Mikroproducent av förnybar el – hur funkar det?

av
| 4 juni 2024

Du har 1 ny e-faktura”.

Pulsen stiger. Det är dags för elräkningen. Du vet att det inte är någon trevlig överraskning som väntar. Så brukade jag känna. Men sen jag skaffade solceller och blev mikroproducent av el har jag faktiskt börjat se fram emot min elräkning.

Det låter kanske helknäppt. Som att se fram emot en rotfyllning. Men faktum är att det är en kick varje gång jag ser hur mycket pengar jag har sparat genom min solcellsanläggning.

Du har säkert känt den kicken någon gång. När du gav bort en burk av din hemkokta sylt för första gången. Eller slängde ihop en sallad helt gjord på dina egna grönsaker. Eller varför inte när du byggde ditt eget hus?

Oavsett ambitionsnivå, känner man sig rik när man producerat något själv och därmed blir mer självförsörjande.

Förutom att bli mer självförsörjande och spara pengar genom att skaffa solceller kan du även tjäna pengar genom att bli mikroproducent av förnybar el.

Hur blir man mikroproducent då? Och hur ser man till att ens mikroproduktion blir lönsam? Det ska vi berätta för dig!

Vad är en mikroproducent?

Det finns ingen enhetlig definition av ordet mikroproducent, men oftast menar man helt enkelt en person som producerar el i liten skala. Precis som ett mikrobryggeri brygger öl i liten skala. Om du skaffar solceller i syfte att producera el för egen förbrukning räknas du nästan alltid som mikroproducent av solel.

Utanpåliggande solceller
Nästan alla villaägare klassas som mikroproducenter.

Dina solceller kommer producera olika mycket beroende på väder och årstid. Ibland, som under kalla vinterdagar, kommer du förbruka mer el än vad du producerar. Då köper du in el från ditt elbolag precis som vanligt.

Andra perioder kommer dina solceller producera mer el än du kan förbruka. En solig vårdag till exempel. Den elen kallas för överskottsel och matas automatiskt ut på elnätet.

Som mikroproducent kan du ingå ett avtal med ditt elhandelsbolag som innebär att de ger dig betalt för din överskottsel, som de sedan säljer vidare till andra i närområdet.

Att vara mikroproducent kommer med en hel del fördelar. Att vara en större elproducent är oftast inte lika fördelaktigt och i regel mycket krångligare. Om du inte vill att din solcellsanläggning ska bli ett företag bör du därför planera den utifrån din egen förväntade förbrukning.

Skattefördelar för dig som mikroproducent

En av de största fördelarna med att vara mikroproducent är att du kan få en skattereduktion på 60 öre för varje kilowattimme du säljer. För att ha rätt till skattereduktionen behöver du uppfylla följande krav:

  • Din anläggning ska ha samma anslutningspunkt och huvudsäkring som bostaden. Med andra ord, elen matas in och ut via samma anslutningspunkt.
  • Säkringen för denna anslutningspunkt är max 100 ampere.
  • Du har anmält till ditt elnätsföretag att du kommer producera förnybar el. Du har också haft en inkomst och därmed betalat skatt under året som gått.

Två begränsningar finns för hur mycket skattereduktion du kan få:

  • Du kan bara få skattereduktion för så många kilowattimmar som du själv har köpt in från elnätet under året. Detta för att syftet med skattereduktionen är att göra det likvärdigt att som mikroproducent köpa och sälja el.
  • Du kan få skattereduktion för max 30 000 kWh per år, d.v.s. max 18 000 kr (30 000 x 0,60).

Fler skattebefrielser för dig som mikroproducent

Utöver skattereduktionen får du som mikroproducent följande skattebefrielser:

  • Om din anläggnings toppeffekt ligger på max 500 kW (vilket den garanterat gör, om du inte råkar bo i ett slott) slipper du betala energiskatt på elen du producerar.  
  • Inkomsten från din överskottsel räknas som inkomst från din privatbostad. Varje år får du ha upp till 40 000 kr i inkomst från bostaden utan att betala skatt på dem. Så länge du inte säljer el (eller har andra inkomster från bostaden, exempelvis uthyrning) för över 40 000 kr per år slipper du alltså skatta för inkomsten av din solel.

Får man producera mer el än man förbrukar?

När vi får den här frågan suckar vi högt inombords. Inte åt dig som ställer den – det är en fullt rimlig fråga. Men åt all desinformation som sprids på internet.

