Väderstreck och lutning – Hur placerar du dina solpaneler optimalt?

Solcellernas produktion av el påverkas av hur de placeras. Man kan optimera panelernas produktion genom att planera väderstreck och lutning på solcellerna.

Hur placerar man då en solcellspanel optimalt? Den bästa lutningen och väderstrecket påverkas av flera faktorer, som vi kommer gå igenom här.

Vilket är det bästa väderstrecket för solceller?

Diagram över hur solcellers effektivitet beror på väderstreck och lutning

Väderstrecket anger panelernas riktning i förhållande till kompassen (norr, väster, söder och öster). Riktningen kan skrivas som antal grader medurs, där norr är 0 grader.

I bilden ovan kan man se solcellernas effektivitet baserat på lutning och riktning. Generellt sett kan man producera mest solel om man riktar solpanelerna rakt söderut.

Bara för att solpaneler som vetter åt söder producerar mest el behöver det inte nödvändigtvis ge dig högst avkastning. Faktorer som påverkar är bland annat din förbrukningsprofil (när på dygnet du förbrukar ström), hur ditt tak ser ut, var i landet du bor med mera). I den här artikeln kommer vi gå igenom allt du behöver veta för att placera din solceller optimalt.

En sak är däremot säkert – oavsett tid på dygnet är det aldrig en bra idé att rikta panelerna norrut. En lönsam riktning, beroende på olika faktorer, är någonstans mellan rakt österut och rakt västerut.

Sedan är placeringen av solcellerna enbart en faktor av många som du behöver tänka på för att maximera din avkastning. Vi har tagit fram en guide om de fem kritiska misstagen du behöver undvika för att bli nöjd med din anläggning.

Vilken är den bästa lutningen för solceller?

Lutningen anger vinkeln på solpanelerna i relation till marken. 0 grader betyder att panelen ligger platt mot marken, medan 90 grader betyder att den står helt upprätt som en vägg.

Den bästa lutningen påverkas av flera faktorer, som hur långt norrut du bor och vilken lutning hustaket har. Generellt rekommenderar vi en lutning på runt 30-40 grader. Bor du långt söderut kan det löna sig något med lägre lutning medan man i Norrland bör hålla sig till en lutning kring 40 grader.

Din avkastning styr den optimala placeringen

Grafer över ekonomisk lönsamhet

Placeringen av solceller styr din avkastning

Att maximera din avkastning på installationens kostnad bör avgöra hur du placerar solpanelerna. Rent generellt rekommenderar vi att man inte installerar en anläggning som är större än din framtida årliga förbrukning.

Detta eftersom du endast får skattereduktionen för solceller (populärt kallad sextioöringen) för lika många kWh som du har köpt in. För varje kWh som du säljer får du i efterföljande deklaration ett skatteavdrag på 60 öre per kWh. Men endast upp till antalet kWh som du har köpt under kalenderåret. Om du säljer 6000 kWh men endast köper in 5000 kWh under året får du alltså sextioöringen endast för de första 5000 kWh. I det fallet får du alltså endast spotpris samt nätnytta för de sista 1000 kWh.

Samtidigt så är de fasta kostnaderna vid en solcellsinstallation betydande vilket gör att det ibland är intressant att bygga en större anläggning än din förbrukning eftersom kostnaden för de extra panelerna är så pass låga. Ibland vill man också gör det av estetiska skäl för att anläggningen ska se symmetrisk ut.

Vill du producera främst för egen förbrukning, sälja så mycket el som möjligt eller båda? Vid fokus på egenanvändning bör du planera placeringen efter dina egna förbrukningsvanor, medan du vid försäljning av el bör justera solcellerna för maximal dagtidsproduktion.

Elproduktionen över dygnet

En viktig faktor som styr den optimala placeringen är önskad elproduktion över dygnet. Med 30-40 graders lutning söderut produceras mest el under lunchtid. Detta kanske inte är optimalt om man förbrukar mest el på morgonen eller kvällen.

Förbrukar man mest under morgonen ska man snarare rikta solcellspanelerna österut. Vid förbrukning under eftermiddagen ska man snarare rikta solcellspanelerna västerut, där solen går ned.

