Ladda elbilen med solceller – Allt om laddbox

I denna artikel går vi igenom solceller och elbil. Solceller och elbil är en perfekt kombination eftersom det tillåter dig att öka egenanvändningen av den solel du producerar, vilket öker avkastningen på din solcellsinvestering.

Solceller producerar el när solen lyser, vilket framförallt är på sommaren. En solig sommardag kan det vara svårt att få en egenanvändning av elen som går över 20-30 %, eftersom de flesta hellre är ute än stannar hemma och kör tvättmaskinen och eller ser på tv.

Att ladda en elbil är dock en storförbrukare du kan köra igång när du har ett överskott av solcellsel. För en korrekt dimensionerad anläggning ger det alltid en högre avkastning att använda elen själv, snarare än att sälja det du producerar.

Elbilsladdning: Hur fungerar det?

Det finns många olika sorters elbilar, från hybrider till rena elbilar och batterierna samt eventuell laddelektroniken skiljer sig mycket åt. Det är elbilar och laddhybrider (plug-in hybrid) som har batterier du kan koppla mot elnätet och ladda upp.

TypDriftKan laddas från nätet/med solceller
ElbilElmotor
Laddhybrid (plug-in hybrid)Förbränningsmotor och elmotor
HybridFörbränningsmotor och elmotor

Laddhastigheten

Den hastighet du kan ladda bilens batteri beror på flera faktorer. Tiden det tar att ladda upp bilbatteriet beror på batteriets storlek samt den effekt du kan ladda bilen med. Vanligen ligger laddeffekten mellan1,4 kW till 22 kW, men det finns snabbladdare med ännu högre effekt – t.ex. Tesla V3 Supercharger som har en maximal laddningseffekt på hela 250 kW. Nedan ser du olika exempel på laddhastighet baserat på batteriet i en elbil.

EffektLaddtidTyp av laddareFör hushåll
1,4 kW44 timmar1 fas, schuko, 6 A
2,3 kW27 timmar1 fas, schuko, 10 A
3,6 kW18 timmar1 fas, laddbox 16 A
11 kW6 timmar3 fas, laddbox
22 kW3 timmar3 fas, laddbox
250 kW15 minuterSnabbladdare
Tabell – Laddhastighet för ett 62 kWh batteri hos en Tesla Model 3 Standard Range RWD från 2024.

Varning! Laddare för vanligt eluttag, så kallade schuko-laddare eller laddare för schuko-uttag kan utgöra en brandfara. Vanliga eluttag är ofta säkrade med 10 A eller 16 A men denna höga ström kan bara dras en begränsad tid innan uttaget riskerar att överhettas.

Den hastighet som du kan ladda ditt elbilsbatteri beror på flera faktorer. Vi har listat de viktigaste nedan.

1. Batteriets design

Den maximala strömmen ett batteri kan ta emot beror på hur batteriet är konstruerat.

I ett batteri finns ett anod- och ett katodmaterial och mellan dessa rör sig joner när batteriet laddas upp eller ur. Ju större yta anod- och katodmaterialet har emot varrandra, desto snabbare kan batteriet laddas upp och ur.

Vidare begränsas batteriets laddhastighet av hur dess interna elektronik och ledningar. Även hur mycket värme batteriet tål spelar roll för den maximala laddhastigheten.

Inga av dessa faktorer kan du ändra på för ditt batteri, men det talar om varför till exempel hybridbatterier klarar en lägre laddhastighet än ett elbilsbatteri. Det kan till exempel bero på att de är mindre till storlken och därmed har mindre yta mellan anod och katodmaterialet.

2. Laddboxen

Elektroniken i laddboxen klarar av att leverera en viss effekt. En billigare laddbox har enklare elektronik som inte klarar av en lika hög effekt, vilket sänker laddhastigheten. En bättre laddstation för hemmabruk klarar av 11 kW till 22 kW.

3. Kablage

Kabeln mellan laddboxen och elbilen måste även den klara av en hög effekt. Är effekten för hög för kabeln kan den bli överhettad och börja brinna! Som med allt annat så är kraftigare kablar som klarar av en hög effekt dyrare.

4. Fastighetens elnät och säkring

Ledningar och uttag huset måste även de klara av att leverera en hög laddström under många timmar. Är du det minsta osäker kontrollerar du detta med en auktoriserad elektriker. Det sista som begränsar hur snabbt du kan ladda är din huvudsäkring.


Elbilsladdning med solceller

Om du producerar elektrictet med din solcellsanläggning så förbrukar du elen i första hand i din fastighet. Finns det ett överskott av elenergi så kommer den att skickas ut på elnätet. Som vi nämnt tidigare är det en tumregel att du får bäst avkastning på din solcellsanläggning när du använder elen själv, snarare än att du säljer den.

Om du vill öka din egenanvändning av elen passar det alltså bra att börja ladda elbilen när solen lyser för fullt. Men hur gör man detta på bästa sätt? Detta beror på vilken laddbox du har och hur smart styrning den har. Vi listar alternativen nedan från sämsta till mest bekväma lösningen.

Sämst: Manuell styrning

Om du har en väldigt enkel laddbox som helt saknar styrning så får du själv gå ut och slå på laddaren när solen lyser. Detta kanske går att göra i teorin, men knappast någon hållbar lösning på sikt.

Någor bättre: Tidsstyrning

Solen lyser som starkast mellan 9 till 15. Ställ laddningen till denna tidsperiod. Det är inte perfekt, för ibland kommer molnen eller så kör du dammsugaren och har igång ungnen.

Helt ok: Styr efter elpriset

Ställ in laddboxen att ladda när elpriset är lågt. Detta kanske även kan göras med någon genomtänkt tidsinställning. Om solcellerna inte producerar just då laddaren går så är elen från nätet billig.

Bäst: Styr efter din solelsproduktion och förbrukning

De bästa laddboxarna kommer kan läsa av din fastighets elförbrukning och solelsproduktion. De laddar bilen automatiskt då det finns ett överskott av solel.

Vad händer om effekten från solcellerna inte räcker för elbilsladdaren?

Om solcellerna genererar får låg effekt för laddboxen så finns det två alternativ. Antingen kommer laddaboxen att dra ned på laddströmen för att matcha solcellernas produktion eller så kommer du att dra el från elnätet. För att laddboxen ska kunna reducera laddströmen så måste den har stöd för detta samt att du har gjort denna inställning i laddboxen.

Vad krävs för att automatiskt kunna ladda elbilen när solen lyser?

För att automatiskt ladda elbilen när solen lyser måste du ha en mer advancerad laddbox som kan bestämma hur mycket överskott dina solceller producerar och som kan använda denna information för att styra elbilsladdningen. Detta görs genom att mäta den strömmen som solcellerna producerar samt hur mycket din fastighet använder. Om laddboxen ser ett överskott av solcellsel så startar den elbilsladdningen.

Rent praktiskt löser man detta genom att köpa CT-klämmor som kopplas runt elledningarna från växelriktaren. CT-klämman kopplas till laddboxen.

Vad är en CT-klämma?

En CT-klämma (eller CT-sensor) är en sensor som kopplas runt en elledning för att med hjälp av magnetfält mäta hur stor ström och effekt som flytar genom ledningen. Sensorn är baserad på en Charge Transformer eller strömtranformator.

Laddboxar kräver stor effekt

Lastbalansering

Val av laddbox: Vilken passar dig?


Inernetanslutning

Wifi eller 4G

Laddkabel

Kabelhållare

Hantera obehörig laddning


Jämförelse av vanliga tillverkare

Zaptec


Läs mer