Skatteregler för solceller 2024 – vad behöver jag ha koll på?

av
| 5 juni 2024

Det finns många skatteregler för solceller. Vid första anblick kan det verka som ett helt företag att ha solceller. Energiskatt, moms, schablonavdrag och skattereduktioner – behöver man verkligen ha koll på allt det där?

Det korta svaret är nej, det behöver man inte. Så länge du skaffar solceller för eget bruk och inte med ambitionen att förse hela kvarteret med el. Solceller kräver heller ingen administration utan det mesta sköter faktiskt sig självt.

Men vi gissar på att du liksom vi tycker om att ha koll innan du gör en investering och inte vill lämna något åt slumpen. Om inte annat är det ju faktiskt kul att ha koll på alla pengar man sparar.

Därför tänkte vi reda ut begreppen, så att du aldrig mer behöver känna dig osäker på skattereglerna för solceller. Utan i stället kan fokusera på roligare saker – till exempel vad du ska göra med avkastningen.

Dessa skatteregler är allt du behöver ha koll på:

  1. Ingen energiskatt på elen du förbrukar
  2. Ingen skatt på elen du säljer, upp till 40 000 kr
  3. Ingen moms på solenergi, upp till 80 000 kr
  4. Skattereduktion på 60 öre/såld kWh, upp till 30 000 kr
  5. Grönt ROT-avdrag på 20 % vid installation
  6. Avdrag för hela anläggningen om du säljer huset

1. Ingen energiskatt på elen du förbrukar

Har du någon gång reflekterat över hur stor del av din elräkning som utgörs av annat än den faktiska elkostnaden? I runda slängar består 50 % av din räkning av olika skatter och avgifter. Den största posten är energiskatten, som är en skatt på elen du förbrukar.

De senaste 13 åren har energiskatten ökat med cirka 50 % och ligger sedan den 1:a januari 2024 på 42,8 öre per kWh (exkl. moms). Frustrerande nog måste du även betala moms på skatten… skatt på skatten alltså… Vilket gör att energiskatten kostar dig totalt 53,5 öre per kWh under 2024.   

Graf över utveckling av energiskatt sedan 1990
Utvecklingen av energiskatt (exkl. moms).

Så hur blir det då med solceller på taket? Måste jag betala skatt på elen jag producerar själv?

Du kan vara lugn. Som ägare av solpaneler behöver du inte betala någon energiskatt för den el du själv använder – förutsatt att du inte har en anläggning med en toppeffekt på över 500 kW. Om du inte driver en storskalig industri på din bakgård har din anläggning en lägre toppeffekt än så.

Energiskatten behöver du alltså inte bekymra dig över.

2. Ingen skatt på elen du säljer

Inkomsten för den el du inte själv använder, utan säljer till ditt elbolag, räknas som kapitalinkomst av bostad. Samma gäller ersättningen för nätnytta som elnätsföretaget betalar till dig (p.g.a. minskade energiförluster då elen produceras lokalt).

En bostad får lov att dra in upp till 40 000 kronor per år utan att du behöver skatta för den inkomsten (ett s.k. schablonavdrag). Om din solcellsanläggning planeras utifrån hur mycket el du själv förbrukar, och inte för att du ska sälja så mycket el som möjligt, är det osannolikt att du som villaägare kommer sälja el för mer än 40 000 på ett år.

Obs!
Hyr du ut barnens gamla rum till studenter för att dryga ut pensionen, eller hyr ut hela huset när du ska på semester? Om ja kan det hända att din totala inkomst från bostaden blir mer än 40 000. I så fall behöver du skatta för det överstigande beloppet.

Om nej behöver du bara notera i deklarationen (under ”övriga upplysningar”) hur mycket du sålt el för – du kommer inte behöva betala någon skatt.

Att betala skatt för elen du säljer behöver du alltså inte bekymra dig för, så länge du inte har andra inkomster från din bostad.

Har du solceller i din näringsverksamhet? Läs om vad som gäller för dig som är företagare.

3. Ingen moms på solenergi

Hur är det med momsen då? Om du säljer varor och tjänster för mindre än 80 000 kr på ett år, behöver du inte registrera dig för moms.

Som privatperson blir du således sällan momsskyldig. Om du bygger en solcellsanläggning utifrån dina egna behov behöver du inte oroa dig för att du kommer sälja el för över 80 000 kr på ett år.

Om du inte har solceller som del av en näringsverksamhet behöver du alltså inte tänka på momsen heller.

4. Skattereduktion för såld el från dina solceller

Det var alla skatter du slipper betala när du installerat solceller! Men det finns dessutom skatteregler för solceller som ger dig ytterligare avdrag.

