Ordlista över solcellstermer – ditt solcellslexikon online

Solcellsdjungeln vimlar av termer som du sällan stöter på förrän du börjar intressera dig för just solceller. Vi har skapat en ordlista som hjälper dig förstå solceller från A till Ö.

60-öringen

Se Skattereduktion.

AC, växelström

Växelström (på engelska alternating current, AC) är ström där elektronerna hela tiden byter riktning. Det är växelström som finns i elnätet och växelström vi använder i våra hem. Eftersom solceller producerar likström krävs därför en växelriktare som omvandlar den till växelström innan du använder den/matar in den på elnätet.

Ampere

Ampere (A) är ett mått på elektrisk ström och anger mängden elektroner som rör sig genom en ledning under en viss tid. Ampere är av betydelse när du skaffar solceller eftersom storleken (i ampere) på din huvudsäkring avgör hur mycket ström du kan ta ut från och mata in på elnätet utan att proppen går. Och därmed hur hög effekt du kan ha på din solcellsanläggning.

För att räkna ut hur hög effekt du kan installera tar du din amperestyrka, multiplicerar det med 230 V (spänningen i elnätet) och multiplicerar sedan detta med 3 (antalet faser i en villa). Har du exempelvis en huvudsäkring på 20A så räknar du 20 x 230 x 3 = 13 800. Då kan din solcellsanläggning ha 13,8 kW som maxeffekt.

Anslutningspunkt

Alla villor har en anslutningspunkt, som är där elnätet slutar och dina elledningar börjar. Denna sitter ofta i nära anslutning till elmätaren. Det viktiga för dig som solcellsägare är att du använder samma anslutningspunkt för inmatning av el på elnätet som du gör för uttag av el från elnätet. Då räknas du nämligen som mikroproducent och har rätt till skattereduktionen på 60 öre per såld kWh.

Avkastning

Avkastning anger hur mycket du tjänar i förhållande till din investering. Det finns två grundläggande sätt att beräkna avkastningen på solceller – du kommer möta dem bägge när du tar in offerter:

  1. Årlig avkastning: din årliga intäkt delat med kostnaden för anläggningen. Presenteras som ett procentuellt värde. En rimlig årlig avkastning för en genomsnittlig husägare är 8 till 10 %.

  2. Pay-back period/Återbetalningstid: Kostnad för anläggningen delat med din årliga intäkt. Detta värde mäter hur många år det tar för dig att få tillbaka pengarna som du investerade i solcellsanläggningen. Presenteras som ett antal år.

Alla offerter kommer presentera ett exakt värde med två decimaler. Du kan inte lita på de kalkyler som finns i en offert. Vi på hitta-solceller har läst igenom tusentals offerter och ingen, och vi menar verkligen ingen, offert har haft en korrekt finansiell kalkyl.

Säljare ”glömmer” faktorer såsom degradering och byte av växelriktare, blandar ihop inflation och prisökningar på el, samt antar att skattereduktionen kommer finnas kvar i minst 30 år till. Säljaren vill av självklara skäl presentera en såg hög avkastning som möjligt för dig.

Om du vill räkna ut din realistiska avkastning så kan du använda vår enkla lönsamhetskalkylator som är en del av vår kostnadsfria guide till att skaffa solceller på ett säkert sätt. Klicka på länken nedan för att komma till guiden:

Azimutvinkel

Azimutvinkeln anges i grader och markerar solcellernas riktning i förhållande till väderstreck. Rakt mot söder = 0 grader, rakt mot norr = 180 grader.

Balanstjänster

Se Stödtjänster.

Batteri

Ett batteri kan kopplas till dina solceller för att lagra den el från dina solceller som du själv inte använder (överskottsel). Du kan sedan använda den lagrade elen när dina solceller inte producerar.

Alternativt kan du välja att använda ditt batteri till frekvensreglering och tjäna pengar på att vara med och balansera det svenska elnätet.

Batterikapacitet

Det antal kWh som ett batteri har kapacitet att lagra. Ett solcellsbatteri till en vanlig villa brukar ligga på en kapacitet mellan 5 och 15 kWh. För att inte slita för mycket på batteriet ska det dock aldrig laddas helt fullt, utan enbart till 80 %. På så vis bibehåller du batteriets kapacitet under längre tid. 

Bifacial-solceller

Bifacial är en teknik där både fram- och baksidan av solpanelen har solceller som fångar upp solljus, vilket ökar produktionen. I dagsläget används de framför allt i solcellsparker, där även baksidan av panelerna träffas av solljus.

OBS! Bifacial är inte samma som glas/glas-paneler, som fungerar utmärkt på tak – glas/glas-paneler har helt enkelt en baksida av glas i stället för plast vilket gör dem mer robusta.

BOS (Balance of system)

BOS är ett samlingsnamn för de komponenter i din solcellsanläggning som inte är själva panelerna. T.ex. växelriktare, kablar, montagesystem, eventuellt batteri och optimerare, med mera.

Busbars (samlingsskena)

Busbars är metallskenor som används för att samla och leda ström från solcellerna i en solpanel. Tidigare solpaneler hade en eller ett fåtal sådana samlingsskenor. Idag finns det olika tekniker för att använda betydligt fler samlingsskenor (busbars), såsom Multi Busbars (MBB) eller Super Multi Busbar (SMBB). Genom att ha mindre och fler samlingsskenor minskar energiförlusten i panelen och kan också öka dess livslängd. I praktiken innebär detta att uteffekten på en solcellspanel kan ökas med 1–3 %.

Bygglov

Bygglov behöver i de flesta fall inte sökas för solceller som följer takets form. Det finns dock flera undantag, och du bör därför undersöka om du behöver bygglov innan du beställer solceller. Läs vår artikel om bygglov för mer information.

