Solcellers historia

Fram till för några år sedan hade de flesta av oss aldrig hört talas om solceller. Därför är det lätt att tro att solceller är ett modernt påfund i stil med elbilar och VR-glasögon. Men solcellers historia är mycket längre än så.

”I’d put my money on the sun and solar energy. What a source of power! I hope we don’t have to wait until oil and coal run out before we tackle that.”

Detta sägs Thomas Edison ha sagt redan 1931, till sin vän Henry Ford. Men för att komma till solcellernas begynnelse måste vi resa ännu längre tillbaka i tiden…

Solenergins historia – redan de gamla grekerna…

Eller faktiskt – redan de gamla kineserna. För mer än 4000 år sedan insåg man i Kina att man kunde ta tillvara solenergin till uppvärmning genom att bygga hus som vette åt söder.

Samma sak upptäckte grekerna ett millennium senare och planerade hela städer utifrån solens rörelser.

Romarna följde efter och byggde sina berömda badhus så att solen kunde värma upp vattnet dagen lång. Efter romarrikets fall användes inte glas i lika stor utsträckning, men under renässansen i Europa började man bygga stora växthus i glas – uppvärmda av solen.

1767 konstruerade den schweiziska vetenskapsmannen Horace de Saussure en så kallad ”hot box” – en låda täckt med glas vars innehåll värmdes upp med solenergi. Detta var föregångaren till moderna solfångare.

Under 1800-talet lyckades flera forskare konstruera maskiner som drevs av solenergi. Solenergi började även användas mer och mer till vattenuppvärmning i vanliga hushåll. Vilket så småningom utvecklades till uppvärmning av hela hus med hjälp av vattenburen solvärme.  

Solcellers historia

Solcellens historia började på allvar på 1800-talet och består av en mängd viktiga upptäckter och uppfinningar:

  • 1839. Edmond Becquerel upptäcker av en slump att solljus kan omvandlas till ström – detta kommer senare att kallas för den fotovoltaiska effekten.

  • 1876. William Grylls Adams upptäcker att selen (ett icke-metalliskt grundämne) kan generera elektricitet när det utsätts för solljus.

  • 1883. Uppfinnaren Charles Fritts utvecklar en modell för en fotovoltaisk cell (solcell) uppbyggd av selenplattor. Verkningsgraden är för låg för att den ska kunna användas till något.

  • 1905. Albert Einstein kartlägger och förklarar den fotovoltaiska efekten – hur solenergi kan omvandlas till elektricitet i en fotovoltaisk cell.

  • 1918. Forskaren Jan Czochralski hittar en metod för att få fram monokristallint kisel, vilket blir centralt i utvecklingen av solceller.

  • 1939. Russel Ohl upptäcker ”the P-N junction” – att man kan skapa en elektrisk ström genom att lysa på en tudelad kiselkristall vars delar har olika elektrisk laddning.

  • 1954. Det amerikanska företaget Bells laboratories utvecklar den första användbara solcellen, tillverkad av kisel och med en verkningsgrad på 6 % (en ökning med 5 procentenheter från tidigare försök till solceller). New York Times kallade det:

    “the beginning of a new era, eventually leading to the realization of one of mankind’s most cherished dreams – the harnessing of the almost limitless energy of the sun for the uses of civilization.”

Solceller börjar användas

Under 50- och 60-talet var solceller fortfarande väldigt dyra och användes framförallt på satelliter. Med hjälp av solcellerna kunde de förlänga sin strömförsörjning och stanna i rymden i åratal, vilket revolutionerade rymdforskningen.

Satellit med solceller
En satellit som drivs av solenergi.

Den första stora prissänkningen på solceller kom under 70-talet tack vare den amerikanska forskaren Elliot Berman och en stor satsning av företaget Exxon.

Berman insåg redan då att elpriserna skulle stiga kraftigt de närmsta 30 åren och att alternativa energikällor skulle behövas.

Hans team utvecklade solcellstekniken på flera fronter så att solceller blev betydligt billigare och även ökade i effektivitet. Bland annat bytte de ut dyra råvaror mot billigare alternativ, förfinade konstruktionen och köpte upp överblivet kisel från elektronikföretag.

Bermans framsteg sänkte priset på solceller från 100 dollar per watt till 20 dollar per watt. Efter oljekrisen under första halvan av 70-talet började oljeföretag investera i solcellsteknik, vilket gav solceller den ekonomiska skjuts de behövde för att fortsätta utvecklas.

Oljekrisen fick också ledare världen över att förstå att man inte kunde förlita sig på olja – investeringar i annan form av energi behövdes. USA grundade ett forskningsinstitut för solenergi redan 1977 och andra länder följde snart efter.

Solceller sprider sig till privatpersoner

Till en början när solceller blev mer prisvärda användes de i första hand på platser som behövde ström men inte hade någon anslutning till elnätet, t.ex. sommarstugor, båtar och fyrar.

Först på 2010-talet började intresset för solceller växa bland villaägare i Sverige. Detta då effektiviteten steg samtidigt som priserna gått ner.

Polykristallina paneler (med en blå färg) var vanligast fram till för några år sedan, eftersom de var betydligt billigare än monokristallina. Idag dominerar monokristallina solceller på marknaden igen då kostnaden för dem också gått ner samtidigt som effektiviteten gått upp.

Diagram över solpanelers prisutveckling mellan 2005 och 2019
Prisutvecklingen på solpaneler fram till 2019 .

Solcellsmarknaden växer explosionsartat. Idag producerar världens solceller över 1 300 TWh, vilket står för mer än 4,5 % av den globala elproduktionen.

Som en jämförelse förbrukade Sverige under 2021 140 TWh. Världens solceller hade alltså kunnat driva hela Sverige 9 gånger om…

Funderar du på solceller?

Om du själv vill bli en del av solcellers historia bör du börja med att läsa på. Att skaffa solceller kanske verkar enkelt med tanke på hur många som gör det, men det finns en del fallgropar du vill undvika.

Börja med att läsa vår guide om hur du undviker de 5 vanligaste misstagen när du skaffar solceller. Den är helt kostnadsfri och ger dig förutsättningar att skaffa solceller på ett tryggt sätt:


Läs mer