Så gör du störst klimatnytta när du skaffar solceller

Det finns två bra anledningar till att skaffa solceller. Det första är att de är bra för klimatet. Det andra är att de är bra för din plånbok.

Skaffar du solceller för att minska dina elräkningar får du ett minskat klimatavtryck på köpet.

Och vill du skaffa solceller för att göra en insats för klimatet får du bättre ekonomi på kuppen.

Oavsett vilket som är din främsta anledning att skaffa solceller blir det alltså en dubbelvinst – en vinst för både dig och vår planet.

Men om det är klimatnyttan som motiverar dig mest finns det några saker du bör tänka på för att göra din solcellsinvestering så miljövänlig som möjligt.

Klimatnyttan med att skaffa solceller

Det första du bör veta är att solceller nästan aldrig kan bli en dålig investering för klimatet.

Solceller som installeras i Sverige har en energiåterbetalningstid på 1-4 år. Det tar alltså bara 1-4 år innan de har producerat lika mycket energi som det tog för att tillverka dem.

Alla solceller på marknaden idag beräknas kunna producera el i minst 30 år. Alltså fortsätter dina solceller producera grön el långt efter att de ”betalt tillbaka” den energi det tog att tillverka dem.

Och ju fler som skaffar solceller, desto mer energieffektiv och miljövänlig blir tillverkningen:

  • Ju större intresse för solceller, desto mer forskning kring hållbar tillverkning och nya material

  • Solenergi kan i allt större utsträckning ersätta fossila bränslen i tillverkningen av solpaneler

  • Solcellsproduktion har en brant ”learning curve” – för varje dubblering av global
    solcellskapacitet minskar utsläppen i tillverkningen med 17-24 %

Genom att skaffa solceller bidrar du alltså till att solceller på sikt blir ännu mer miljövänliga.

Men den mest direkta klimatnyttan med dina solceller är att du producerar grön el som ersätter annan, mindre miljövänlig el i vårt elsystem.

Och detta är inte att förringa, trots att vi i Sverige redan har en i stort sett fossilfri elmix.

Genom din produktion bidrar du nämligen till att vår export av förnybar el ökar. Med andra ord gör dina solceller skillnad både lokalt och i våra grannländer…

Du bidrar också till att möjliggöra omställningen från fossila bränslen till el hos Sveriges industrier och fordonsflotta.

Förnybar energi av olika slag
Mer förnybar el kommer att behövas i Sverige när stora industrier ska börja använda el i stället för fossila bränslen i sin produktion.

Slutligen gör dina solceller klimatnytta genom att inspirera andra att skaffa solceller.

För bara några år sedan var det en ovanlig syn med solceller på villatak… idag är det mer ovanligt att köra igenom ett samhälle och inte se några solceller.

När någon vågar vara först följer andra efter. Kanske blir du den första av dina grannar, kollegor, vänner eller släktingar…

Din positiva klimatpåverkan kommer att fortplanta sig som ringar på vattnet.

Val av material påverkar klimatnyttan

När du köper solceller kan du välja mellan glas/glas-paneler och glas/folie-paneler.

I glas/glas-paneler sitter solcellerna på ett underlag av glas och i glas/folie-paneler ett underlag av plast.

Glas/glas-paneler håller överlag en högre kvalitet, påverkas mindre av väder och vind samt kräver mer åverkan för att gå sönder.

Därför är glas/glas-paneler ett mer hållbart val, både fysiskt och miljömässigt. Ju längre dina solpaneler håller, desto mer hinner de producera under sin livslängd. Vilket i sin tur innebär större klimatnytta.

Visualisering av de olika skikt en solcellspanel består av
Illustration av en glas/foliepanel.

OBS! Har du inte råd att skaffa glas/glas-paneler, som är snäppet dyrare än glas/folie, så betyder det inte att du ska lägga ner ditt solcellsprojekt och nöja dig med att sopsortera.

Att skaffa glas/folie-paneler är väsentligt bättre för klimatet än att inte skaffa några solceller alls.

Tillverkningsland – minska dina utsläpp

Precis som det är mer miljövänligt att välja lokalt producerad mat, gör du större klimatnytta om du väljer lokalt producerade solpaneler.

Och då menar vi inte att du ska köpa paneler av din granne Sven, som snickrat ihop dem i sitt garage.