Bypassdiod

Alla moderna solpaneler har så kallade bypassdioder, som minskar effektförlusten vid en delvis skuggad panel. Utan bypassdioder påverkas effekten i hela panelen om några av panelens solceller är skuggade. När strömmen passerar genom de skuggade cellerna dras den helt enkelt ner, och panelen som helhet producerar mindre ström. Bypassdioderna leder i stället strömmen förbi de skuggade solcellerna, så att inte skuggan drar ner produktionen i hela panelen.

CE-märkning

En CE-märkning innebär att en produkt uppfyller EU:s krav hälsa, miljö och säkerhet, och därmed får lov att säljas fritt inom EU. Du ska alltid välja en CE-märkt solpanel.

Certifieringar

Solpaneler kan ha olika certifieringar, som intygar att de blivit testade och godkända inom olika områden. De två certifieringar som du alltid ska titta efter på en panel är:

IEC 61215 = Panelens konstruktion har testats och godkänts för att användas i de klimat den är avsedd för.

IEC 61730 = Panelens el- och brandsäkerhet har testats och godkänts.

Bor du i lantbruksmiljö eller nära havet finns ytterligare certifieringar du bör kolla efter.

DC, likström

Likström (på engelska direct current, DC) är ström där elektronerna endast färdas i en riktning. Dina solceller producerar likström, som sedan måste omvandlas till växelström i din växelriktare för att kunna användas i ditt hem samt skickas ut på elnätet.

Effekt

Effekt mäts i watt (W), och är ett mått på hur mycket energi något kan producera (eller använda) under varje givet ögonblick. När man talar om solcellers effekt talar man om hur mycket el de kan producera på en sekund. Hur hög effekt en solpanel har beror dels på dess verkningsgrad, d.v.s. hur effektivt den omvandlar solenergi till el, men också på dess storlek. En normalstor panel brukar ligga på mellan 350 och 450 W. En solpanel på 400 watt kan producera 400 wattimmar (0,4 kWh) på en timme.

Effektgaranti

Effektgaranti är tillverkarens garanti för hur hög effekt en panel kommer generera efter ett visst antal år. Effektgarantin ligger vanligtvis på mellan 80 och 90 % efter 25 år. Effektgarantin kan vara antingen linjär eller icke-linjär.

En icke-linjär effektgaranti ger dig en garanti på minimum-effekt vid ett par tillfällen under solcellernas livslängd, t.ex. minst 90 % effekt efter 10 år och 85 % efter 25 år. En linjär effektgaranti garanterar dig i stället att solcellerna tappar max en viss procent i effekt varje år.

En linjäreffektgaranti på 85 % efter 25 år innebär t.ex. en effektdegradering på max 0,6 % per år. Om man jämför dem är en icke-linjär garanti lite sämre – i teorin skulle dina solceller kunna tappa 10 % i effekt år 1, utan att garantin täcker det.

Effektförlust

Effektförlust sker när det är varmt ute – solpaneler presterar som bäst i kyla men sol. Solpaneler testas i standardförhållanden där de är 25 grader varma. Blir de varmare än så sjunker effekten, medan den tvärtom ökar om de blir kallare.

Egenförbrukning

Egenförbrukning eller egenanvändning brukar man kalla den andel av din producerade el som du själv förbrukar i ditt hem. Ju högre egenförbrukning du har desto bättre blir avkastningen på dina solceller. Detta eftersom det kostar dig mer att köpa el än vad du får betalt för att sälja el – det blir alltså mer lönsamt att använda en kWh själv (och spara in på kostnaden för att köpa den) än att sälja en kWh.

Elcentral

När du skaffar solceller ansluts de till din befintliga elcentral, där säkringar och ny elmätare installeras. Elcentralen fördelar sedan elen från dina solceller – den el som för närvarande behövs i ditt hem skickas in till dina eluttag, och den el som du inte behöver skickas ut på elnätet och säljs.

Elcertifikat

Elcertifikat är ett slags intyg som utfärdas av Energimyndigheten till producenter av förnybar el. Dessa kan sedan säljas till framför allt elbolag, för en liten summa. I nuläget är det inte lönsamt för vanliga villaägare att handla med elcertifikat. Energimyndigheten delar dessutom inte ut några elcertifikat till anläggningar som blivit driftsatta efter december 2021.

Elhandelsföretag

Elhandelsföretaget är helt enkelt ditt elbolag, som du köper din el av. När du skaffar solceller blir elbolaget dessutom din kund – som köper el av dig. För att kunna sälja el behöver du ett nytt avtal med ditt elbolag, ett så kallat produktionsavtal.

När du ändå ska skaffa ett produktionsavtal är det ett bra tillfälle att se över ditt vanliga förbrukningsavtal och jämföra olika elbolag med varandra. Välj det elbolag som totalt ger dig den bästa besparingen – på förbrukningsavtal och produktionsavtal sammantaget.

Elhandelsområde

Sedan 2011 finns det 4 elhandelsområden på den svenska elmarknaden: SE1, SE2, SE3 och SE4. SE1 och SE2 är norra Sverige och SE3 samt SE4 är södra Sverige. Elpriserna varje dag sätts för respektive område, vilket gör att elpriserna ofta är lägre i norra Sverige där elproduktionen är större.

Karta över Sveriges fyra elhandelsområden
Sveriges 4 elhandelsområden.

Elmätare

När du skaffar solceller behöver du ofta en ny elmätare, som inte bara mäter hur mycket el du köper utan även hur mycket egenproducerad el du matar in på elnätet. För dig som villaägare och mikroproducent innebär det ingen kostnad, utan ditt elnätsföretag byter mätaren kostnadsfritt.

Elnätsföretag

Elnätsföretaget, även kallat nätägaren, är det företag som äger och sköter det lokala elnätet där du bor. Det är till dem du betalar nätavgift och elöverföringsavgift (samt energiskatt, som sedan tillfaller staten). Medan du fritt kan välja elhandelsbolag kan du inte välja ditt elnätsföretag.

