Behöver jag bygglov för solceller?

av
| 22 mars 2024

”Nej, du behöver inget bygglov för solceller.”

Detta påstående ser jag ofta på olika forum för solcellsintresserade. Tyvärr är det inte helt korrekt och har lett till att mer än en person tvingats plocka ner sina nyinstallerade solpaneler igen.

Att försöka begripa bygglovsreglerna på egen hand kan få den bäste att kasta in handduken och slopa solcellsprojektet helt.

Paragrafer med luddiga formuleringar. En handfull undantag. Och som om det inte vore krångligt nog – undantag från undantagen!

Men det behöver inte vara svårt. Du behöver faktiskt inte vara jurist för att skaffa solceller. Jag kommer guida dig genom allt du behöver veta om bygglov för solceller – helt utan paragrafer.

När behövs bygglov för solceller?

I de allra flesta fall stämmer det att du inte behöver bygglov för att skaffa solceller till en vanlig villa, eller till annat en- eller tvåbostadshus (läs här vad som gäller flerbostadshus eller annan större byggnad). Den vanligaste typen av solceller, de som monteras utanpå befintligt tak/fasad, är oftast bygglovsbefriade.

Här har man dock smugit in en sån där härligt luddig formulering. Bygglovsbefrielsen gäller så länge inte åtgärden ”väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.” Jaha, och vad tusan betyder det då? Här ställs du inför ett vägval med två möjliga vägar framåt:

 • Tuta och kör: Många väljer att använda sitt eget sunda förnuft och omdöme. Det vill säga gör sin egen tolkning av formuleringen och kör på om det känns rätt. Och vissa fall är ju solklara – har du ett helt vanligt hus och ska lägga traditionella paneler ovanpå taket i ett område där många redan har solceller? Ja, då lär du inte hitta en bygglovshandläggare i hela Sverige som skulle kunna påstå att dina solceller väsentligt ändrar varken husets eller områdets karaktär.
 • Ring och fråga: Är du en person som hellre tar det säkra före det osäkra finns det andra alternativet – att ringa till din kommun och fråga bygglovshandläggaren vad som gäller för just ditt hus och ditt område.
Utanpåliggande solceller
Bygglov behövs oftast inte för utanpåliggande paneler på ett vanligt tak.

Det finns några specifika fall där bygglovsbefrielsen för vanliga solceller inte gäller. Om något av följande påståenden stämmer in på dig måste du alltid kontakta kommunen för att fråga om bygglov behövs:

 • Du bor i eller i anslutning till ett område klassat som riksintresse för totalförsvaret
 • Du bor i ett hus eller ett område klassat som kulturhistoriskt värdefullt
 • Det finns bestämmelser om utökad lovplikt i detaljplanen eller områdesbestämmelserna
 • Solcellsanläggningen du planerar kommer att avvika från byggnadens form

Riksintresse för totalförsvaret

Ett riksintresse för totalförsvaret kan exempelvis vara ett militärt övningsområde, ett område kring en flygplats, eller ett annat område där försvaret har verksamhet. I ett sådant område skulle solpaneler kunna innebära elektromagnetiska störningar som försvårar för verksamheten.

Om du bor i eller i anslutning till ett sådant område kan det krävas bygglov för att installera solceller. Därför rekommenderar jag att du tar kontakt med kommunen och frågar vad som gäller för just din bostad.

Riksintresse-områden hittar du länsvis på Försvarsmaktens hemsida.

Kulturhistoriskt värde

Bor du i ett område som är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt? Antagligen vet du redan svaret på den frågan. Du har ju koll på om du bor i ett korsvirkeshus från 1800-talet eller i ett villaområde från 90-talet.

Korsvirkeshus
Är du osäker på om du bor i ett hus eller område som är särskilt värdefullt gör du alltid bäst i att ringa din kommun och fråga.

Särskilt värdefulla byggnader får enligt lagen inte förvanskas. Vill du installera solceller kan det alltså krävas bygglov, beroende på hur mycket byggnadens utseende påverkas. Bor du i ett sådant hus eller område bör du alltså ta kontakt med din kommun för att diskutera dina planer innan du sätter igång.

Utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser

Det är detaljplanen för ditt bostadsområde som bestämmer vad du får göra för ändringar på ditt hus. Normalt sett är solcellsanläggningar bygglovsbefriade. Men i vissa fall skriver kommunen in bestämmelser om utökad lovplikt i detaljplanen.

Utökad lovplikt innebär att det kan krävas bygglov för solcellsanläggningar som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. För att vara säker, ta en titt på din detaljplan!

Bor du i ett område som inte omfattas av en detaljplan? Om det finns områdesbestämmelser är det dem du ska titta på. Även där kan kommunen ha beslutat om utökad lovplikt. Detta är dock ganska ovanligt.

Solceller på hus utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Kräver inte bygglov.
Finns det varken detaljplan eller områdesbestämmelser där du bor? Då är det fritt fram att installera solceller – du behöver inte fundera över bygglov!

Solceller som avviker från byggnadens form

Har du ett platt tak och planerar att vinkla upp solcellerna med hjälp av en ställning? Då kan du behöva ansöka om bygglov.