Det kan till och med bli svårt att hitta svenska solpaneler. För det första är de svenska solpanelsproducenterna relativt få och för det andra har de sin produktion huvudsakligen förlagd utomlands.

Däremot finns det flera stora solpanelsmärken som tillverkas i Europa. Att köpa EU-tillverkade solpaneler är nästan alltid mer klimatsmart än att köpa paneler tillverkade i Asien, av två anledningar:

  • Du minimerar transporterna
  • Tillverkning inom EU följer striktare miljölagstiftning än tillverkning i t.ex. Kina

Men på samma sätt som det är bättre för klimatet att köpa glas/foliepaneler än att inte skaffa solceller alls, är det bättre att köpa solpaneler tillverkade i Kina än att helt låta bli.

Det enda sättet du möjligtvis skulle kunna göra en klimat-ovänlig investering i solceller, är om du köper dåliga låg-budget-paneler från Kina.

Medan det finns många bra märken som tillverkas i Kina finns det nämligen också en hel del billigt skräp som krängs till oseriösa solcellsleverantörer.

Billiga skräp-paneler är dels ofta tillverkade under dåliga förhållanden (både miljömässigt och etiskt) och dels finns det stor risk att de går sönder och behöver plockas ner efter några år…

Sådana slit-och-släng-solpaneler är uppenbarligen inte bra för klimatet.

Så oavsett vilket tillverkningsland du köper paneler från, se till att satsa på paneler av bra kvalitet.

Batteri – ökar dina solcellers klimatnytta

Klimatnytta är kanske inte det första ordet man förknippar med batterier.

Men när det gäller solceller kan ett batteri faktiskt öka klimatnyttan i din anläggning.

För att Sverige ska kunna göra största möjliga skillnad för klimatet behöver vi ha så stor andel förnybar el som möjligt i vårt energisystem.

Låt oss nu föreställa oss en framtid där alla svenska villaägare med ett lämpligt tak har skaffat solceller. Då kommer vi få en väldigt hög total produktion mitt på dagen under soliga dagar. Kanske till och med en produktion som överträffar efterfrågan på el vissa dagar.

Härligt! Hela Sverige drivs under några timmar av solel!

Men folk skulle ju inte sluta duscha och laga middag på kvällen för det… Och eftersom vi inte kan räkna med att det blåser varje kväll behöver vi fortfarande ha planerbar elproduktion, som t.ex. kärnkraft, för att möta det behovet.

Därför kan Sverige i nuläget inte förlita sig på enbart förnybara energikällor.

Men ju fler som skaffar batterier till sina solceller, desto mindre planerbar produktion behövs.

Med ett batteri kan du nämligen spara elen du producerar på dagen och själv använda den (eller sälja den vidare) på kvällen/natten.

Så ju fler solcellsbatterier som installeras i Sverige, desto mer kan vi förlita oss på oreglerbar elproduktion – det vill säga sol- och vindkraft.

Illustration av lagring av förnybar el
Ju mer energi vi kan lagra, desto mer kan vi förlita oss på förnybara energikällor.

Tills vi befinner oss i ett läge där batterier behövs på grund av mängden installerade solceller, finns ett annat sätt du kan använda ditt batteri och samtidigt hjälpa Sveriges elsystem.

Genom att koppla upp ditt solcellsbatteri till en tjänst för frekvensreglering får du betalt för att ditt batteri hjälper till att balansera frekvensen i det svenska elnätet.

Du kan läsa mer om fördelar och nackdelar med att skaffa batteri i vår artikel om solcellsbatterier.

Ju större anläggning desto mer klimatnytta

Det säger sig självt. Ju mer el du producerar och bidrar med till vårt elsystem, desto större skillnad gör du för klimatet.

Vill du enbart skaffa solceller av miljöskäl och har obegränsade ekonomiska resurser? Då kan du fylla alla lämpliga takytor (och eventuella passande markytor) med solpaneler.

Vill du däremot få en lönsam anläggning som inte bara hjälper klimatet utan även din ekonomi?

Då bör du anpassa storleken på din anläggning efter storleken på din egen förbrukning. Och alltså satsa på en produktion som motsvarar din förväntade årliga förbrukning de närmsta 20 åren.

Det är nämligen väldigt svårt för en villaägare att få lönsamhet i en stor anläggning som är byggd för att producera (och sälja) så mycket el som möjligt.  


Läs mer