Hur fungerar skattereduktion för solceller?

av
| 4 juni 2024

Vi får ofta frågan om vad skattereduktion egentligen innebär och hur länge man kan förvänta sig att skattereduktionen för solceller kommer finnas kvar.

I den här artikeln guidar vi dig genom precis allt du behöver veta om skattereduktion för solceller – från hur du deklarerar till hur du planerar för framtiden.

Föreställ dig en sommardag med klarblå himmel. Din solcellsanläggning spinner som en katt i den strålande solen och producerar el som aldrig förr. Själv svettas du som en gris och får inte ett skvatt gjort, så du bestämmer dig för att packa badväskan och åka till stranden.

Elen du producerar går direkt ut på elnätet eftersom du inte är hemma och förbrukar den. Tre kvarter bort laddar någon sin elbil och köper in din el via sitt elbolag.  

Du är nu en mikroproducent av solel och har rätt till skattereduktion för förnybar el.

Det innebär att du som har solceller och säljer el till elnätet får göra avdrag på skatten med 60 öre per såld kilowattimme (kWh).

Varför får du som mikroproducent en skattereduktion?

För att förstå skattereduktionen behöver vi först förstå vad elpriset består av. Elpriset består av följande fyra delar:

 • Spotpriset: Det faktiska priset för elen du köper in. Anges i öre per kWh och varierar beroende på tillgång och efterfrågan.
 • Överföringsavgift: En kostnad som nätägare tar ut för överföring av elen du köper in. Kostnaden varierar mellan olika nätägare och var i landet du bor, men mellan 15 och 25 öre per kWh är ett vanligt pris.
 • Energiskatt: Sedan den 1:a januari 2024 är energiskatten 42,8 öre per kWh (exkl. moms). Staten ska också ha sitt…
 • Moms: Dessutom tillkommer 25 % moms på alla kostnader. 

För varje kWh som du köper in betalar du alltså minst 59 öre i skatt, även om själva spotpriset skulle ligga på 0 öre. Om spotpriset istället låg på 80 öre så skulle du skatta mer än 77 öre per kWh.

När du säljer din egenproducerade el får du endast betalt för själva elen, samt en ersättning för nätnytta från elnätsföretaget. Skatten som läggs på köparens elräkning går ju inte till dig utan till staten.

Och detta är anledningen till varför skattereduktionen finns. Skattereduktionen finns till för att göra det likvärdigt för dig som mikroproducent att köpa eller sälja en kWh. Det är alltså inget bidrag utan en mekanism för att utjämna skillnader orsakade av skatteregler.

Andra länder, som exempelvis USA, har valt ett annat upplägg som kallas nettodebitering. Nettodebitering innebär att för varje kWh som du matar ut på nätet får du själv köpa in en kWh gratis.

Två olika upplägg alltså, men med samma syfte – att göra det likvärdigt för dig som mikroproducent att sälja och köpa el.

Tegelvilla med solpaneler, mikroproducent
En mikroproducent av solel.

Hur får jag min skattereduktion?

För att få skattereduktionen måste du klassas som mikroproducent av Skatteverket. Mikroproducent är du om du uppfyller följande två kriterier:

 • Din anläggning har samma anslutningspunkt och huvudsäkring som bostaden. Med andra ord, elen matas in och ut via samma anslutningspunkt.
 • Säkringen för denna anslutningspunkt är max 100 ampere.

Som privatperson klassas du nästan alltid som mikroproducent. Är du osäker på hur många ampere din huvudsäkring ligger på kan du titta på din elräkning eller fråga ditt elnätsföretag.

Ytterligare två kriterier behöver vara uppfyllda för att du ska få skattereduktionen:

 • Du har anmält till ditt elnätsföretag att du kommer producera förnybar el som du vill mata in på elnätet
 • Du har haft en inkomst och därmed betalat skatt under året som gått eftersom det måste finnas ett skatteunderlag att göra avdraget ifrån

Det är den som äger fastigheten som får skattereduktionen. Om ni är flera ägare delas avdraget upp mellan er. Se Skatteverkets hemsida för räkneexempel.

Krävs det en massa pappersarbete för att få skattereduktion?

Nix, inget pappersarbete alls om du är privatperson. Din nätägare rapporterar in siffrorna till Skatteverket, som räknar ut hur mycket du ska få i avdrag. Detta kommer sedan förtryckt i din deklaration. Genom att signera deklarationen begär du reduktionen.

Har du enskild firma? Då får du också uppgifterna förtryckta. Det enda du behöver göra är att notera under ”Övriga upplysningar” att anläggningen utgör en del av din näringsverksamhet.

Har du solceller som en del av ett aktiebolag eller annan typ av företagsform? Läs mer om vad som gäller för dig.

Hur mycket pengar kan jag få tillbaka?

Det är inte säkert att du får göra avdrag för all el du sålt. Underlaget för skattereduktionen är det antal kWh som du matat ut på elnätet. Dock finns följande 2 begränsningar:

 • Eftersom skattereduktionens syfte är att göra det likvärdigt att köpa och sälja el, får du bara göra avdrag för lika många kWh som du köpt in från elnätet.
 • Du får max göra avdrag för 30 000 kWh. Du kan alltså max få skattereduktion med 18 000 kr (30 000 x 0,6 = 18 000)

Säg till exempel att du köpt in 3000 kWh från elnätet, men matat in 4000 kWh. Du får då endast göra avdrag för 3000 kWh, det vill säga 1800 kr (3000 x 0,6).

Man kan alltså säga att elen du producerar är värd olika mycket pengar:

Högst värde: Elen du själv förbrukar. Du betalar mer för elen du köper än du får betalt för elen du säljer. Din egenförbrukning, det vill säga den elen du slipper köpa in, står alltså för den största ekonomiska vinsten.