Elnät

Elnätet består egentligen av 3 delar: stamnätet, de regionala elnäten samt de lokala elnäten. Stamnätet transporterar el från stora producenter till de regionala elnäten. Stamnätet ägs av staten och sköts av Svenska Kraftnät, medan de regionala elnäten ägs till stor del av Vattenfall, Ellevio och Eon. De lokala elnäten, som slutligen transporterar elen till dig, ägs av en lokal nätägare (totalt finns 155 lokala nätägare i Sverige) och det är till denna du betalar nätavgift och elöverföringsavgift.

Elnätskapacitetsbrist

Kapacitetsbrist i elnätet kan uppstå när det finns en större efterfrågan på el än vad elledningarna klarar av att överföra. T.ex. räcker elnätet inte alltid till för att transportera tillräckligt med el från norra till södra Sverige, vilket tvingar södra Sverige att i stället importera el från andra länder (något som i sin tur pressar upp priserna).

Energiskatt

Nivån på energiskatten bestäms varje år och du betalar den för varje kWh du köper in från elnätet. År 2024 ligger energiskatten på 53,5 öre inkl. moms, vilket innebär en höjning från föregående år med 4,5 öre. En fördel med solceller är att du inte behöver betala någon energiskatt på den el du själv producerar och använder.

Energiåterbetalningstid

De enda utsläpp som solceller orsakar är de som uppstår under produktion och transport. Energiåterbetalningstid innebär den tid det tar för solcellerna att producera lika mycket energi som det tog att tillverka dem. För solpaneler i Sverige ligger energiåterbetalningstiden på 2-3 år. Därefter gör solceller enbart gott för miljön.

Frekvensreglering

När du skaffar ett solcellsbatteri kan du välja att antingen använda det till att lagra din egenproducerade el, eller att använda det till frekvensreglering. Frekvensreglering innebär att du kopplar upp ditt batteri till ett virtuellt kraftverk (t.ex. Checkwatts Currently) och upplåter det till balansering av elnätet.

Med andra ord, när elproduktionen överstiger efterfrågan kommer ditt batteri att laddas med el från elnätet och när efterfrågan är högre än produktionen kommer det laddas ur för att förse elnätet med den el som behövs. För detta får du i nuläget riktigt bra betalt. Läs gärna mer om hur det fungerar i vår artikel om frekvensreglering.

Funktionsgaranti

Funktionsgarantin är en garanti från din installatör att anläggningen fungerar som den ska i ett visst antal år. Till skillnad från produktgaranti och effektgaranti är det alltså installatörens och inte tillverkarens garanti, vilket kan kännas som en extra trygghet ifall något skulle strula. Det är dock långt ifrån alla leverantörer som lämnar funktionsgaranti, och den är sällan längre än 10 år.

Föranmälan och färdiganmälan

Innan en ny solcellsanläggning byggs måste elnätsföretaget kontrollera att nätet har kapacitet att ta emot den el som kommer produceras. Därför skickar din solcellsleverantör en så kallad föranmälan till nätägaren. De skickar i sin tur ett installationsmedgivande tillbaka när de har godkänt den planerade installationen.

När solcellsanläggningen är färdig skickar din leverantör sedan en färdiganmälan till nätägaren, som därefter har ansvaret att installera en ny elmätare hos dig. Du ska under inga omständigheter påbörja en installation innan ditt elnätsföretag godkänt föranmälan.

Förnybar energi

Förnybar energi är all energi från källor som inte tar slut. T.ex. vattenkraft, solkraft och vindkraft.

Förnybar energi av olika slag
År 2040 har Sverige som mål att ha en 100 % fossilfri elproduktion. Där är de förnybara energislagen en viktig del.

Glas/folie-paneler

Glas/folie-paneler är den i särklass vanligaste typen av solpaneler på svenska villor. I en glas/folie-panel sitter solcellerna på ett underlag av plast, och täcks av ett lager glas. Glas/folie-paneler är betydligt billigare än glas/glas-paneler (där även undersidan är av glas), men något mindre tåliga.

Glas/glas-paneler

I glas/glas-paneler är både panelens under- och ovansida gjorda av glas, till skillnad från i glas/folie-paneler, där undersidan är av plast. Glas/glas-paneler är tåligare än glas/folie-paneler och har en längre produktgaranti, men är också dyrare. Läs vår artikel om glas/glas-paneler för fler för- och nackdelar.

Grundförbättring

Solceller räknas som en s.k. grundförbättring, vilket innebär att om du säljer ditt hus i framtiden får du göra avdrag med hela beloppet som din anläggning kostade. Oavsett om du säljer ditt hus om 5 eller 25 år.

När du säljer din bostad betalar du alltid en vinstskatt på 22 % av vinsten. Men har du solceller på taket får du alltså dra av kostnaden för solcellerna från vinsten, och slipper skatta på den summan.

Med andra ord, har du köpt en solcellsanläggning för 200 000 kronor och gör en vinst på din husförsäljning om 1 000 000 kronor, behöver du bara betala vinstskatt på 800 000 kr av vinsten.

22 % av de 200 000 kronorna du betalde för din solcellsanläggning får du alltså ”tillbaka” i form av utebliven vinstskatt.

Så i slutändan (förutsatt att du någon gång säljer ditt hus) betalade du bara 156 000 (200 000 kr – 22 % av 200 000 kr) för din anläggning…

Grönt avdrag

Skattereduktionen för grön teknik, också kallat ”det gröna ROT-avdraget”, är ett avdrag du får göra när du köper en solcellsanläggning. Skatteavdraget är på 20 % på hela kostnaden för din anläggning, samt 50 % för kostnaden av ett solcellsbatteri eller en laddbox för elbil. Regler och råd – do’s and dont’s – för det gröna avdraget hittar du här.

