrar byggnadens utseende.

Sämre lutning

Som vi tidigare har nämnt i vår artikel om väderstreck och lutning, är den optimala lutningen och riktningen 30-40 grader rakt söderut. Paneler som är monterade med lutning på taket har även en bra elproduktion om de skulle vara riktade åt öster eller väster.

Detta kan man dock inte göra på samma sätt med solceller monterade på en vägg. Om du har solceller på väggen som pekar rakt åt öster eller väster kommer elproduktionen att halveras mot om de var monterade söderut på taket. 

Större risk för skuggning

När man monterar solceller på tak ligger de betydligt högre över markytan och det finns då färre saker som kan blockera solstrålarna. Potentiellt kan det finnas träd eller höga byggnader som blockerar sikten, men då kan man ibland anpassa sig genom att rikta solpanelerna mer åt öster eller väster.

Detta fungerar dock inte lika bra med solceller på fasaden. De flesta byggnader är lägre än träden, så om du råkar ha skog eller grannområde söder om byggnaden räcker det för att orsaka skuggor på hela väggen. Eftersom solcellerna ofta är vertikala blir det inte önskvärt att montera dem på väggarna som går åt öst eller väst.

För att säkerställa att solceller på fasaden är ett alternativ för dig, kan du kolla den södra väggen eller fasaden regelbundet under dagens gång. Vilka skuggor kommer upp på väggarna? Det kommer påverka vilken eller hur stor del av väggen du kan använda för solceller.

Utseendet får större vikt

På taket syns inte solcellerna lika väl, och man kan då vara mer flexibel vid val av solcellspaneler. De måste inte se moderna eller fina ut, utan behöver bara ha bra hållbarhet och ge bra avkastning.

Dock är det annorlunda med solceller på väggar. Solceller på väggar syns väl från grannarna och från där folk kommer och går. Man kommer då behöva välja mellan solceller som ser bättre ut om man bryr sig om väggarnas utseende.

Nuförtiden finns det dock många solceller med modernt utseende. Det borde vara ganska enkelt att hitta solceller som faktiskt passar till husets fasad och väggar.

Populärt bland lantbrukare

Som vi nämnde tidigare är solceller på väggar redan populärt på ladugårdar, men varför är det så?

Först och främst har lantbrukare mycket större elbehov än vanliga villaägare. De har maskiner som har stor energiförbrukning, såsom maskiner för behandling av mjölk från kor, utfordringsmaskiner med mera.

De har därmed betydligt högre motivation av att generera så mycket el från solcellerna som det bara går. Ladugårdar är ofta ganska stora byggnader, och sätter de solcellerna både på taket och på väggarna får de mycket mer ström än om de bara hade satt solceller på taket. För en ladugård behöver heller inte utseende vara lika viktigt som för en för en villa, så man kan montera de solceller som är bäst utan oro för utseendet. 

Problemet med skuggning försvinner också ofta i praktiken, eftersom ladugårdarna är omringade av åkermark. De kan alltså utnyttja hela väggen utan att skuggor försämrar elproduktionen.

Bygglovsregler – vad gäller?

Man kan tro att solceller på vägg och fasad har striktare bygglovsregler än solceller på tak, eftersom de ändrar husets utseende och karaktär. Dock stämmer det inte helt.

Om man bor i en fastighet utanför detaljplanerat område behöver man ofta inte bygglov för fasadmonterade solcellspaneler, så länge man väljer utanpåliggande solcellspaneler som följer väggen.

För fastigheter i detaljplanerade områden behöver man däremot undersöka bygglovsreglerna mer noggrant. Om du vill veta mer om bygglov för montering av solceller, kan du läsa om det i vår artikel om bygglov.

Det finns även integrerade solceller, alltså solceller man integrerar i själva väggmaterialet snarare än att sätta dem utanpå. Dessutom finns det solceller med särskilda ställningar som vinklar panelerna (denna lösning är ovanlig i Sverige). För båda dessa typer kommer det krävas bygglov.

Kostnadsjämförelse

Vad är då billigast? Solceller på taket eller solceller på vägg eller fasad?

Det korta svaret är att solceller på taket är billigare än solceller på väggar. Det finns flera faktorer som driver upp priset. Dels kräver vertikala solceller mer montagematerial. Materialet behöver även vara mer specialiserat, något som kan göra det dyrare än takmontering. Det kan dessutom bli dyrare med väggmontering om man bryr sig om utseendet.

Hur mycket dyrare det blir beror på hur tak- respektive väggmontaget ska se ut. Det går eventuellt att spara lite på hyra av byggställning. Det går eventuellt att kompensera monteringskostnaden genom en högre egenanvändning av den producerade elen. Detta eftersom väggmonterade solceller kan hjälpa till att sprida produktionen av el över dagen.. 

Oavsett montagematerial står en sak klart. Solceller på väggar ger generellt sämre avkastning eftersom lutningen inte är optimal. Att montera solceller på väggar eller fasad är troligtvis endast rimligt att göra vid de tillfällen där takmontering inte är möjligt eller tillräckligt.