Nackdelar med solenergi och solceller?

Om det inte fanns några nackdelar med solkraft skulle alla redan ha solceller. Precis som med alla investeringar handlar det om att väga nackdelar mot fördelar för att kunna fatta ett så välgrundat beslut som möjligt.

När jag själv började fundera på solceller visste jag bara det jag hört från bekanta och läst i tidningen. Men jag gillar fakta. Så jag läste på grundligt. Jag samlade på siffror. Jag granskade alla argument för och emot. Till slut landade jag i att solceller var rätt för mig och min familj.

Kanske landar du också där. Eller så landar du i att solceller inte är något för dig. Oavsett vill jag hjälpa dig få klarhet i dina argument, så att du kan fatta ett beslut som känns både lätt och rätt.

Ekonomiska nackdelar med solceller – är det dyrt med solenergi?

Det blir 150 000, tack!

Att skaffa solceller kan kännas som en dyr historia. Det är inte en summa man gör av med bara sådär, utan att fundera. Men det vi bör fundera mest över när vi gör en investering är inte själva kostnaden, utan lönsamheten. Vi vill säkerställa att vi får en avkastning vi känner oss nöjda med, till en rimlig risknivå.

Är solceller värt det?

Så låt oss titta på lönsamheten.

En solcellsanläggning med normala förutsättningar i södra och mellersta Sverige (elhandelsområde 3 eller 4) har en avkastning på 5-8 % varje år under hela sin livstid (minst 30 år).

Sveriges elhandelsområden
Sveriges elhandelsområden

Det är väsentligt högre avkastning än om pengarna sitter på bankkontot. Det är även högre avkastning än de flesta lågriskfonder du skulle kunna placera pengarna i.

”Men inte lika hög avkastning som aktier!” protesterar kanske din granne. ”Mina aktier har en årlig avkastning på 10 %, det är ju en MYCKET bättre investering.”

”Njaaaa”, kan du svara din granne då. Eller kan du säga de tre magiska orden som alla ekonomer älskar att slänga sig med – ”det beror på.”

Solceller och aktier har nämligen väsentligt olika avkastningsprofiler. När du investerar i solceller gör du först en större investering. Sedan får du en stabil, årlig (men svagt avtagande i takt med att panelerna åldras) avkastning i minst 30 år.

En investering i aktier fungerar helt annorlunda. När företaget du investerat i går bra ökar värdet på aktier. Går företaget med vinst kan det även hända att du som aktieägare får utdelning.

Men till skillnad från solceller kommer inte aktier med någon garanti. Värdet på en aktie kan stiga under flera år, för att sedan plötsligt störtdyka. Historiskt sett är det lite mer än 25 % risk att börsen faller under ett givet år.

Det gör inte en solcellsanläggning – den är helt oberoende av finanskriser, oljekriser och pandemier. Den sitter tryggt på ditt tak och utan att knorra omvandlar den solens strålar till el. Dag efter dag, år efter år.  

Skillnaden i avkastningsprofil gör att vi inte kan jämföra investeringar i aktier och solceller rakt av. Det vi kan jämföra är riskjusterad avkastning. Den låga risken med en investering i solceller gör att den är mer jämförbar med en investering i en räntefond eller en obligation.

Och i den jämförelsen vinner solceller nästan alltid.

Avkastning för olika investeringar
En jämförelse av vanliga investeringar och hur solceller rankar

Något som inte alla vet är att solceller dessutom i många fall betalar för sig själva genom att de ökar värdet på huset. Ofta med minst samma summa som anläggningen kostade. Därmed behöver dina besparingar inte gå förlorade.

Visst, du binder upp pengarna i huset. Du kan inte plocka ut dem om du kommer på att du vill bygga en sommarstuga eller ha en storslagen femtioårsfest. Men de försvinner inte, som de gör när du exempelvis köper en bil.

Så är solceller värda sitt pris? De är i alla fall en trygg investering med stabil avkastning. Om du är i ett läge där du funderar på solceller framförallt för att du vill förbättra din ekonomi, bör du därför titta på avkastningen och fråga dig själv:

Har jag några andra investeringsmöjligheter, som ger en högre men lika säker avkastning som solceller? Och fatta ditt beslut utefter det.

Har jag råd?

Du kanske inte har pengar på banken som bara ligger och väntar på rätt investering. Eller så vill du spara dem till något annat. För dig som ändå vill investera i solkraft finns det förmånliga lån för just solceller. Med dina minskade elkostnader kan du fortfarande sänka dina månadsutgifter.