Grönt bolån

Ett grönt bolån är ett bolån med mer förmånlig ränta till bostäder som har låg energiförbrukning. För att få ett grönt bolån brukar ett krav vara att ditt hus har energiklassning A eller B, ibland C. Med solceller kan du i vissa fall höja din energiklassning, så att du kan ansöka om att konvertera ditt bolån till ett grönt bolån och därmed sänka din ränta.

Half-cut

Half-cut är en solcellsteknik som innebär att solcellerna i en panel har delats på två. En panel som normalt skulle ha 72 solceller får i stället 144 halva solceller. Den mindre storleken på cellerna gör panelen mer effektiv då strömmen har kortare väg att färdas. De flesta paneler idag använder sig av half-cut-teknik.

Huvudsäkring

Storleken på din huvudsäkring avgör hur stor solcellsanläggning du kan ha, eftersom huvudsäkringen begränsar hur mycket ström du kan ta ut från elnätet och hur mycket ström du kan mata in på elnätet. De flesta villor har en huvudsäkring som ligger på mellan 16 A (ampere) och 35 A. I vår artikel om huvudsäkringar kan du läsa mer om hur stor solcellsanläggning du kan bygga beroende på din säkringsstorlek.

Hybridväxelriktare

En hybridväxelriktare är en växelriktare som du kan koppla ett batteri till. Den gör med andra ord så att du kan lagra elen när du inte använder den. De flesta hybridväxelriktare kan konfigureras så att du kan styra när elen ska lagras och när den ska säljas.

Inmatning

Inmatning är namnet för när din överskottsel matas in på elnätet för att säljas.

Installationsgaranti

Installationsgaranti är din leverantörs garanti på att de har gjort en korrekt installation. Den täcker t.ex. åtgärdande av installationsfel samt kostnadsfria byten av defekta produkter. Installationsgarantin brukar ligga på 5-10 år

Integrerade solceller

Integrerade solceller, även kallat soltak, är en form av solcellsanläggning där solpanelerna utgör själva taket. I stället för att monteras ovanpå befintligt tak ersätter de alltså eller är integrerade i takmaterialet.

Kisel-solceller

De flesta kommersiella solceller är gjorda av kisel. Kisel är ett så kallat halvledarmaterial, som kan leda ström. Dessutom är det, näst efter syre, det vanligast förekommande grundämnet på jorden. Därför passar kisel bra för tillverkning av solceller.

Kiselsten
Kisel, som använts i solceller sedan 50-talet.

kW

kW = kilowatt = tusen watt. Ett mått på effekt.

kWh

kWh = kilowattimme = tusen wattimmar. Wattimme (Wh) och kilowattimme (kWh) är ett mått på hur mycket energi något förbrukar eller producerar. När du skaffar solceller i Sverige producerar de i snitt 1000 kWh per år för varje installerad kW i effekt (produktionen varierar dock beroende på var i landet du bor, eftersom den beror på hur hög solinstrålningen är – i Norra Sverige är den något lägre och allra högst är den på Gotland). Har du en solcellsanläggning på 10 kW kan du alltså räkna med att producera cirka 10 000 kWh under ett år. Som jämförelse drar en diskmaskin cirka 2 kWh per timme.

kWp

Se Märkeffekt.

Jämförpris på el

Jämförpris är det totala pris ett elbolag (elhandelsföretag) tar för en kWh. Där måste alla avgifter och påslag ingå, så att du enkelt kan jämföra elpriser.

Leasing

Leasing av solceller är något som en del leverantörer erbjuder som ett alternativ till att köpa solceller. Du slipper allt ansvar för solcellerna och betalar en avgift varje månad i stället för att betala för rubbet när du skaffar din anläggning. Haken är att det kan bli dubbelt så dyrt i längden…

Läs vår artikel om leasing för att se vår jämförelse mellan kontantköp, leasing och lånefinansiering.

Ljusbåge

En ljusbåge i en solcellsanläggning kan uppstå när en plus- och minuskabel som ligger nära varandra båda har skadats En ljusbåge är en kontinuerlig urladdning av ström genom luften, det vill säga ström flödar genom luften från den ena skadade kabeln till den andra och gör luften emellan dem extremt varm (och ljus).

En ljusbåge kan i värsta fall leda till brand. I en solcellsanläggning skulle kablarna t.ex. kunna skadas om installatörerna dragit dem över en vass kant, eller inte satt kabelskydd där det finns risk för gnagare.

Seriösa, utbildade installatörer vet hur de ska dra och skydda kablarna så att de inte riskerar att skadas, men råkar du ut för en oseriös firma finns risk för kabelskador och därmed ljusbågar.

Lutning

När du skaffar solceller behöver du bestämma vilken lutning de ska ha, det vill säga i vilken vinkel de ska monteras i förhållande till marken. Det mest optimala är en lutning på 30-40 grader. Det vanligaste är dock att man följer lutningen på taket – både för enkelhetens och estetikens skull, samt för att solceller som följer takets lutning i de flesta fall är bygglovsbefriade. Några graders skillnad på lutningen åt ena eller andra hållet har nämligen inte så stor betydelse för produktionen. Har du däremot ett platt tak kan det vara en idé att vinkla upp solcellerna för en mer optimal lutning.

Solcellers effektivitet vid olika lutningar och väderstreck (OBS! Detta är ett genomsnitt och påverkas av var i Sverige du bor).

Markmontage

Har du inte ett tak som lämpar sig för solceller går det lika bra att placera dem på marken (om du har mark som lämpar sig för solceller, vill säga). Det är något dyrare än solceller på taket eftersom du även måste betala för en markställning som solcellerna kan monteras på.

Fördelen är att du har större möjlighet att påverka lutning och väderstreck och därmed maximera produktionen. Läs gärna vår artikel om solceller på marken för mer vägledning.

Mikroproducent

När du skaffar solceller och börjar producera din egen el räknas du som mikroproducent, så länge din anläggning har samma anslutningspunkt och huvudsäkring som din bostad och den säkringen är på max 100 ampere. Som mikroproducent har du rätt till skattereduktion på 60 öre per såld kWh (men maximalt för så många kWh som du själv köpt in från elnätet, och med ett tak på 18 000 kWh).