Egenanvändning är mer lönsamt än försäljning

Det är mer lönsamt med egenanvändning än försäljning. När du köper el tillkommer skatter och överföringsavgifter. När du producerar egna kilowattimmar till dig själv sparar du inte bara den faktiska kostnaden för varje kWh utan även alla skatter och avgifter du annars hade betalat.

Låt oss säga att du får en elräkning på det du förbrukat – exempelvis 1000 kWh på en månad, som kostar runt 2000 kr. Av dessa pengar går runt hälften till att betala själva elen, medan resten går till energiskatt, överföringsavgift och moms.

Om du investerar i solceller och använder den energin i stället för att köpa in el, sparar du 2 kr per kWh du genererar. De kWh som du säljer kommer generera en lägre intäkt per kWh än vad du tjänar på att använda din egen el i stället för att köpa in.

När du får en offert från en installatör av solceller kommer du även få med en kalkyl över beräknad avkastning. Det finns ett sätt som vissa mindre seriösa installatörer använder för att öka avkastningen på din anläggning (och därmed kunna motivera en högre kostnaden för solcellerna). Det är att räkna med en orimligt hög egenförbrukning och på det sättet få fram ett extremt högt genomsnittspris per kWh.

Viktiga faktorer att ta hänsyn till

Det finns viktiga faktorer att ta hänsyn till när man ska bestämma riktningen och lutningen. Nästan alla villaägare väljer att solpanelernas lutning och riktning ska följa taket av praktiska och estetiska skäl.

Det går även att ha paneler i olika riktningar, genom att exempelvis ha paneler på bägge sidor av taket. Tänk på att om du vill ha paneler åt mer än två väderstreck så behöver du antingen optimerare, två växelriktare eller en växelriktare med fler än 2 MPPT:er.

Bygglov

Montering av solceller på taket innebär oftast inte att det krävs bygglov, så länge lutningen på panelerna följer taklutningen. Skulle du däremot vilja ha en annan lutning på panelerna behöver du oftast bygglov. Detta gäller också vid montering av solföljare eller justerbara solceller.

Huruvida man behöver bygglov för en modifiering av en bostad kan bli en komplicerad fråga. Tumregeln är dock att om den nya solcellsanläggningen inte ändrar husets form så krävs det inte bygglov. Du kan läsa mer om detta i vår artikel om bygglov för solceller.

Husets placering

Husets placering och orientering spelar naturligtvis också in. Om du har ett hus med ett tak som lutar 40 grader och är riktat rakt söderut har du perfekta förutsättningar. Om taksidorna däremot är riktade österut/västerut får man ibland nöja sig med att maximera elproduktionen på morgon och kvällstid.

Detta problem försvinner om man väljer solföljare. Om huset redan passar för montering med 40 graders lutning mot söder är det dock mer prisvärt med fasta solceller.

Skuggningar

Det finns ytterligare en faktor att ta hänsyn till – skuggningar. Om du har fri sikt i alla lägen kan du placera solpanelerna som du vill. Finns det däremot skog, byggnader, berg eller annat som skuggar delar av taket bör du inte placera dina solceller där. Om du bor norr om en kulle eller skog kan det t.ex. vara bättre att placera solcellerna med 30 graders lutning mot öst/väst.

Latitud

Som vi skrev tidigare är den generellt bästa orienteringen att rikta solpanelerna rakt söderut med 30-40 graders lutning. Frågan är varför det är 30-40 grader och inte en specifik vinkel, som exempelvis 35 grader.

Anledningen har att göra med avståndet till ekvatorn, eller latituden. Den bästa lutningen är i teorin vinkeln mellan solcellerna och solen under en viss tid på dygnet. Ju längre norrut man bor, desto lägre vinkel är det mellan solen och marken.

Latitud för stället du bor kan du hitta genom ett enkelt sök på Google Maps. Latitud anges som 90 grader norr för nordpolen, 0 grader för ekvatorn och 90 grader söder för sydpolen. Om man beräknar 90 grader – latituden får man den optimala lutningen för solcellspanelerna. Sverige är ett ganska avlångt land, vilket därför leder till en bred marginal på mellan 30-40 grader.