Det är nämligen både en vanlig missuppfattning och en vanlig missformulering att man inte får producera mer el än man förbrukar.

Din förbrukning när du har solceller består av två delar:

  1. Elen din anläggning producerar och som du själv använder
  2. Elen du köper in från ditt elbolag när din förbrukning överstiger produktionen från dina solceller

Den första delen, din förbrukning av egenproducerad solel, behöver du inte rapportera in någonstans. Elbolaget, nätbolaget, Skatteverket – de struntar i hur mycket el du producerat till dig själv.

Din totala produktion och förbrukning är det alltså bara du själv som har koll på. Det enda elbolaget bryr sig om är hur mycket el du har köpt in av dem och hur mycket el du har sålt till dem.

Svaret på frågan är alltså ja, du får producera mer än du förbrukar. Däremot bör du dimensionera din anläggning så att du inte säljer mer el än du köper in från elnätet.

Vi ska förklara varför.

Överskottsel är mindre värd en den el du förbrukar själv

En anledning till varför du bör planera din anläggning utifrån din egen förbrukning är att den el du förbrukar är den mest värdefulla elen. Där sparar du flest kronor.

När du köper in el från elnätet betalar du förutom spotpriset även överföringsavgift, energiskatt och moms. Många ”dolda” avgifter med andra ord! Närmare hälften av din elräkning består av dessa extrakostnader. När du förbrukar din egenproducerade el sparar du alltså inte bara in kostnaden för själva elen, utan även avgifter och skatter.

Elräkning

Elpriset du betalar består till mer än hälften av skatter och avgifter.

När du säljer överskottsel från dina solceller får du endast betalt för själva elen samt en liten ersättning för nätnytta. Den elen blir med andra ord inte lika lönsam som den du själv förbrukar.

Skattereduktionen kompenserar till viss del för detta, men inte fullt ut. Även om spotpriset låg på 0 kronor skulle skatten och överföringsavgiften för elen du köper överstiga de 60 öre som skattereduktionen ligger på.

Skulle du sälja mer el än du köper under ett år, blir den elen allra minst värd. De extra kilowattimmarna får du nämligen ingen skattereduktion för.

Visst, det är fortfarande pengar in på kontot. Men det är inte säkert att det blir särskilt lönsamt ändå…

Förmånligare elavtal när du köper mer el än du säljer

De flesta stora elbolag köper idag in el från mikroproducenter. Ett vanligt krav att du även blir kund hos dem och köper din el från dem.

Elbolagen är vinstdrivande verksamheter som vill tjäna pengar. När du är kund hos dem och köper av deras el tjänar de pengar. Men när du blir mikroproducent går plötsligt kundrelationen åt båda håll – plötsligt måste de också betala.

Om du börjar sälja mer el än du köper, tjänar de plötsligt mindre på dig eftersom mer pengar går ur deras ficka ner i din, än tvärtom. Du blir mer av en leverantör än en kund. Och en leverantör ger man inga förmånliga erbjudanden…

Det är inte ovanligt att elbolag har särskilt förmånliga avtal för dig som säljer mindre el än du köper. Skulle du planera din anläggning utifrån att du vill sälja så mycket el som möjligt finns det alltså en risk att du inte får lika mycket betalt för elen du producerar.

Större anläggning ger större hantering

Kom även ihåg att om du säljer el för mer än 80 000 kr på ett år behöver du registrera dig för moms. Och säljer du för mer än 40 000 behöver du betala inkomstskatt på det. Skulle du dessutom ha en riktigt stor anläggning (över 500 kW) behöver du även betala energiskatt för elen du själv använder.

Stor solcellsanläggning
En stor anläggning är inte alltid den mest lönsamma anläggningen.

Gör din mikroproduktion av el så lönsam som möjligt

Förutom att planera din anläggning utifrån din egen förbrukning kan det även löna sig att göra research kring elavtal när du ska skaffa solceller och bli mikroproducent.

Priset elbolagen betalar dig baseras vanligtvis på det så kallade spotpriset, alltså det pris som elen kostar på den nordiska elbörsen Nord Pool, där all nordisk elhandel sker. Vissa elbolag betalar dig det exakta spotpriset (som varierar från timme till timme) medan andra betalar mer.

Eftersom elbolaget oftast kräver att du även köper din el från dem bör du jämföra både priset de erbjuder dig för din solel och priset de tar betalt för elen de säljer till dig. Läs gärna vår artikel om hur du som mikroproducent väljer rätt elavtal.


Läs mer