Monokristallina solceller

Monokristallina solceller är de absolut vanligaste solcellerna idag. De består av kisel från en och samma kiselkristall (mono = ensam) vilket gör dem mer effektiva än polykristallina solceller, som var vanligare förr och består av flera sammansmälta kiselfragment (poly = många). Monokristallina solceller var tidigare dyrare än polykristallina, men idag är de så pass effektiva att det inte blir någon reell prisskillnad. Monokristallina solceller är svarta till färgen och har i de flesta fall en verkningsgrad mellan 19 och 23 %.

MPPT – Maximum Power Point Tracker

MPPT är en del av växelriktaren, som hjälper den att optimera hela strängen av solpaneler så att de tillsammans producerar optimalt. En växelriktare har i de flesta fall 2 MPPT:er och kan därmed optimera två av varandra oberoende strängar med solceller. Därför räcker det oftast med en växelriktare om du har solceller i två väderstreck (två seriekopplade strängar med solpaneler). Skulle du placera solpaneler i fler väderstreck, eller av någon annan anledning ha fler strängar paneler, kan du behöva optimerare eller en extra växelriktare.

Märkeffekt (toppeffekt, kwp)

Den effekt som anges för en enskild solpanel (anges oftast i watt) eller en hel solcellsanläggning (anges oftast i kilowatt). Märkeffekten är den högsta effekt panelen kunnat producera i labbmiljö under specifika, standardiserade förhållanden (STC). I verkligheten uppnås sällan märkeffekten eftersom förhållandena ser annorlunda ut än i labbmiljö. Dock kan det även hända att de verkliga förhållandena (solinstrålning, temperatur) är mer gynnsamma än de standardiserade, och då kan en panel överstiga sin märkeffekt.

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature)

Den temperatur som solcellerna i en panel uppnår vid vissa förutbestämda förhållanden. Ett av dessa förutbestämda förhållanden är en lufttemperatur på 20 grader. Solcellerna hettas upp mer av solen än vad luften gör, så när luften har en temperatur på 20 grader kan solcellerna i en solpanel t.ex. ha en temperatur (NOCT) på 40 grader. Ett NOCT-test kan användas för att jämföra olika paneler, eftersom en panel presterar sämre ju mer själva solcellerna värms upp. Om en panel har en NOCT som ligger på 40 grader och en annan har en NOCT på 50 grader, kan man räkna med att den första panelen kommer prestera bättre.

Nätavgift/inmatningsavgift

Tidigare var mikroproducenter – med andra ord solcellsägare – undantagna från kravet att betala en avgift för inmatning av el på elnätet. Våren 2023 kom dock nya direktiv från Energimarknadsinspektionen, som informerade att detta undantag stred mot EU-lagstiftning. Nu ska alltså nätägarna (elnätsföretagen) ta ut en avgift som motsvarar nätägarens kostnader för inmatningen.

Flera stora elnätsföretag har dock gått ut med beskedet att eftersom de flesta solcellsägare har samma säkring för in- och utmatning rör det sig om så minimala kostnader att inga avgifter kommer tas ut för vanliga villaägare med normalstora solcellsanläggningar. Läs mer i vår artikel om nätavgiften.

Nätägare

Se Elnätsföretag.

Nätnytta

När du matar in el på elnätet får du en ersättning från elnätsföretaget för så kallad ”nätnytta”. Det får du för att du bidrar till minskade förluster i elnätet, eftersom elen behöver transporteras kortare sträckor när den produceras lokalt. Ersättningen varierar mellan olika företag men brukar ligga mellan 5 och 15 öre per kWh som du matar in på nätet. Ersättningen från elnätsföretaget är numera rörlig och kan alltså variera från månad till månad.

Offert

Att begära en offert på solceller är inte svårt – du översvämmas antagligen av förslag när du söker efter solceller. Det som är viktigt att tänka på är att inget seriöst företag kan lämna en offert förrän de besökt dig och tittat på dina förutsättningar. Välj därför noga vilka företag du begär offert från och begär inte in för många. Efter att du har träffat säljarna kommer du få offerter där du kan jämföra paneler, pris, produktion med mera.

Optimerare

Optimerare är en elektrisk komponent som sätts på varje enskild solpanel, dels för att optimera produktionen och dels för att göra panelernas produktion oberoende av varandra och därmed minska effektförlusten när delar av en anläggning är skuggade.

Optimerare är numera överflödigt i de flesta anläggningar. Detta eftersom växelriktaren i sig räcker för att optimera produktionen, och moderna solceller har inbyggda bypassdioder som minskar effekten av skugga. Optimerare kan dock vara bra att ha om du placerar solceller i flera olika riktningar/på mer än två takytor, då en vanlig växelriktare endast har två strängar och därmed inte klarar av att optimera produktionen för solceller i mer än två riktningar.

PERC

PERC-tekniken innebär att ett reflekterande lager placeras bakom solcellerna för att de ska kunna fånga upp ännu mer solljus. Många moderna solpaneler har inbygg PERC-teknologi.

Perovskit

Perovskit är ett mineral som liksom kisel har en kristallisk struktur. Forskning pågår för att utveckla nästa generations solceller av just perovskit och i labbmiljö har man uppnått en dubbelt så hög verkningsgrad som för kiselsolceller. Perovskit-paneler har dock en extremt kort livslängd, och till det problemet är löst kommer vi inte se dem på marknaden… Vi bedömer att det kommer dröja minst 5-10 år innan det är ekonomiskt rimligt för en villaägare att köpa paneler av perovskit.