Solcellsanläggningar är bygglovsbefriade så länge de följer takets form. Avviker de från formen, det vill säga har en annan vinkel, behövs bygglov ifall byggnadens utseende avsevärt påverkas.

Ännu en luddig formulering! Hur vet jag om min solcellsinstallation påverkar husets utseende ”avsevärt”? Det ligger väl helt i betraktarens ögon?

Ja, det gör ju det. Det finns ingen rättslig praxis och inga bestämda kriterier för vad det innebär. Ett enda fall har prövats i Mark- och Miljödomstolen. Det gällde uppvinklade paneler på en friggebod, där domstolen bedömde att bygglov inte krävdes.

Om du känner dig osäker – ta ett snack med kommunen!

Att fråga är gratis, att få bakläxa kan bli väldigt dyrt.

Olika bygglovsregler för olika typer av solceller

Det finns tre huvudsakliga typer av solcellsinstallationer. Bygglovsreglerna skiljer sig åt mellan dem.

Bygglov för utanpåliggande solpaneler

Den allra vanligaste typen av solceller är de som monteras utanpå befintlig fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, exempelvis ovanpå takpannorna. Dessa är alltså generellt bygglovsbefriade förutom i de situationer jag beskrivit ovan.

Snabb-repetition: solceller som monteras utanpå fasaden/taket kräver inget bygglov så länge:

 • de inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär
 • de följer byggnadens form
 • du inte bor i ett hus/område som är av kulturhistoriskt värde
 • du inte bor i eller i anslutning till ett område klassat som riksintresse för totalförsvaret
 • det inte finns bestämmelser om utökad lovplikt i detaljplanen/områdesbestämmelserna för ditt område

Bygglov för integrerade solceller

En annan typ av solceller är de som integreras i byggnadens täckningsmaterial. Exempelvis takplattor med inbyggda solceller, ett så kallat ”solcellstak”.

Att byta taktäckningsmaterial kräver inte bygglov för en- och tvåbostadshus så länge det inte ”väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.”

Så var vi där igen. Ändras husets karaktär automatiskt när man byter tak till ett solcellstak?

Detta tolkas faktiskt olika av olika kommuner. I vissa kommuner krävs alltid bygglov för integrerade solceller. I andra ser det olika ut från fall till fall. Vill du bygga ett soltak rekommenderar jag dig därför att kontakta din kommun och höra vad som gäller i just ditt fall.

Bygglov för solceller på marken

En tredje typ av solceller är de som monteras på marken. För dessa krävs inget bygglov så länge ingen byggnad finns på området där panelerna ska monteras och så länge anläggningen är max 1,1 meter hög.

Solceller på marken kan däremot kräva en anmälan för samråd till Länsstyrelsen. Innan du påbörjar en installation måste Länsstyrelsen utreda hur din anläggning kommer att påverka bland annat natur och djurliv.

Stor solcellsanläggning
Solcellsanläggning på marken

Vad kostar det att ansöka om bygglov för solceller?

Det varierar, men i många kommuner är det faktiskt gratis att ansöka om bygglov för solceller.

Fast tid är ju pengar!

Ja, en bygglovsansökan kräver förstås lite tid och arbete. Som tur är hjälper de flesta leverantörer gärna till med pappersarbetet. De vill ju också att du ska beviljas bygglov så att de kan få sälja solceller till dig. Därför gör de flesta det utan extra kostnad.

Anmälan till kommunen

Även om dina solceller uppfyller alla kriterier för bygglovsbefrielse kan det ibland krävas att du gör en anmälan till kommunen. Detta gäller om installationen påverkar byggnadens brandskydd eller bärande konstruktion. Det kan exempelvis vara om taket behöver förstärkas för att kunna bära solcellerna.

Gör du en anmälan måste du invänta startbesked innan du påbörjar installationen.

Våga fråga – inte chansa!

Kanske är du osäker på hur du ska tolka detaljplanen. Eller funderar på om den där gamla gravhögen inne i skogsdungen innebär att du bor i ett kulturhistoriskt viktigt område.

Du kan såklart fortsätta googla. Ställa frågor i forum. Lusläsa paragrafer tills du inte längre är säker på vad ordet tak betyder. Eller så kan du ringa till din kommun och fråga dem som kan ditt område allra bäst.

Börjar jag låta som en repig skiva? Jag tror bara att vi är så vana vid att själva söka information på nätet att vi ibland glömmer bort att det finns mänsklig expertis ett telefonsamtal bort.

”Hej! Jag funderar på att skaffa solceller. Måste jag ansöka om bygglov?”

Det behöver inte vara svårare än så.

Kontaktuppgifter till kommunernas avdelningar för bygglov hittar du på Boverkets hemsida.

Bygglov för flerbostadshus och andra större byggnader

Vill du installera solceller på en byggnad som är större än ett en- eller tvåbostadshus? Om fasaden/taket där du vill sätta panelerna vetter mot en kringbyggd gård behövs inget bygglov. I övriga fall måste du ansöka om bygglov.  


Läs mer