Mellanvärde: Elen du säljer och kan få skattereduktion för. Trots skattereduktionen blir det aldrig lika lönsamt att sälja el som att själv förbruka den – inte med dagens höga elpriser.

Lågt värde: Elen du säljer som du inte kan få skattereduktion för. Det vill säga den el du säljer som överstiger det antal kWh du själv köpt in från elnätet.

Du tjänar alltså inte särskilt mycket på att sälja mer el än du köper. Därför är det klokast att planera din anläggning utifrån din egen elförbrukning och inte för att sälja så mycket el som möjligt.

Hur länge kommer skattereduktionen för solceller finnas kvar?

Bidrag kommer och bidrag går, men skatteavdrag består.

Kanske lite av en generalisering – det finns förstås inga garantier för att skattereduktionen kommer finnas kvar för evigt. Men det är troligt att den kommer finnas kvar ett bra tag framöver. Till skillnad från det Gröna ROT-avdraget är skattereduktionen inte något tillfälligt bidrag i syfte att kicka igång solcellsförsäljningen.

Kommer du ihåg vårt tidigare räkneexempel? Den elen du säljer är det någon annan som köper. Köparen betalar energiskatt och moms till staten. Så länge spotpriset är minst 60 öre så kostar inte din skattereduktion staten något, eftersom de får in mer i skatt av den som köper ”din” kWh.

Sverige har som mål att ha 100 % förnybar energiproduktion år 2040. Hittills ligger vi kring 70 %. Vi har alltså fortfarande en lång väg kvar till målet. Och för att nå dit behöver solkraften utnyttjas mer.

Dessutom ökar Sveriges totala elbehov snabbt. LKAB planerar för ett (!) industriprojekt som beräknas öka Sveriges energibehov med kolossala 70 TWh per år. Vidare sker en gigantisk omställning av transportbranschen där stora delar av fordonsflottan kommer att elektrifieras.

Samhället förbrukar alltså mer och mer el. Ju fler privatpersoner och företag som ökar sin självförsörjning av el med hjälp av solceller, desto mindre kommer alternativa, icke-förnybara energikällor behövas.

Skattereduktion behövs långsiktigt

Att ta bort skattereduktionen skulle vara att sätta krokben för Sverige på vägen mot målet om 100 % förnybar el år 2040. Därför är det inte troligt att det kommer ske.

Dessutom visar en utredning från Energimyndigheten att Sveriges elbehov kan dubbleras redan till år 2035.

Den statliga expertmyndigheten Svenska Kraftnät publicerar löpande långsiktiga marknadsanalyser. I analysen från 2021 målade de upp 4 olika framtidsscenarion – samtliga innebär ett underskott av el i Sverige. Myndigheten skriver bland annat:

Utan flexibilitet i elanvändningen visar analyserna på stora utmaningar med effektbrist redan till 2035 för de två scenarierna med kraftigast elektrifiering. Situationen blir ohållbar i scenarierna för 2045 med stort antal bristtimmar under samtliga simulerade väderår.

Svenska kraftnät

Vidare konstaterar de krasst att:

”elkunder inte kommer att kunna använda el när de vill.”

Svenska Kraftnät har i sin marknadsanalys räknat med att skattereduktionen finns kvar åtminstone till 2045.

Det är också viktigt att komma ihåg att skattereduktionen inte bara gäller för solceller, utan för all mikroproduktion av förnybar el. Det vill säga även för vindkraft och vattenkraft. Den är alltså ingen kortsiktig morot som kommer försvinna bara för att solcellsförsäljningen tagit fart.

Nej, skattereduktionen är en långsiktig helhetslösning för att hjälpa till att få privatpersoner och företag med på tåget mot energiomställningen till 100 % förnybar energi. Därför är det troligt att den kommer finnas kvar många år framöver.

Men vad händer om skattereduktionen trots allt försvinner? Kommer mina solceller fortfarande löna sig?

Ja, det kommer de. Den största vinsten med dina solceller är pengarna du sparar genom el du slipper köpa in.

Men om du är en person som föredrar att vara på den säkra sidan och förbereda dig för alla möjliga scenarion, har jag två värdefulla tips till dig när du när du planerar din anläggning:

 • Om skattereduktionen försvinner blir det ännu mindre lönsamt att sälja el. Planera därför din anläggning utifrån din egen beräknade förbrukning. Lägg inte mer pengar på en större anläggning bara för att kunna sälja mer el.
 • Ett batteri som kan lagra din solel kommer bli en viktig komponent ifall skattereduktion skulle försvinna. Då blir det nämligen mycket mer lönsamt att lagra din el än att sälja den. Vill du inte investera i ett batteri i nuläget kan du åtminstone förbereda dig genom att välja en växelriktare som du i framtiden kan koppla in ett batteri till.

Vill du ha ännu fler tips för att göra din anläggning så lönsam som möjligt?

Läs vår guide om hur du undviker de 5 mest kritiska misstagen du kan göra när du skaffar solceller!

Kan jag få skattereduktion som företagare?

Om du har en enskild firma gäller samma regler som för en privatperson.

Har du solceller som del av ett aktiebolag eller annan företagsform måste du själv begära skattereduktionen i deklarationen, under Övriga Upplysningar. Avdraget räknas som statligt stöd så du måste även ange vilka övriga statliga stöd du har fått de senaste tre åren.

Är du osäker rekommenderar jag att du kontaktar Skatteverket och ber om hjälp med hur du ska redovisa.

Vanliga frågor

Vad är 60-öringen?

Om du har solceller och säljer el till elnätet får du göra avdrag på din skatt med 60 öre per såld kilowattimme (kWh).


Läs mer