Ibland får jag frågan varför banker vill låna ut pengar till solcellsinvesteringar med så förmånlig ränta (jämfört med exempelvis ett billån). Banken kanske nämner ”klimatomställning” eller ”CSR-arbete” som orsak och de spelar säkert in. Men den främsta anledningen till att banken så gärna lånar ut pengar till investeringar i solceller är att de gör dig till en säkrare låntagare för banken…

Om du är som medelsvensson så är bolånet nämligen ditt största lån. Det är också bolånen de stora bankerna tjänar absolut mest på. När du installerar solceller på ditt hus blir bolånet säkrare för banken eftersom:

  • Solceller ökar värdet på ditt hus, d.v.s. bankens pant.
  • Solceller minskar dina driftkostnader och ökar därmed din disponibla inkomst – du blir en säkrare låntagare.

Borde jag vänta?

Priserna på solceller har sjunkit kraftigt de senaste åren. Vi är i ett läge där fler har råd, men en del tvekar – borde jag vänta tills priserna är ännu lägre?

Även om priserna fortsätter att sjunka, blir det inte i samma snabba takt. Måhända sparar du några tusenlappar på kostnaden för anläggningen om du väntar ett par år. Men samtidigt fortsätter du betala dyra pengar för elen du använder.

Sjunkande priser är heller ingen naturlag. I början av 2022 ligger priserna högre än de gjorde i mitten av 2021.  Det är fortfarande oklart om kurvan har vänt permanent eller om det är tillfälligt på grund av de logistik- och produktionsproblem som uppstod under pandemin.  

Solceller kanske är dyra – men det kan bli dyrare att vänta.

OBS! Om ditt tak är gammalt och behöver bytas ut, kan det dock löna sig att vänta med solceller, alternativt att tidigarelägga bytet.

Solceller kräver rätt förutsättningar för att bli lönsamma

Om energikällorna var musikartister skulle solenergin vara den största divan.

”Jag dyker upp på fredag – om jag känner för det!”

”Kan någon flytta det där trädet? Jag klarar inte av skugga!”

”Jag vill ha en stor loge i söderläge, annars kommer jag inte prestera på topp.”

Solceller kräver rätt förutsättningar för att bli produktiva. Med andra ord, de passar inte överallt.

Har din granne ett högt träd som skuggar halva ditt tak på eftermiddagen? Har du ingen sol alls i söderläge? Ett väldigt litet tak? Nä, då kommer solceller troligtvis inte bli ekonomiskt lönsamt för dig.

Men allt det där kan en leverantör av solceller hjälpa dig att räkna på. De är experter på skuggning, vinklar och lutning och kan ge dig en detaljerad lönsamhetskalkyl att utgå från.

Solceller är väderberoende och producerar ojämnt

Solceller producerar av naturliga skäl mycket mer på sommaren än på vintern. Detta är enligt mig den absolut största nackdelen med solceller.

När vi behöver dem som mest producerar de som minst. På vintern kommer du fortfarande behöva köpa in el från elnätet.

Den största nackdelen med solceller är att de kan bli täckta med snö.
En nackdel med solceller är att de täcks av snö

Ingen pendlare vid sina sinnes fulla bruk skulle köpa en bil som bara fungerade mitt på dagen. Vad är vitsen med solceller om de inte producerar när vi förbrukar som mest el? Detta är ett av de vanligaste argumenten jag hör emot solceller.

Men låt oss titta på siffrorna igen. En solcellsanläggning med normala förutsättningar har en årlig avkastning på 5-8 %. Visst, på vintern kanske det känns som att solceller omöjligt kan löna sig i Sverige. Men siffror är alltid att föredra framför känslor när man fattar investeringsbeslut.

På sommaren är solceller som mest produktiva, men de producerar bra även på våren och hösten. Egentligen är det är bara när solen har gått ner, eller när den gömmer sig bakom tjocka moln, som solceller inte producerar alls. Till och med vintern har sina fördelar – svalare temperaturer gör panelerna mer effektiva och snö som solljuset kan reflekteras i ger ökad solinstrålning.

Trots att solceller producerar mindre på vintern är de alltså riktigt lönsamma med rätt förutsättningar.

Varför anser jag då att den ojämna produktionen är den i särklass största nackdelen med solceller?

Jo, för att det är en enorm nackdel på samhällsnivå. Solenergi kommer aldrig kunna täcka hela vårt elbehov eftersom den inte går att reglera – vi kan inte påverka när solen skiner, precis som vi inte kan påverka när det blåser.