Olika typer av solpaneler

Det finns olika typer av solcellspaneler när det kommer till montering på taket. Vi kommer gå igenom solföljare, justerbara solceller och fasta solceller.

Både justerbara solceller och solföljare kräver bygglov, eftersom riktningen och lutningen på dessa typer är dynamiska. De följer inte takets lutning. Fasta solceller kan gå att montera utan bygglov så länge de har samma lutning och riktning som taket de sitter på.

Solföljare

Solföljare är en konstruktion som automatiskt vinklar solpanelen efter solens riktning. Detta betyder exempelvis att solcellerna är riktade österut på morgonen men ändrar sedan riktning västerut medurs, med solens uppgång och nedgång.

Det finns två sorters solföljare – aktiva och passiva. En aktiv solföljare har en kontrollenhet och sensorer för att mäta och maximera solens strålar. Den styr riktningen med hjälp av motorer.

Passiva solföljare är också automatiserade. Dock har de inget kretskort. Istället styrs de av ett analogt hydrauliksystem med hjälp av vätskor. Solens strålar hettar upp vätskan och får den att flytta sig. Detta skapar en obalans som får panelen att följa solen.

Eftersom vätskan i passiva solföljare måste hettas upp först, innebär det en viss fördröjning. Aktiva solföljare kan däremot följa solens riktning i realtid.

Justerbara solceller

Justerbara solceller är inte automatiserade, men är däremot manuellt justerbara. Detta betyder i korthet att du kan fästa solcellen på ett tak och bestämma den optimala riktningen och lutningen.

Dessa är ibland fördelaktiga gentemot fasta solceller eftersom det ger större flexibilitet. Kanske hittar man inga fasta solceller som passar till hustaket. Ibland kan det växa träd eller annat som gör en annan riktning/lutning mer optimal. Man kan också vilja justera solcellerna efterhand för att matcha förbrukningen.

Fasta solceller

Fasta solceller kan, till skillnad från justerbara solceller och solföljare, inte justeras efteråt utan ombyggningar. När du installerar sådana paneler avgörs lutningen och riktningen oftast av husets orientering och taklutning. Detta är det absolut vanligaste alternativet på den svenska villamarknaden.

Det går att bygga fasta solceller med annan lutning än själva taket, men då krävs bygglov. Det kommer även krävas bygglov om du monterar solcellerna på nytt med annan riktning. Däremot slipper man oftast krav på bygglov om solcellerna följer takets lutning. Majoriteten av alla villainstallationer har fasta solceller.

Vill du ha fler tips för att göra din anläggning så lönsam som möjligt?

På vår sida hittar du många tips för att maximera lönsamheten för din anläggning. Du kan redan nu läsa vår guide om hur du undviker de 5 mest kritiska misstagen du kan göra när du skaffar solceller:

Vanliga frågor om väderstreck och lutning

Vilket väderstreck är bäst för solceller i Sverige?

Detta beror på flera faktorer, men generellt i Sverige är den bästa riktningen rakt söderut. Det gäller främst om man optimerar för maximal produktion över dagen.

Kan man installera solceller på ett platt tak?

Ja, man kan installera solceller på ett platt tak. Man kommer dock oftast behöva lägga till en lutning på solcellerna, vilket kräver bygglov. Annars kommer solcellerna peka rakt upp och det är inte optimalt för elproduktionen. Platta tak passar speciellt bra för solföljare.

Vad händer om solcellerna skuggas av träd eller andra byggnader?

Om solcellerna utsätts för skugga kan det påverka effekten för hela anläggningen. För att undvika detta kan man använda solceller med optimerare. De regleras så att elnätet behåller samma spänning även om vissa paneler producerar mindre ström än de andra. Optimerare har både flera fördelar respektive nackdelar, du kan läsa mer i vår artikel om optimerare

Skuggning är ännu en faktor och anledning till varför man kan överväga att optimera energiproduktionen för morgon eller kväll istället för dagtid.

Finns det några regler eller lagar som begränsar hur man får placera solceller?

I Sverige behöver man ansöka om bygglov för montering av solcellspaneler om de har en annan lutning än hustaket. Solceller som inte följer taklutningen ses som en modifiering av husets form vilket är anledningen till bygglovskravet.