Perovskit
Perovskitkristall

PID-free

Har du läst PID-free i en offert eller en beskrivning av en panel? PID står för Potential Induced Degradation och innebär en potentiell minskning av solcellernas effekt som är större än den normala degraderingen som sker över tid. PID uppstår när det finns en skillnad i volt-nivå mellan solcellerna och metallramen de sitter i, vilket leder till strömläckage. När en panel är märkt PID-free betyder det att tillverkaren har använt en teknik för att säkerställa att det inte ska kunna ske något sådant läckage.

Planerbar elproduktion

Planerbar elproduktion är elproduktion som vi kan styra över, till exempel kärnkraft och en stor del av vattenkraften. Utifrån efterfrågan kan vi styra vatten- och kärnkraftverken så att de producerar den mängd el som behövs. Vind- och solkraft är å andra sidan icke-planerbara. Vi kan inte planera när solen ska lysa eller vinden ska blåsa.

För att ett elsystem (t.ex. Sveriges elsystem) ska fungera behöver det finnas tillräckligt mycket planerbar elproduktion – produktion som kan ökas eller minskas utifrån aktuell efterfrågan.  

Polykristallina solceller

Polykristallina solceller var tidigare ett billigare alternativ till monokristallina solceller. De är billigare att tillverka eftersom de görs av flera sammansmälta kiselfragment (poly = många) i stället för en och samma kiselkristall. Du känner igen polykristallina solceller på deras blåa ton. I dag är det dock få leverantörer som säljer dem, då monokristallina solceller är så effektiva att det inte blir någon reell prisskillnad i kr/watt.

Produktgaranti

Produktgarantin är en garanti från tillverkaren att du får en ny produkt om något skulle gå sönder. Skulle en panel t.ex. sluta fungera under produktgarantin har du rätt att få en ny panel. Produktgarantin varierar mellan tillverkare, men är generellt längre för glas/glas-paneler än för glas/foliepaneler, då glas/glas-paneler är tåligare. OBS! Produktgarantin är inte en garanti från din installatör, och innebär således inte att själva bytet av produkten görs kostnadsfritt. Kolla därför noga på garantivillkoren när du jämför olika leverantörer och produkter.

Produktionsavtal

Innan du skaffar solceller har du ett förbrukningsavtal hos ett elavtal, som låter dig köpa el till ett visst pris. När du skaffar solceller är du inte längre bara köpare av el, utan även säljare. Du måste då skaffa ett produktionsavtal utöver ditt förbrukningsavtal, som specificerar villkoren för din försäljning av el till elbolaget. Läs gärna vår artikel om att välja rätt elavtal som solcellsägare.

Projektering

Innan du kan få en offert på solceller behöver solcellsföretaget göra en projektering. En projektering är en undersökning av dina förutsättningar för solceller och planering av en anläggning därefter. För seriösa företag innebär detta alltid ett hembesök. Endast på plats kan leverantören göra korrekta mätningar och bedömningar av t.ex. skuggning, lämpligt montagesystem och hur många paneler som får plats på taket.

PV

PV = photovoltaics = teknik för omvandling av solenergi till elektricitet med hjälp av solceller. När du läser förkortningen PV i solcellsammanhang betyder den således helt enkelt ”solcells-” eller ”solcellsteknik”.

ROI

Return On Investment = avkastning.

SE1, SE2, SE3, SE4

Se Elhandelsområde.

Skattereduktion för såld el

När du skaffat solceller och blivit en mikroproducent av el, kan du få ett skatteavdrag på 60 öre per såld kWh. Skattereduktionen infördes för att göra det mer likvärdigt att sälja och köpa el (när du köper el måste du betala skatter vilket gör det dyrare att köpa en kWh än att sälja en kWh). För att få skatteavdraget måste du ha betalat tillräckligt med skatt under året och du kan endast få det för så många kWh som du själv köpt in från elnätet, samt max för 18 000 kWh.

Skuggning

Skuggning av taket är något din solcellsleverantör tar med i beräkningen när de gör sin projektering, eftersom skuggning kommer att påverka din produktion och därmed lönsamhet. I moderna solpaneler finns så kallade bypassdioder som minskar den negativa effekten av skuggning, men det är fortfarande så att ju mindre skuggning av taket desto högre produktion från solcellerna.

Snö- och vindlastberäkning

En snö- och vindlastberäkning behöver göras av din leverantör för att fastställa hur mycket snö och vind din anläggning behöver kunna klara av. Monteringssystemet planeras och dimensioneras sedan så att det håller för de snö- och vindlaster anläggningen kan utsättas för. Att en snö- och vindlastberäkning utförs är extremt viktigt – i Sverige har vi nämligen ett klimat som kan innebära både hårda vindar och mycket snö, och det är avgörande att ditt system monteras korrekt. En korrekt snö- och vindlastberäkning är en förutsättning för att din hemförsäkring ska gälla om något skulle gå fel på taket.

Solcell och solpanel

Begreppen solceller och solpaneler används ofta synonymt, fastän de egentligen är två olika saker. Solceller är små celler, tillverkade av kisel, som var och en producerar el av den solenergi som träffar dem. En solpanel är en större konstruktion med ett antal sammankopplade solceller som monterats inuti en ram. När du beställer en solcellsanläggning är det färdiga solpaneler du beställer.

Paneler med kiselsolceller
Solpaneler, som i sin tur består av en mängd sammankopplade kiselsolceller.

Solcellslån

Du kan välja att finansiera ditt solcellsköp på olika sätt – kontant, med ett utökat bolån eller med ett solcellslån. Solcellslån är något flera banker har infört och fungerar som ett vanligt privatlån fast med mer förmånlig ränta. Vanligtvis ska det betalas tillbaka på 10-12 år. Vi har räknat på hur lönsamt det är att låna till solceller – svaret hittar du här.