Om du räknas som mikroproducent av Skatteverket kommer du få en skattereduktion med 60 öre per såld kWh. Mikroproducent är du om:

  • din anläggning har samma anslutningspunkt till och huvudsäkring som bostaden.
  • huvudsäkringen inte överstiger 100 ampere.

Du kan få avdraget för max 30 000 kWh, och max för det antal kWh du själv har köpt in från elnätet. För att få reduktionen måste du ha betalat skatt under året, så att det finns något att göra avdraget ifrån.

Okej, men det här låter ju som något jag måste ha koll på – var i deklarationen ska jag redovisa de här siffrorna?

Det behöver du inte! Din nätägare för över siffrorna till Skatteverket. De räknar sedan ut hur mycket du ska få i avdrag, vilket blir förtryckt i din deklaration.

Alltså, skattereduktionen för såld el – inget du behöver hålla koll på eller rapportera.

Obs!
Om du driver ett företag som inte är en enskild firma, t.ex. ett aktiebolag, måste du själv begära skattereduktionen i din deklaration som en övrig upplysning – kontakta Skatteverket för mer information.

Vill du fördjupa dig mer i skattereduktionen och varför den finns, har vi skrivit en särskild artikel om skattereduktion för såld el.

5. Grönt ROT-avdrag för din solcellsanläggning

Sedan 2021 finns ett skatteavdrag för grön teknik riktat till privatpersoner. Avdraget får du för installation och material när du skaffar din anläggning.

För själva anläggningen kan du få avdrag med 20 % och för ett batteri eller laddbox 50 %. Totalt kan du få avdrag med max 50 000 kr under ett år. En förutsättning är att du betalat tillräckligt med skatt under året för att ha något att göra avdrag från.

Avdraget för grön teknik funkar precis som RUT och ROT och dras alltså av direkt på fakturan utav leverantören. Med andra ord – inget du behöver hålla koll på.

Det du däremot behöver ha koll på är att du inte kan få avdraget för batteri om du tänkt använda ditt batteri för att koppla upp till en tjänst för frekvensreglering. Du kan bara få avdraget om du sedan använder batteriet för att lagra din egen el.

Obs!
För att du ska få det gröna avdraget för hela din anläggning måste du köpa dina solceller från installatören.

Väljer du att köpa solceller direkt från grossist och sedan anlita en installatör, får du inget avdrag för materialet utan bara för installationen.

Och väljer du att både köpa och installera dina solceller själv (inget vi rekommenderar) får du inte göra något avdrag alls.

6. Avdrag för solceller vid försäljning av bostad

En framtida flytt kan kanske göra att vissa tvekar kring att skaffa solceller. Varför betala en massa pengar för något som någon annan får skörda frukten av? Jo, det ska vi berätta för dig.

Tänk om vi sa att du inte har något att förlora på att skaffa solceller – att du får pengarna tillbaka om du flyttar.

Det är såklart ingen leverantör som vill ge någon sådan garanti, men flera studier visar att solceller ökar värdet på huset med minst lika mycket som anläggningen kostade. Inte så konstigt egentligen, med tanke på att driftskostnaderna för huset blir lägre än för ett motsvarande hus utan solceller.

Är du nyfiken på hur mycket just ditt hus skulle öka i värde av att skaffa solceller? Använd vårt enkla verktyg och få svar inom 2 minuter!

Skulle du sälja ditt hus får du dessutom göra avdrag för hela kostnaden av din solcellsanläggning. Detta då solceller räknas som en grundförbättring av bostaden. Du sparar alltså ytterligare 22 % av kostnaden för anläggningen genom minskad reavinstskatt vid försäljning.

Summa summarum, det enda avdrag du som villaägare egentligen behöver hålla koll på för att inte gå miste om det, är om du ska sälja. Och även då lär mäklaren påminna dig.

Det var alla skatteregler för solceller du behöver känna till!

Förhoppningsvis känns solceller mindre som ett företag nu och mer som den fördelaktiga investering de är. Och du kan göra dem till en ännu vassare investering genom att undvika dessa 5 kritiska misstag när du skaffar solceller.

Skatteregler för solceller – näringsverksamhet

Om du har solceller i din näringsverksamhet, ska inkomsten från såld el skattas på som inkomst av näringsverksamhet. Moms ska också betalas för den el du säljer, om du i din näringsverksamhet har intäkter på över 80 000 kr per år. Precis som privatpersoner har du som företagare rätt till skattereduktionen för såld el om du uppfyller kraven för mikroproduktion. Tänk bara på att begära skattereduktionen i din deklaration nästkommande år!


Läs mer