Sverige kommer alltid vara beroende av planerbara energikällor, så som till exempel vattenkraft och kärnkraft.

Kraftfulla batterier som kan lagra el från sommarhalvåret till vinterhalvåret skulle ändra den bilden radikalt. Men den tekniken ligger så långt in i framtiden att det nästan känns som science fiction. 

Solceller är fula

Bara häromveckan pratade jag med en person som ville installera solceller men vars partner var rädd att det skulle förstöra utseendet och dra ner värdet på huset.

Jag såg inte heller solpaneler som en snygg inredningsdetalj när jag valde att skaffa dem. Men det är som med nya glasögon. Först tycker man kanske att det ser lite konstigt ut men efter ett tag har man vant sig.

Utanpåliggande solceller
Tak med utanpåliggande solceller

Och de där soliga sommardagarna när jag ser hur mycket el mina paneler producerar tycker jag faktiskt att de är riktigt snygga.

Och värdet på huset? Det påverkas bara positivt (länk Husvärde). Folk bryr sig generellt mer om husets driftskostnader än takets estetik.

Innebär solkraft några nackdelar för miljön?

Som med all energiframställning finns det miljömässiga nackdelar med solceller.

För att tillverka solceller används ofta fossila bränslen. Generellt brukar man säga att solceller ”betalt av” sin klimatskuld efter 2-3 år. Det vill säga, efter så lång tid har de producerat lika mycket energi som det krävdes för att tillverka dem.

Det är också skillnad på solceller och solceller. En billig panel tillverkad i Kina, utan någon form av översyn eller kontroll, har en väsentligt större miljöpåverkan än en premiumpanel tillverkad i Europa.

Solceller ger inte upphov till några utsläpp när de sitter på ditt tak och producerar el. Utsläppen sker endast under tillverkning, transport och montage. Om det är främst av miljöskäl som du vill skaffa solceller bör du därför välja en installatör som gör så miljövänliga val som möjligt när det gäller material, sina transporter och installationer.

Miljöfarliga utsläpp

Ett sätt att mäta klimatvänligheten i en energikälla är att titta på hur mycket miljöfarliga utsläpp den ger upphov till per producerad kWh.

Jämfört med de flesta icke förnybara energikällor är koldioxidutsläppen från solenergi minimala. Den enda icke förnybara energikällan som ger upphov till mindre utsläpp är kärnkraft.

I en rapport från 2014 redogör IPCC för de olika energikällornas utsläppsnivåer mätt per producerad kWh.

Utsläpp gram CO2eq per kWh
Utsläpp för olika energislag (IPCC)

Solcellers utsläpp ligger troligtvis lite lägre i Sverige (bland annat beroende på vilka länder vi importerar från). Men faktum kvarstår att solceller bidrar till högre utsläpp än både vindkraft, vattenkraft och kärnkraft – de energislag som står för merparten av Sveriges elproduktion idag.

Gör man då klimatet en otjänst genom att skaffa solceller?

Inte alls.

För det första bidrar du till Sveriges export av el när du matar in din överskottsel på elnätet. Ju mer el vi exporterar, desto miljövänligare blir elförbrukningen hos våra europeiska grannar, där en stor del av förbrukningen kommer från fossila bränslen.

Som du kan se i diagrammet ovan är solenergi mycket bättre för klimatet än fossila bränslen.

När vi har ett underskott av el behöver vi importera. Varje kWh du själv producerar och förbrukar när Sverige har ett underskott är alltså en kWh mindre vi måste importera från potentiellt mindre miljövänliga energikällor.

En investering för framtiden

I Sverige har vi som mål att producera 100 % förnybar el år 2040. Privatpersoners egenproduktion är en viktig pusselbit för att nå det målet.

För de flesta av oss är det inte ett alternativ att smälla upp ett vindkraftverk på tomten. Inte heller har majoriteten av oss en älv som rinner genom trädgården. Solen har vi dock alla tillgång till.

Dessutom, ju fler som skaffar solceller desto snabbare kommer utvecklingen gå mot en mer miljövänlig produktion.

Forskare från Nederländerna har beräknat att varje dubblering av den totala installerade solcellskapaciteten minskar energianvändningen i produktionen med 12-13 % och utsläppen av växthusgaser i tillverkningen med 17-24 %.

Utöver att använda mindre el är alltså solceller det mest miljövänliga valet du kan göra för din elförbrukning.

Med vänliga hälsningar,
Gustav ”Din Machete i Solcellsdjung" Haag