Solcellspaket

När du köper ett solcellspaket innebär det att du köper en nyckelfärdig solcellsanläggning där allt ingår – paneler, montagesystem, växelriktare, transport, installation etcetera. Detta är det absolut tryggaste sättet att skaffa solceller på. Alternativet är att själv beställa alla delar från en återförsäljare och antingen anlita någon för montaget eller montera själv (något vi inte rekommenderar om du inte själv är utbildad montör). Nackdelen med att inte beställa dina solpaneler via en installatör är att du då inte är berättigad till det gröna ROT-avdraget på 20 %.

Solcellspark

En solcellspark är en större, kommersiell markanläggning. Oftast byggs solcellsparker av företag, som arrenderar marken av markägaren. Har du mark som inte kan brukas till något annat kan det alltså vara möjligt att få en extra intäkt.

Solenergi

Solenergi är den energi vi kan utvinna ur solens strålar och med hjälp av solceller omvandla till elektricitet. Solenergi är ett oändligt och förnybart energislag – oavsett hur mycket vi använder kan den aldrig ta slut.

Solfångare

Solfångare fångar liksom solceller upp solenergi, men i stället för att omvandla den till elektricitet omvandlar solfångare solenergin direkt till värme. Solfångare kan vara ett sätt att värma upp huset, men är inte lika vanliga i Sverige som solceller.

Solföljare

Solföljare är en konstruktion där solcellerna vrider sig för att kunna följa solens bana. Och på så sätt fånga upp maximalt med solenergi under en dag. Solföljare är i dagsläget fortfarande ovanliga i Sverige då de innebär en merkostnad som inte alltid täcks av den ökade produktionen. Det är framför allt i storskaliga solcellsprojekt, såsom solcellsparker, som solföljare kan vara lönsamma idag.

Solinstrålning

Solinstrålning är ett mått på hur mycket solenergi som träffar en viss yta under en viss tid, mätt i kWh/m2. Solinstrålning påverkas av faktorer som soltimmar, skugga, moln och luftföroreningar. I Sverige låg den genomsnittliga solinstrålningen på 1060 kWh/m2 år 2019, men den varierar från år till år beroende på hur många soltimmar vi får.

Solinstrålning i solcellssammanhang brukar delas upp i global, direkt och diffus solinstrålning. Den globala solinstrålningen är den totala mängden solenergi som träffar dina solceller. Den direkta instrålningen är den som kommer direkt från solen och den diffusa instrålningen är den som skingrats av moln, luftföroreningar etc. och därför träffar dina solpaneler från alla möjliga håll.

Solceller i solnedgång
Solinstrålningen är som högst mitt på dagen och lägre på morgonen och kvällen.

Solkraft

Solkraft är vanligtvis ett samlingsnamn för solvärme och solel, men kan också användas synonymt med solenergi.

Soltak

Se Integrerade solceller.

Spotpris

Spotpriset är det pris ditt elbolag köper in elen för. Och därmed grunden för det pris du själv betalar per kWh (men i ditt totala elpris ingår även diverse avgifter och skatt). Spotpriset bestäms en dag i förväg och varierar från timme till timme, beroende på beräknad tillgång och efterfrågan på el den aktuella timmen. Vilka faktorer som påverkar spotpriset och hur det kommer utvecklas i framtiden kan du läsa mer om i vår artikel om spotpriset.  

Stamnät

Stamnätet, numera kallat transmissionsnätet, är Sveriges motorväg för el och går hela vägen från norr till söder. I transmissionsnätet transporteras elen från de stora elproducenterna till de regionala distributionsnäten, där den sedan transporteras vidare till lokala elnät och vidare till konsumenterna. Transmissionsnätet kopplar även ihop Sveriges elnät med omgivande länders elnät. Transmissionsnätet ägs av staten och förvaltas av Svenska Kraftnät.

STC = Standard Test Conditions

De standardförutsättningar som brukar användas vid testning av solpaneler, för att man ska kunna jämföra paneler med varandra. Dessa förutsättningar består av: en vinkelrät solinstrålning på 1000 W/m2, 25 grader solcellstemperatur samt 1,5 i så kallad air mass, som enkelt förklarat anger hur långt ljuset måste färdas genom atmosfären innan det når solcellerna (vilket beror på hur högt solen står på himlen).

Sträng

När flera solpaneler seriekopplas brukar man kalla det för en sträng. Strängen kopplas sedan vidare in i växelriktaren, som tar emot likströmmen från hela strängen och omvandlar den till växelström.

Stödtjänster

Stödtjänster kan tillhandahållas av t.ex. elproducenter eller batterilager och används för att balansera efterfrågan och produktion i det svenska elnätet. En stödtjänst kan t.ex. vara att en elproducent reglerar upp sin produktion när det råder brist på el i elnätet, eller att ett batterilager laddas upp med el när det finns en överproduktion på el. Läs mer under ”frekvensreglering” kring hur du som solcellsägare kan tjäna pengar på stödtjänster.

Toppeffekt, kwp

Se Märkeffekt.

Tunnfilmssolceller

Tunnfilmssolceller är en tunn och flexibel solpanel som går att forma runt kanter och hörn. Fördelen med tunnfilmssolceller är deras flexibilitet samt att de är billigare än klassiska solceller. Nackdelen är att verkningsgraden är betydligt lägre, kring 10-15 %. Tunnfilm används bland annat i vissa typer av integrerade solceller, samt på tak som inte tål någon större vikt, eller byggnader med oregelbunden form.

Ursprungsgaranti

En ursprungsgaranti är ett elektroniskt intyg utfärdat av Energimyndigheten, som visar vilken kraftkälla elen kommer ifrån (t.ex. solkraft eller kärnkraft). Elhandelsföretagen köper ursprungsgarantier från elproducenterna för att kunna bevisa för sina kunder var elen de köper kommer ifrån. En ursprungsgaranti utfärdas per 1000 producerade kWh, och kan vanligtvis säljas för några kronor till elbolaget.

När du har solceller är du en elproducent och kan således ansöka om att bli tilldelad ursprungsgarantier som du sedan kan sälja till ditt elbolag. Dock kostar det 200 kronor att ha ett ursprungsgarantikonto hos Energimyndigheten, så för privatpersoner blir det oftast ingen vinstaffär att handla med ursprungsgarantier.

Verkningsgrad

Verkningsgrad anges i procent och är ett mått på hur stor del av solenergin (som träffar solpanelen) som faktiskt omvandlas till el. En solpanel med en verkningsgrad på 21 % kan alltså omvandla 21 % av solenergin som träffar den till elektricitet. Dagens solpaneler ligger på en verkningsgrad mellan 19 och 23 %.

Växelriktare

Utan en växelriktare är dina solceller värdelösa… dina solceller producerar nämligen likström, som du inte kan använda i hemmet. Det växelriktaren gör är att omvandla likströmmen till växelström som du både kan använda och sälja vidare till ditt elbolag. Växelriktarens andra funktion är att övervaka produktionen från dina solceller och se till att de belastas optimalt. Förutom vanliga växelriktare finns så kallade hybridväxelriktare, som du kan koppla upp ett batteri till. Dessa växelriktare har även funktionen att de styr laddning och urladdning av batteriet. Läs gärna vår artikel om hur du väljer rätt växelriktare.

Watt

Watt är ett mått på effekt, det vill säga hur mycket energi något kan producera (eller använda) i varje givet ögonblick. När man talar om solcellers effekt talar man om hur mycket el de kan producera på en sekund. Hur hög effekt en solpanel har beror dels på dess verkningsgrad, d.v.s. hur effektivt den omvandlar solenergi till el, men också på dess storlek. En normalstor panel brukar ligga på mellan 350 och 450 W. En solpanel på 400 watt kan producera 400 wattimmar (0,4 kWh) på en timme.

Återbetalningstid

Återbetalningstid är ett begrepp som ofta återfinns på solcellsofferter. Det innebär hur många år det kommer ta för din anläggning att ge dig intäkter som motsvarar kostnaden för anläggningen. Med andra ord, hur många år det kommer ta innan dina solceller betalat för sig själva.

Återbetalningstiden hänger ihop med din avkastning – har du t.ex. en årlig avkastning på 8 % är dina solceller återbetalda efter cirka 12,5 år (100/8 = 12,5). För att göra en realistisk beräkning av avkastning respektive återbetalningstid behöver du dels veta hur mycket din solcellsanläggning kostar (räkna även med ett byte av växelriktare under anläggningens livstid).

Dels måste du räkna på hur mycket du kommer att tjäna/spara per år – för att räkna ut det behöver du veta beräknad årlig produktion, beräknad andel egenförbrukning och uppskattat elpris/förändring av elpriset. Puh!

Du behöver dock inte ta fram miniräknaren och din gamla mattebok – använd i stället en färdig kalkyl där du helt enkelt matar in dina data och får ditt resultat direkt. En sådan smart kalkyl ingår som en del av vår kostnadsfria guide till att skaffa solceller som du kan anmäla dig till här:

Återvinning av solceller

Solpaneler som gjort sitt lämnas på en återvinningscentral, där man tar tillvara på glaset och aluminiumramen.

Ödrift

Ödrift innebär att ett solcellssystem kan leverera ström oberoende av uppkoppling till elnätet. Du kan alltså använda dina solceller även vid strömavbrott. För ödrift krävs särskild teknik, bl.a. en växelriktare som har den funktionen.

Överskottsel

Överskottsel brukar man kalla den el från dina solceller som du inte själv använder. Den matas automatiskt in på elnätet.

Aktörer i solcellsbranschen – vilken roll har de?

Utöver solcellstermerna är det lätt att bli förvirrad över de olika företag och myndigheter som har ett finger med i solcellsspelet. Nedan har vi listat de vanligast förekommande och vad deras roll innebär.

Energimarknadsbyrån

Konsumenternas energimarknadsbyrå ger kostnadsfri vägledning kring bland annat el och värme. Till dem kan du vända dig om du har någon fråga som rör dina rättigheter som konsument när du köper solceller.

Energimyndigheten

Energimyndigheten har i uppdrag av staten att tillhandahålla oberoende information om solceller till villaägare och näringsidkande fastighetsägare. Energimyndigheten överser också handeln med elcertifikat och ursprungsgarantier.

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverkets sida kan du få information om hur en säker solcellsinstallation ska gå till. Du kan även söka i deras register för att säkerställa att den firma som installerar dina solceller är certifierade för den typen av elarbete.

Nord Pool

Nord Pool är den nordiska elbörsen, som varje dag sätter morgondagens spotpriser utifrån ett auktionsförfarande mellan producenter och elbolag.

Skatteverket

Skatteverkets sida hittar du information om de skatteregler som rör dig som solcellsägare, t.ex. skattereduktionen, det gröna ROT-avdraget, momsbefrielse med mera. Skatteverket är den myndighet som hanterar alla avdrag och kontrollerar att du har rätt till dem.  

Svenska Kraftnät

Svenska Kraftnät är den myndighet som ansvarar för det svenska elsystemet. De ansvarar för att det finns en balans mellan produktion och efterfrågan i elnätet, samt för att t.ex. bygga nya elledningar för framtidens behov.

Svensk Solenergi

Svensk Solenergi är en branschförening för företag inom solenergibranschen. På deras sida kan du hitta nyheter och statistik om solceller. Svensk Solenergi har även infört en egen certifiering av montörer och i deras medlemsregister kan du söka efter företag med certifierade montörer.

OBS! Bara för att en leverantör är medlem i Svensk Solenergi innebär det inte att de är en garanterat seriös leverantör. Tänk också på att certifieringen grundar sig på ett digitalt prov och inte kräver några fysiska bevis på kompetens.

För att hitta en seriös och kunnig leverantör bör du göra extra kontroller. Läs vår kostnadsfria guide till att skaffa solceller för att få kunskap kring hur du identifierar och sållar bort oseriösa företag:


Läs mer